Συνεχης ενημερωση

  00:05 13/02

  Αυτούσια απόδοση περιουσιακών στοιχείων εταιρείας στους μετόχους

  Είναι πολλές οι περιπτώσεις που είτε στα πλαίσια εκκαθάρισης μίας εταιρείας είτε στα πλαίσια μείωσης του μετοχικού της κεφαλαίου προκύπτει η ανάγκη αυτούσιας απόδοσης των περιουσιακών στοιχείων της...

  00:05 06/02

  Φοροαπόψεις 06/02/2020

  Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών, εργατικών, ασφαλιστικών & οικονομικών θεμάτων

  00:05 30/01

  Φοροαπόψεις 30/1/2020

  Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών,  εργατικών, ασφαλιστικών & οικονομικών θεμάτων.

  00:05 23/01

  Φοροαπόψεις 23/1/2020

  Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών, εργατικών, ασφαλιστικών & οικονομικών θεμάτων.

  00:05 16/01

  Φοροαπόψεις 16/1/2020

  Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών, εργατικών, ασφαλιστικών & οικονομικών θεμάτων.

  00:05 09/01

  Ακύρωση φορολογικών ελέγχων λόγω μη τήρησης των τυπικών διαδικασιών

  Παρατηρούμε συχνά ότι στην προσπάθεια προσδιορισμού διαφυγόντων εσόδων, οι ελεγκτικές αρχές σε πολλές περιπτώσεις επιδεικνύουν υπερβάλλοντα ζήλο είτε εφαρμόζοντας μεθόδους ελέγχου για τις οποίες δεν...

  19/12 2019

  Φοροαπόψεις 19/12/2019

  Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών, εργατικών, ασφαλιστικών & οικονομικών θεμάτων

  12/12 2019

  Φοροαπόψεις 12/12/2019

  Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών, εργατικών, ασφαλιστικών & οικονομικών θεμάτων

  05/12 2019

  Φοροαπόψεις 5/12/2019

  Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών,  εργατικών, ασφαλιστικών & οικονομικών θεμάτων.

  28/11 2019

  Φοροαπόψεις 28/11/2019

  Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών, εργατικών, ασφαλιστικών & οικονομικών θεμάτων

  21/11 2019

  Δοσοληψίες μεταξύ συγγενών και φορολογικοί έλεγχοι

  Οι δοσοληψίες μεταξύ συγγενών αποτελούν μία πολύ διαδεδομένη πρακτική. Eδράζονται στους οικογενειακούς δεσμούς και μπορούν να λάβουν πολλές μορφές: άτυπα δάνεια, δάνεια καταρτιζόμενα εγγράφως, δωρεές ...

  14/11 2019

  Η αρχή της αναδρομικής εφαρμογής της ηπιότερης φορολογικής κυρώσεως

  Μέχρι τον χρόνο εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4174/2013 (αλλά και μετά από αυτόν εφόσον όμως επρόκειτο για χρήσεις προ του 2014) οι φορολογικές Αρχές, προκειμένου για τις φορολογικές παραβάσεις της...

  07/11 2019

  ΙΚΕ vs ΕΠΕ - Υπάρχει πραγματικό δίλημμα;

  Τον Απρίλιο του 2012 νομοθετήθηκε η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (:ΙΚΕ). Παρέμεινε όμως σε ισχύ, τόσο η Ανώνυμη Εταιρεία  (ΑΕ) όσο και η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ). Τα όρια μεταξύ ΙΚΕ...

  24/10 2019

  Φορολογική αντιμετώπιση παροχής και λήψης υπηρεσιών digital marketing

  Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από την όλο και εντονότερη σύνδεση της τεχνολογίας με την άσκηση οποιουδήποτε σχεδόν επαγγέλματος. Μάλιστα, υπάρχουν επαγγέλματα που δεν απαιτούν καθόλου φυσική παρουσία...

  17/10 2019

  Φοροαπόψεις 17/10/2019

  Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών, εργατικών, ασφαλιστικών & οικονομικών θεμάτων

  10/10 2019

  Φοροαπόψεις 10/10/2019

  Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών, εργατικών, ασφαλιστικών & οικονομικών θεμάτων

  26/09 2019

  Παροχή σε είδος οι δοσοληπτικοί λογαριασμοί

  Με την ψήφιση του ισχύοντος Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013) άλλαξε ριζικά από 1.1.2014 η φορολογική αντιμετώπιση των λεγόμενων δοσοληπτικών λογαριασμών, δηλαδή των συναλλαγών μεταξύ των...

  19/09 2019

  Φοροαπόψεις 19/9/2019

  Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών, εργατικών, ασφαλιστικών & οικονομικών θεμάτων.

  12/09 2019

  Φοροαπόψεις 12/9/2019

  Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών, εργατικών, ασφαλιστικών & οικονομικών θεμάτων