Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 27-Αυγ-2015 00:03

  Πως φορολογούνται μπλοκάκια, ενοίκια, κάτοικοι εξωτερικού

  Πως φορολογούνται μπλοκάκια, ενοίκια, κάτοικοι εξωτερικού
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Το Capital.gr και ο φοροτεχνικός κος Γιώργος Χριστόπουλος απαντούν σε ερωτήσεις των αναγνωστών αναφορικά με τον τρόπο φορολόγηση των μισθωτών με "μπλοκάκι", για το εισόδημα από ενοίκια καθώς και για τους κατοίκους εξωτερικού. Συνεχίζονται οι απαντήσεις και για τις ερωτήσεις που αφορούν κέρδη από υπεραξία μετοχών. 

  Ερώτηση: Είμαι φυσικό πρόσωπο, μισθωτός και δε συμμετέχω σε καμία επιχείρηση. Το 2014 είχα ζημιά από αγοραπωλησίες (trading) μετοχών στο Χ.Α. Τα συνολικά ποσά που διέθεσα για αγορά μετοχών μπαίνουν στον κωδικό 743 και τα συνολικά ποσά που εισέπραξα στον κωδικό 781;

  Ειδικότερα:
  Έστω ότι το πραγματικό κεφάλαιο που διέθεσα ήταν 5.000 ευρώ αλλά λόγω
  των συχνών trading οι συνολικές αγορές είναι 50.000 ευρώ και οι συνολικές πωλήσεις 52.000 (άρα ζημία 2.000). Σημείωση: Κάποιες μετοχές αγοράστηκαν με margin και στο Ε1 δεν υπάρχουν στοιχεία για δάνεια.

  Ερωτήματα:
  1) Θα βάλω στον κωδικό 743 50.000 και στον κωδικό 781 52.000 ενώ τα
  πραγματικά χρήματα που κατέθεσα στη χρηματιστηριακή είναι μόλις 5.000;
  2) Η ζημία μεταφέρεται σε επόμενο έτος;
  3) Θα πρέπει να κάνω κάτι για τις μετοχές που αγοράστηκαν με margin;

  Απάντηση: Μάς λέτε ότι οι συνολικές αγορές είναι 50.000 ευρώ και οι συνολικές πωλήσεις 52.000 (άρα ζημία 2.000). Μάλλον κέρδος θέλετε να πείτε. 

  Για τα θέματα που μας ρωτάτε ασχοληθήκαμε στο 8ο, 9ο,  και 11ο  μέρος του φορολογικού μας οδηγού. Ωστόσο επειδή έχουν σοβαρό και γενικότερο ενδιαφέρον λόγω συχνών παρεμφερών ερωτημάτων, από πολλούς  φίλους που παρακολούθησαν τον φορολογικό μας οδηγό εδώ στο Capital.gr, θα επαναλάβουμε μερικές χρήσιμες επισημάνσεις που θα καλύψουν και τα παραπάνω ερωτήματά σας: 

  α) το αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία) από την μεταβίβαση τίτλων (εφόσον φορολογείται), καταχωρείται στον πίνακα 4Ε "εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου" (κέρδος στον κωδ. 829-830 ή ζημία στον κωδ. 871-872)  και ότι μεταξύ των τίτλων και γενικά των χρεογράφων που ορίζει ο νομοθέτης στο άρθρο 42 του ΚΦΕ-Ν.4172/2013, συμπεριλαμβάνονται οι μετοχές, οι ομολογίες, τα έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου, τα ομόλογα τραπεζών, τα προθεσμιακά συμβόλαια, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, οι μετοχές και γενικά προϊόντα που μπορούν να διαπραγματεύονται στα χρηματιστήρια και στις αγορές. Η ζημιά όπως προαναφέραμε γράφεται στον κωδ. 871 και μεταφέρεται για τα 5 επόμενα χρόνια προκειμένου να συμψηφισθεί με μελλοντικά κέρδη από υπεραξία μεταβίβασης τίτλων. 

  Σημειώνεται ότι για τον προσδιορισμό του τελικού αποτελέσματος αν θα είναι κέρδος ή ζημιά, λαμβάνεται υπόψη το αλγεβρικό άθροισμα όλων των πράξεων των τίτλων για όλες τις κατηγορίες π.χ. μη εισηγμένες μετοχές, μερίδια ΟΕ. ΕΕ. ΕΠΕ κ,λπ. (σχ. βλ. την πολ. 1032/26-1-2015).  

  β) Προσοχή: στην περίπτωση κέρδους, δηλαδή υπεραξίας, δεν καταχωρείται σε αυτούς τους κωδικούς, αλλά στους κωδικούς 659-660 του πίνακα 6, όταν η υπεραξία των τίτλων σε ορισμένες περιπτώσεις απαλλάσσεται από το φόρο όπως: 
  * ι) τα κέρδη από την πώληση εισηγμένων μετοχών όταν ο μεταβιβάζον (πωλητής) συμμετέχει στην εταιρεία με ποσοστό μικρότερο του 0,5% (περ. β' της παρ.1 του άρθρου 42), 
  * ια) τα εισοδήματα αλλοδαπής προέλευσης που φορολογούνται μόνο στην αλλοδαπή με βάση Σ.Α.Δ.Φ., 
  * ιβ) κέρδη από μεταβίβαση εισηγμένων μετοχών εφόσον αποκτήθηκαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2009, 
  * ιγ) τα κέρδη από αγοραπωλησία μεριδίων ημεδαπών αμοιβαίων κεφαλαίων ή αμοιβαίων κεφαλαίων κράτους μέλους της Ε.Ε.- ΕΟΧ/ΕΖΕΣ, 
  * ιδ) τα απαλλασσόμενα μερίσματα ημεδαπών και αλλοδαπών ναυτιλιακών εταιρειών, 
  * ιστ) κέρδος από μεταβίβαση τίτλων που αποκτάται από φορολογικό κάτοικο χώρας με την οποία η Ελλάδα έχει συνάψει ΣΑΔΦ (παρ. 8 άρθρο 42 Κ.Φ.Ε.). 

  γ) Η αγορά των παραπάνω τίτλων είναι τεκμήριο που δηλώνεται στους κωδικούς 743-744 του πίνακα 5. (προσδιορισμός ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης). Δηλαδή δηλώνεται ότι ποσό καταβλήθηκε πραγματικά, για αγορές των παραπάνω χρεογράφων, είτε με πληρωμή μέσω τραπεζικού μέσου , είτε όταν πρόκειται για  ως αλγεβρικό αποτέλεσμα (δηλαδή ποιο πραγματικό ποσό τράβηξε η τράπεζα, ύστερα από τις διαδοχικές χρεώσεις και πιστώσεις του λογαριασμού μας –τροφοδότη). 

  Στην περίπτωσή σας τα πραγματικά χρήματα που καταθέσατε άπαξ στη χρηματιστηριακή είναι 5.000 ευρώ. 
  Συνεπώς αυτό το ποσό θα καταχωρήσετε στον κωδικό 743 και όχι το ποσό 50.000 που είναι συνολικές αγορές λόγω των συχνών trading. 

  Περαιτέρω  αν μέσα στο ίδιο έτος πουληθούν οι τίτλοι αυτοί, το ποσό που θα εισπραχθεί μπορεί να καταχωρηθεί στους κωδικούς 781-782 του πίνακα 6, εφόσον έχει καλυφθεί (ως τεκμήριο) από τα εισοδήματά του έτους το ποσό που καταβλήθηκε για την αγορά.  

  Στην περίπτωση σας όμως λόγω των συχνών trading οι συνολικές πωλήσεις είναι 52.000 ευρώ. Όμως αν στις 31-12-2014 είχαν πουληθεί όλες οι μετοχές, τότε σε πραγματική καθαρή ταμειακή βάση, θα είχατε διαθέσει 5.000 ευρώ, θα είχατε εισπράξει το κέρδος 2.000 ευρώ και συνεπώς ως πραγματικό ποσό θα είχε ξαναγυρίσει στον λογαριασμό σας 7.000  ευρώ (5.000+2.000). 

  Άρα με βάση την παραπάνω προϋπόθεση (να έχει καλυφθεί ως τεκμήριο από τα εισοδήματά σας του έτους 2014 το ποσό  5.000 που καταβλήθηκε για την αγορά), τότε μπορείτε να καταχωρήσετε στον κωδικό 781 ως ποσό διάθεσης περιουσιακού στοιχείου, το ποσό 7.000 ευρώ. 

  Αν οι τίτλοι πουληθούν σε μεταγενέστερο έτος, π.χ. στο 2016, τότε επίσης το ποσό που θα εισπραχθεί με βάση τα προαναφερθέντα μπορεί να καταχωρηθεί στους κωδικούς 781-782 του πίνακα 6, εφόσον το κόστος αγοράς τους έχει καλυφθεί (ως τεκμήριο), από τα εισοδήματά  έτους που έγινε η αγορά και ο φορολογούμενος επικαλείται ανάλωση κεφαλαίου του έτους αυτού. (σχ. βλ. την πολ.1076/26-3-2015).

  Για παράδειγμα, αν ένας φορολογούμενος πουλάει στη χρήση 2014 ένα αυτοκίνητο το οποίο απέκτησε τη χρήση 2010 και επικαλείται το έσοδο από την πώληση του αυτοκινήτου αυτού, για την κάλυψη ή τον περιορισμό της συνολικής ετήσιας δαπάνης, θα πρέπει από το έσοδο της πώλησης να αφαιρέσει το κόστος αγοράς του, εκτός αν ο φορολογούμενος επικαλείται εκτός από ολόκληρο το έσοδο της πώλησης στο 2014 και ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών στα οποία συμπεριλαμβάνεται και το έτος αγοράς 2010, όπου βεβαίως έχει αφαιρεθεί το κόστος αγοράς.

  Τέλος αν θα πρέπει να κάνετε κάτι για τις μετοχές που αγοράστηκαν με margin: Δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι, διότι η τράπεζα σας παρέχει τη δυνατότητα με πίστωση, να αγοράζετε νέες μετοχές χωρίς να καταβάλλετε το τίμημα των αγορών σας, έχοντας στην κατοχή σας ένα χαρτοφυλάκιο μετοχών. 

  Ερώτηση: Έχω ένα κτίσμα που είναι γιαπί. Είναι δηλωμένο με τον κωδικό ειδικών συνθηκών 99,  στην στήλη ειδική κατηγορία με τον κωδικό 8.
  Στο Έντυπο Ε2 το δηλώνω στη δεύτερη σελίδα  II. ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΤΟ 2014 ΕΙΝΑΙ ΗΜΙΤΕΛΗ Ή ...  δηλώνω τα στοιχεία του και τον τίτλο κτήσεως. Σε αυτό το ακίνητο, έκανα εργασίες στεγανοποίησης. Το κόστος ανήλθε σε 3.500 ευρώ.
  Το ακίνητο παραμένει ακόμη γιαπί, μη ηλεκτροδοτούμενο και κενό. Στο έντυπο Ε2 τί θα πρέπει να γράψω;  θα γράψω το ποσό αυτό και σε άλλο έντυπο; Θα γράψω κάτι και στο Ε9 ;

  Απάντηση: Στη δεύτερη σελίδα του εντύπου Ε2: 

   
  γράφονται για πληροφοριακούς λόγους τα ημιτελή ή αυτά που μεταβιβάστηκαν ή αποκτήθηκαν μέσα στο 2014 από αγορά, κληρονομιά, γονική παροχή.

  Δεν χρειάζεται να γράψετε στο Ε9 τη δαπάνη για τις εργασίες στεγανοποίησης. Όσον αφορά αν η δαπάνη αυτή είναι τεκμήριο ή όχι, οπότε θα πρέπει να γράψετε το ποσό αυτό  στο Ε1, στον πίνακα 5, κωδ. 735-736,  σημειώστε ότι σύμφωνα με την πολ. 1076/26-3-2015 (για τα τεκμήρια), "Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται για επισκευή και συντήρηση κατοικίας δεν υπολογίζονται ως δαπάνη (τεκμήριο) απόκτησης περιουσιακού στοιχείου. Αν όμως πρόκειται για προσθήκες, επεκτάσεις, τότε τίθεται θέμα δαπάνης απόκτησης". Στην περίπτωσή σας οι εργασίες στεγανοποίησης, είναι μάλλον δαπάνες συντήρησης και συνεπώς  ως τέτοιες δαπάνες γράφονται μόνο στον κωδ. 049 του πίνακα 7, εφόσον δηλώνετε εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ή συντάξεις (σημ. χρειάζονται σε ποσοστό 10% του εισοδήματος).

  Ερώτηση: Θα ήθελα μια διευκρίνιση σχετικά με τον τρόπο φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών που αμείβονται με μπλοκάκι από έναν μόνο εργοδότη. Θα φορολογηθούν από το πρώτο ευρώ με 26% ή θα φορολογηθούν έως ένα ποσό  σαν μισθωτοί και το υπόλοιπο ποσό σαν ελεύθεροι επαγγελματίες; 

  Απάντηση: Εφόσον υπάρχουν οι προϋποθέσεις που επαναλαμβάνουμε παρακάτω (βλ. το 3ο και 4ο μέρος του φορολογικού μας οδηγού), φορολογούνται εξ ολοκλήρου με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων.

  Υπενθυμίζουμε λοιπόν:
  Ότι στους κωδικούς 307-308 (Χωρίς ηλεκτρονική πληροφόρηση), γράφουμε το εισόδημα από "τα μπλοκάκια". Όμως προσοχή:
  Για το φορολογικό έτος 2014, προκειμένου το εισόδημα των αμειβόμενων με μπλοκάκι να θεωρηθεί ότι εμπίπτει στα εισοδήματα του άρθρου 12, ώστε να φορολογηθεί με την κλίμακα των μισθωτών (αφαιρουμένων των ασφαλιστικών εισφορών), πρέπει να πληροί σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις: 
  α) να υπάρχουν έγγραφες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεις έργου με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, τα οποία δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα τρία, 
  β) σε περίπτωση που υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα (1) από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες, 
  γ) να μην έχουν την εμπορική ιδιότητα
  δ) να διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση (έδρα) στην κατοικία τους και 
  ε) να μην αποκτούν εισόδημα από μισθωτή εργασία σύμφωνα με τις περιπτώσεις α' έως ε΄του άρθρου 12 του Κ.Φ.Ε.

  Προσοχή: Όταν συμπληρώνονται οι κωδικοί  307-308 σε συνδυασμό με τους κωδικούς 019-020, απαιτείται η αναγραφή των ΑΦΜ των προσώπων που λαμβάνουν τις υπηρεσίες  και σε περίπτωση που αυτοί υπερβαίνουν τους 3, πρέπει να αναγραφεί οπωσδήποτε ο ΑΦΜ του προσώπου από το οποίο προέρχεται τουλάχιστον  το 75% των ακαθαρίστων εσόδων.

  Ερώτηση: Σε περίπτωση όπου δεν εισπράττεται όλο το συμφωνηθέν (και δηλωθέν ηλεκτρονικώς) ενοίκιο, αλλά μέρος αυτού (ήτοι ένα είδος σιωπηρής μείωσης μισθίου) λόγω της οικονομικής κατάστασης, μπορούν τα 2 μέρη να δηλώσουν το αληθινό ενοίκιο της συναλλαγής - χωρίς όμως να έχουν τροποποιήσει την ηλεκτρονική εφαρμογή - ούτε έχοντας υπογράψει κάποιο έγγραφο συμβόλαιο- στη φορολογική δήλωση;  Δηλαδή  βάσει συμβολαίου & ηλεκτρονικής εφαρμογής θα έπρεπε να εισπράττω 500 € το μήνα, ήτοι στη δήλωση μου να βάλω ετήσιο έσοδο 6.000€ αλλά στην πραγματικότητα εισέπραξα 300 € το μήνα, ήτοι θα δηλώσω ετήσιο έσοδο 3.600€ (το ίδιο θα κάνει και ο απέναντι). Έχω κάποιο κίνδυνο κάνοντας το αυτό; (ο λόγος που δεν κάνω νέο διορθωτικό συμβόλαιο είναι ότι δεν θέλω να εφησυχάσει ο ενοικιαστής μου...).

  Απάντηση: Εφόσον από κοινού συμφωνήσατε  να σας καταβάλει όχι το δηλωθέν (ηλεκτρονικά) μίσθωμα των 500 ευρώ το μήνα, αλλά 300 ευρώ, δηλαδή 12Χ300= 3.600 ευρώ, στην ουσία τροποποιήσατε προφορικά την αρχική σύμβαση. Σημειώστε ότι σύμφωνα με την απόφαση,  πολ.1013/7.1.2014 της Γ.Γ.Δ.Ε., για την υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων ακίνητης περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, "οι εκμισθωτές ακίνητης περιουσίας υποχρεούνται να δηλώνουν όλα τα πληροφοριακά στοιχεία των αρχικών ή τροποποιητικών μισθώσεων, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης ή την τροποποίησή της, ανεξάρτητα αν πρόκειται για γραπτή ή προφορική συμφωνία". 

  Επίσης σημειώστε ότι η παραπάνω απόφαση ορίζει ότι  "Όσοι δεν δηλώνουν τα στοιχεία των μισθώσεων ή τα δηλώνουν εκπρόθεσμα ή ελλιπώς, υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 4174/2013".

  Από τα προαναφερθέντα δεν προκύπτει ότι η μη ηλεκτρονική υποβολή τροποποίησης της μίσθωσης, επιφέρει συνέπειες στην δήλωση φορολογίας εισοδήματος, όπως για παράδειγμα να κριθεί ανειλικρινής. Ωστόσο η μη υποβολή της τροποποίησης έχει τα πρόστιμα που προβλέπει το άρθρο 54 του ΚΦΔ-Ν. 4174/2013    

  Ερώτηση: Από τα κέρδη του 2013 ΑΕ αποφάσισε τη διανομή μερίσματος  στο προσωπικό. Αυτά θα πρέπει να δηλωθούν από την ΑΕ μέσω της ηλεκτρονικής πληροφόρησης (πολ. 1051 κωδ. 18) και θα εμφανιστούν στον κωδικό 619 της δήλωσης.  Ο αναλογούν φόρος 10% έχει καταβληθεί από την ΑΕ. Ή αντίθετα θα πρέπει να δηλωθούν στον κωδ. των μερισμάτων; 

  Απάντηση:  Όχι δεν θα δηλωθούν έτσι όπως λέτε. Σύμφωνα με το άρθρο 36 του ΚΦΕ-Ν.4172/2013 και την πολ. 1042/26-1-2015, στην έννοια του μερίσματος εμπίπτουν και οι αμοιβές που καταβάλλονται με οποιαδήποτε μορφή στα μέλη ΔΣ, διαχειριστές και εργατοϋπαλληλικό προσωπικό από τα κέρδη του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας. (σχετ. και το αριθμ. πρωτ. Δ12Α 1046040 ΕΞ 2014/14.3.2014 έγγραφο). 

  Στο 6ο μέρος του φορολογικού οδηγού μας αναλύσαμε όλες τις κρίσιμες λεπτομέρειες μέσα από τις τελευταίες οδηγίες της Γ.Γ.Δ.Ε. για τη συμπλήρωση του  πίνακα 4Δ1 και είδαμε  τι ισχύει για τα  μερίσματα, τους  τόκους, και τα δικαιώματα, πως θα δηλωθούν, τι πρέπει να προσέξουμε για να αποφύγουμε τις "παγίδες" της διπλής φορολόγησης. 

  Υπενθυμίζουμε λοιπόν ότι τα παραπάνω μερίσματα στο προσωπικό με βάση τη δήλωση της εταιρείας θα καταχωρηθούν στον πίνακα 4Δ1: ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΤΟΚΟΙ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

  Κωδικοί 291-292: για μερίσματα

  pin

   

  Εδώ λοιπόν δηλώνονται τα κέρδη που διανέμουν οι ημεδαπές εταιρίες όλων των νομικών μορφών, περιλαμβανομένων και των προσωπικών εταιριών που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, πριν από την αφαίρεση του φόρου 10%. Ο φόρος που παρακρατήθηκε στα παραπάνω ποσά, γράφεται στους κωδ. 293-294.

  Ερώτηση: H κόρη μου ζει και εργάζεται εδώ και δύο χρόνια περίπου στο Μόναχο. Υπέβαλε πέρυσι φορολογική δήλωση εκεί και υποβάλαμε και στην Ελλάδα. Θα πρέπει και φέτος να κάνουμε το ίδιο? Εν τω μεταξύ δεν της έχει έρθει ακόμη το εκκαθαριστικό της στην Γερμανία για να δούμε αν πλήρωσε και όσο πλήρωσε και η δήλωσή της εδώ, αν πρέπει να κάνουμε, θα είναι εκπρόθεσμη. Έχει αλλάξει κάτι πάνω σε αυτό το θέμα;

  Απάντηση: Έχετε κάνει αλλαγή φορολογικής κατοικίας στη ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού; Γιατί υποβάλει στην Ελλάδα το εισόδημα της Γερμανίας; Θεωρείται ακόμα φορολογικός κάτοικος Ελλάδας; Μάλλον δεν έχετε κάνει αλλαγή φορολογικής κατοικίας στη ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού. Μπορείτε να κάνετε τώρα αίτηση στη ΔΟΥ για αλλαγή (στο μητρώο) και μέχρι 30/9/2015 να προσκομίσετε τα δικαιολογητικά. Με τον τρόπο αυτό θα έχετε τη δυνατότητα να κάνετε τη δήλωση μέχρι 31/12/2015, χωρίς να δηλώσετε τα εισοδήματα του εξωτερικού. Σχετικά δείτε την πολ.1058/2015, με την οποία καθορίστηκε εκ νέου η διαδικασία για να μπορεί κάποιος φορολογικός κάτοικος Ελλάδας που αναχώρησε στο εξωτερικό, να χαρακτηριστεί φορολογικός κάτοικος εξωτερικού.

  * Ο κ. Γιώργος Χριστόπουλος είναι φοροτεχνικός, επικεφαλής της MENTAL Συμβουλευτικής

  Διαβάστε ακόμη:

  Πώς θα δηλωθεί η υπεραξία μετοχών

  * Πως δηλώνεται το εισόδημα από ακίνητα 

  Πως θα δηλώσετε τα εισοδήματα για να αποφύγετε παγίδες - λάθη 

  Πως δηλώνεται η υπεραξία από χρεόγραφα και παράγωγα 

  * Πως υπολογίζει την αποταμίευση η εφορία

   

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ