Συνεχης ενημερωση

  00:05 19/05

  Φοροαπόψεις 19/05/2022

  Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών, εργατικών, ασφαλιστικών & οικονομικών θεμάτων.

  00:05 12/05

  Εισόδημα από περαιώσεις συνυπολογίζεται στα διαθέσιμα κεφάλαια

  Οι φορολογικές αρχές (ΔΟΥ, ΚΕΦΟΜΕΠ, ΚΕΜΕΕΠ, ΣΔΟΕ) κατά τη διενέργεια ελέγχου σε φυσικά και νομικά πρόσωπα δύνανται να κάνουν χρήση των έμμεσων τεχνικών ελέγχου και να αξιοποιούν κάθε διαθέσιμο...

  00:05 05/05

  ΝΕΠΑ: Εκσυγχρονισμός νομοθετικού πλαισίου και ανταπόκριση στις διεθνείς προκλήσεις

  Το τελευταίο χρονικό διάστημα στη χώρα μας παρατηρείται μεγάλο ενδιαφέρον για τη ναύλωση ιδιωτικών σκαφών αναψυχής. Σε αυτό το πλαίσιο έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον εμπορικής εκμετάλλευσης των ιδιόκτητων...

  00:05 28/04

  Φοροαπόψεις 28/4/2022

  Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών, εργατικών, ασφαλιστικών & οικονομικών θεμάτων.

  00:05 21/04

  Φοροαπόψεις 21/04/2022

  Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών, εργατικών, ασφαλιστικών & οικονομικών θεμάτων.

  00:05 14/04

  Φοραπόψεις

  14/4/2022 Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών, εργατικών, ασφαλιστικών & οικονομικών θεμάτων.

  00:07 07/04

  Επιτέλους, τέλος το χαρτόσημο για δάνεια μεταξύ επιχειρήσεων

  Πριν από ένα έτος είχαν εκδόθηκαν δύο αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με την χορήγηση έντοκων δανείων και τα τέλη χαρτοσήμου. Συγκεκριμένα, με τις υπ’ αριθ. 2163/2020 και 2323/2020...

  00:05 31/03

  Φοροαπόψεις 31/03/2022

  Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών, εργατικών, ασφαλιστικών & οικονομικών θεμάτων.

  00:07 24/03

  Άτυπη δωρεά μεταξύ συζύγων (με τις νέες διατάξεις)

  Ένα ζήτημα που συχνά απασχολεί φορολογούμενους είναι η κατανομή των οικογενειακών εισοδημάτων μεταξύ συζύγων. Γράφει ο Γιώργος Δαλιάνης.

  00:05 17/03

  Φοροαπόψεις 17/3/2022

  Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών, εργατικών, ασφαλιστικών & οικονομικών θεμάτων.

  00:05 10/03

  Φοροαπόψεις 10/3/2022

  Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών, εργατικών, ασφαλιστικών & οικονομικών θεμάτων.

  00:05 03/03

  Φορολογική Αντιμετώπιση Καταστροφής Αποθεμάτων

  Ένα μόνιμο ζήτημα που απασχολεί τις επιχειρήσεις είναι το ξεκαθάρισμα των αποθηκών τους από ακατάλληλα, ληγμένα, κατεστραμμένα αποθέματα (εμπορεύματα, πρώτες και βοηθητικές ύλες, αναλώσιμα κλπ) αλλά...

  00:06 24/02

  Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης – Μέρος Γ’

  Φορολογία εισοδήματος, η περίπτωση μεταβίβασης με επαχθή αιτία (πώληση) της ατομικής επιχείρησης και η περίπτωση δωρεάς. Γράφει ο Γιώργος Δαλιάνης.

  00:05 17/02

  Φοροαπόψεις 17/02/2022

  Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών, εργατικών, ασφαλιστικών & οικονομικών θεμάτων.

  00:05 10/02

  Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης – Μέρος Β’

  Η πλέον συνηθισμένη μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης είναι η μεταβίβαση με γονική παροχή στο παιδί ή παιδιά ή δωρεά προς τον/την σύζυγο του/της επιχειρηματία. Στην περίπτωση αυτή εξαιρούνται από τη...

  00:05 03/02

  Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης – Μέρος Α'

  Επιχείρηση είναι το σύνολο των πραγμάτων, δικαιωμάτων άυλων αγαθών ή πραγματικών καταστάσεων (όπως είναι η πελατεία, η εμπορική φήμη, η πίστη, το σήμα, η καλή πορεία κλπ.) τα οποία οργανώθηκαν σε...

  00:05 27/01

  Φοροαπόψεις 27/1/2022

  Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών, εργατικών, ασφαλιστικών & οικονομικών θεμάτων.

  00:05 13/01

  Φοροαπόψεις 13/01/2022

  Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών, εργατικών, ασφαλιστικών & οικονομικών θεμάτων.

  00:05 06/01

  Φοροαπόψεις 06/01/2022

  Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών, εργατικών, ασφαλιστικών & οικονομικών θεμάτων.

  30/12 2021

  Φοροαπόψεις 30/12/2021

  Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών, εργατικών, ασφαλιστικών & οικονομικών θεμάτων.