Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 08-Ιουλ-2021 12:09

  Όλες οι επενδυτικές επιλογές που θα δίνει η νέα επικουρική ασφάλιση

  Όλες οι επενδυτικές επιλογές που θα δίνει η νέα επικουρική ασφάλιση
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Tου Δημήτρη Κατσαγάνη

  Πάνω από τρεις επενδυτικές επιλογές θα έχουν οι ασφαλισμένοι του νέου επικουρικού ταμείου το οποίο θα τεθεί σε λειτουργία από το 2022, ενώ οι τοποθετήσεις οι οποίες θα γίνονται στο τέλος του ασφαλιστικού βίου όσων έχουν επιλέξει το "επιθετικό" επενδυτικό πρόγραμμα θα μπορεί να είναι πιο "συντηρητικές" ακόμα και από εκείνες οι οποίες θα έχουν γίνει για εκείνους οι οποίοι έχουν επιλέξει το "συντηρητικό" προφίλ από την αρχή του ασφαλιστικού βίου τους. Και αυτό αυτό προκειμένου να επιτευχθεί η ασφαλέστερη δυνατή υψηλή απόδοση της επένδυσης τους. 

  Αυτό αναφέρουν αρμόδιες πηγές του Capital.gr σε σχέση με τις δυνατότητες επενδύσεων των ασφαλιστικών εισφορών όσων ενταχθούν στο Ταμείο Επικουρικής  Κεφαλαιοιητικής Ασφάλισης από το 2022. 

  Όπως προβλέπει το νομοσχέδιο το οποίο έχει έλθει, από πλευράς Υπουργείου Εργασίας,  σε δημόσια διαβούλευση από τις 29 Ιουνίου στο εν λόγω ταμείο   θα ασφαλιστούν υποχρεωτικά όσοι μισθωτοί και αυταπασχολούμενοι δικηγόροι και μηχανικοί ενταχθούν για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας από την 1η Ιανουαρίου του 2022 και προαιρετικά όσοι (μισθωτοί, αυταπασχολούμενοι μηχανικοί, δικηγόροι αλλά και υγειονομικοί, επαγγελματίες και αγρότες) έχουν ασφαλιστεί έως 31 Δεκεμβρίου 2021 αλλά δεν έχουν ξεπεράσουν το 35ο έτος της ηλικίας τους.

  Όπως αναφέρει το νομοσχέδιο για κάθε ασφαλισμένο του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ) δημιουργείται ατομικός λογαριασμός, στον οποίο απεικονίζονται λογιστικά, τουλάχιστον, οι καταβλητέες εισφορές, οι καταβληθείσες εισφορές, οι οφειλόμενες εισφορές, οι αποδόσεις από την επένδυση των καταβληθεισών εισφορών και οι κρατήσεις.

  Παράλληλα, αναφέρεται ότι τα περιουσιακά στοιχεία του ΤΕΚΑ επενδύονται με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον των ασφαλισμένων και των δικαιούχων, την ασφάλεια, την ποιότητα, τη ρευστότητα και την κερδοφορία του χαρτοφυλακίου στο σύνολό του, στη βάση της αρχής της συνετής διαχείρισης και της ανάπτυξης της οικονομίας.

  Το Ταμείο μεριμνά ιδίως για την επαρκή διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου και την επιλογή ποιοτικών επενδύσεων που προσιδιάζουν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μελλοντικών συνταξιοδοτικών παροχών.

  Στο πλαίσιο αυτό, αποφεύγονται η υπέρμετρη εξάρτηση από συγκεκριμένο στοιχείο ή εκδότη ή όμιλο επιχειρήσεων, καθώς και η υπέρμετρη συσσώρευση κινδύνων στο χαρτοφυλάκιο συνολικά.

  Τα περιουσιακά στοιχεία επενδύονται πρωτίστως σε ρυθμιζόμενες αγορές και το τμήμα που επενδύεται σε στοιχεία μη εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενες αγορές πρέπει σε κάθε περίπτωση να παραμένει σε συνετά επίπεδα.

  Επενδύσεις σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα επιτρέπονται μόνο εφόσον συμβάλλουν στη μείωση των επενδυτικών κινδύνων ή διευκολύνουν την αποτελεσματική επενδυτική διαχείριση.

  Το αποθεματικό παροχών του Ταμείου επενδύεται σε προϊόντα χαμηλού επενδυτικού κινδύνου, όπως αυτά προσδιορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης, ύστερα από γνώμη της Επενδυτικής Επιτροπής και της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων.

  Το ΤΕΚΑ παρέχει στους ασφαλισμένους ένα προκαθορισμένο επενδυτικό πρόγραμμα κύκλου ζωής, το οποίο αξιολογείται από το Δ.Σ. ως το πλέον ενδεδειγμένο για τον μέσο ασφαλισμένο.

  Με την υπαγωγή στην ασφάλιση του Ταμείου, οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται αυτόματα στο προκαθορισμένο επενδυτικό πρόγραμμα, σύμφωνα με το νομοσχέδιο.

  Το Ταμείο μπορεί να παρέχει στους ασφαλισμένους περισσότερα του ενός επενδυτικά προγράμματα κύκλου ζωής με διαφοροποιημένο επενδυτικό κίνδυνο σε σχέση με το προκαθορισμένο.

  Οι ασφαλισμένοι μπορούν να επιλέξουν διαφορετικό επενδυτικό πρόγραμμα ή συνδυασμό προγραμμάτων από το προκαθορισμένο μεταξύ των προσφερόμενων από το ΤΕΚΑ.

  Αρμόδια στελέχη του Υπουργείου Εργασίας επισημαίνουν στο Capital.gr  πως οι βασικές επενδυτικές επιλογές κάθε ασφαλισμένου θα είναι τρεις: Μία "συντηρητική”, μία "ισορροπημένη” και μια "πιο επιθετική”.

  Ωστόσο, ένας ασφαλισμένος θα μπορεί να κάνει επενδυτικές επιλογές και μεταξύ των τριών βασικών, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Η "συντηρητική” επιλογή θα προβλέπει περισσότερες επενδύσεις σε ομόλογα και λιγότερες σε μετοχές. 

  Η "ισορροπημένη” θα προβλέπει την ισοκατανομή των επενδύσεων σε ομόλογα και μετοχές, ενώ, η "πιο επιθετική” περισσότερες επενδύσεις σε μετοχές από ο,τι σε ομόλογα.

  Οι ίδιες πηγές τονίζουν, όμως, πως ακόμα και όποιος επιλέξει το "πιο επιθετικό” προφίλ για το χαρτοφυλάκιο του, οι τοποθετήσεις οι οποίες θα γίνονται προς το τέλος του ασφαλιστικού βίου του θα είναι πιο "συντηρητικές” ακόμα και με εκείνες οι οποίες θα έχουν γίνει για κάποιον ο οποίος έχει επιλέξει το "συντηρητικό προφίλ” από την αρχή του ασφαλιστικού βίου του.

  Για την άσκηση του δικαιώματος επιλογής επενδυτικού προγράμματος, όπως προβλέπει το νομοσχέδιο, οι ασφαλισμένοι υποβάλλουν αίτηση, αφού συμπληρώσουν και υποβάλουν ηλεκτρονικά ερωτηματολόγιο αξιολόγησης και προσδιορισμού ατομικών επενδυτικών χαρακτηριστικών που διατίθεται από το Ταμείο, με βάση το οποίο προτείνεται το πλέον κατάλληλο επενδυτικό πρόγραμμα για τον ενδιαφερόμενο ασφαλισμένο.

  Οι ασφαλισμένοι μπορούν με αίτησή τους να επιλέξουν διαφορετικό επενδυτικό πρόγραμμα από το προτεινόμενο.

  Οι ασφαλισμένοι μπορούν να αλλάξουν επενδυτικό πρόγραμμα με αίτησή τους. Η αίτηση αλλαγής επενδυτικού προγράμματος μπορεί να υποβάλλεται ανά 3 έτη και εντός ενός μηνός από τη συμπλήρωση κάθε τριετίας, αρχής γενομένης από την έναρξη ασφάλισης του κάθε ασφαλισμένου. Η αλλαγή του επενδυτικού προγράμματος διενεργείται από τον επόμενο μήνα υποβολής της αίτησης. Ειδικά η πρώτη αλλαγή από το προκαθορισμένο σε άλλο επενδυτικό πρόγραμμα της επιλογής του ασφαλισμένου μπορεί να διενεργηθεί άπαξ, οποτεδήποτε εντός της πρώτης τριετίας, σύμφωνα με όσα προβλέπει το νομοσχέδιο.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ