Συνεχης ενημερωση

  08:28 20/11

  Η νέα γενιά εργαζοµένων θέλει περισσότερο ESG

  Η οπτική της "Γενιάς Ζ" και των "millennials" επηρεάζει τη διαµόρφωση της στρατηγικής των επιχειρήσεων, καθώς αυτές οι γενιές προσπαθούν να εξισορροπήσουν την επιθυµία τους να συµβάλλουν σε µια...

  08:54 19/11

  Οι νέοι κανόνες της Ε.Ε. για το ESG

  Τον Ιούνιο του 2022 η ΕΕ ενέκρινε πρόταση για µια οδηγία για την υποβολή εκθέσεων για την Εταιρική Βιωσιµότητα, η οποία, µεταξύ άλλων, τροποποιεί τις υφιστάµενες απαιτήσεις αναφοράς και παρουσίασης µη...

  00:07 18/11

  Πώς το ESG επηρεάζει τις συνήθειες  των καταναλωτών

  Περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήµατα έχουν διαδραµατίσει εξέχοντα ρόλο στις ανεπτυγµένες χώρες τις τελευταίες δεκαετίες. Διάφορα πράσινα κινήµατα έχουν αναδυθεί και νέες έννοιες, όπως το φαινόµενο...

  11:19 14/11

  Για την ΕΥΔΑΠ η ευθυγράµµιση µε τους στόχους ESG είναι µονόδροµος

  Η προστασία του πολύτιµου πόρου του νερού, του περιβάλλοντος, αλλά και η στήριξη της κοινωνίας είναι προτεραιότητες, υπογραµµίζει ο CEO του Οργανισµού, Χ. Σαχίνης.