Συνεχης ενημερωση

  Οικονομικά στοιχεία

  ΚΑΠΙΤΑΛ.GR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  δ.τ.CAPITAL.GR A.E

  Ισολογισμός 2014
  ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΟΓΔΟΗ ΧΡΗΣΗ (1/1 - 31/12/14)
  Ισολογισμός 2013
  ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΒΔΟΜΗ ΧΡΗΣΗ (1/1 - 31/12/13)
  Ισολογισμός 2012
  ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΕΚΤΗ ΧΡΗΣΗ (1/1 - 31/12/12)