Συνεχης ενημερωση

  21:22 10/07

  Epsilon Νet: Ανακοίνωση

  Ανακοίνωση τιμή διάθεσης ΑΜΚ

  19:21 10/07

  Newsphone: Ανακοίνωση περί δικαιώματων ψήφου

  Των βασικών μετόχων.

  18:54 10/07

  Ave: Ειδική έκθεση του ΔΣ

  Ανακοίνωση.

  17:25 10/07

  Πετρόπουλος: Αγορά ιδίων μετοχών

  Στις 10 Ιουλίου.

  16:25 10/07

  Πετρόπουλος: Κάτω του 5% το ποσοστό της Vanshap Capital Value Fund

  Η Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3556/2007 ανακοινώνει τα ακόλουθα, σε συνέχεια της από 9/7/2020 γνωστοποίησης που έλαβε από τον μέτοχο Vanshap Capital Value Fund LP.

  16:12 10/07

  ΓΕΚΕ: Τροποποίηση οικονομικού ημερολογίου

  Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων: Παρασκευή 21 Αυγούστου 2020.

  16:03 10/07

  Επίλεκτος: Υπεύθυνος Οικονομικών Υπηρεσιών και Υπεύθυνος Εξυπηρέτησης Μετόχων ο κ. Ιωάννης Σάλτας

  Η Εταιρεία ευχαριστεί την κ. Αρσενοπούλου Αρετή για την πολυετή προσφορά και συνεργασία της.

  15:13 10/07

  Flexopack: Ανακοίνωση περί μερίσματος (ορθή επανάληψη)

  Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίσθηκε η Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2020.

  11:12 10/07

  Profile: Aγορά 1.200 ιδίων μετοχών

  Με μέση τιμή κτήσης 3,7983 ευρώ ανά μετοχή.