Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 30-Μαρ-2020 08:09

  Κορονοϊός: Οι 3 κατηγορίες εργαζομένων που δικαιούνται την αποζημίωση των 800 ευρώ

  Κορονοϊός: Οι 3 κατηγορίες εργαζομένων που δικαιούνται την αποζημίωση των 800 ευρώ
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Του Δ. Κατσαγάνη

  Την εξειδίκευση των όρων καταβολής της αποζημίωσης των 800 ευρώ για τους εργαζομένους οι οποίοι απασχολούνται σε επιχειρήσεις που έκλεισαν με κυβερνητική απόφαση, που  πλήττονται  από μέτρα για τον κορονοϊό αλλά και για όσους απολύθηκαν ή παραιτήθηκαν από επιχείρηση που έκλεισε ή επλήγη στο διάστημα 1-20/3 προβλέπει Υπουργική Απόφαση του Γιάννη Βρούτση.

  Παράλληλα, σήμερα αναμένονται νέες ανακοινώσεις από πλευράς αρμοδίων κυβερνητικών στελεχών σε σχέση με επιπλέον μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων που πλήττονται από την τρέχουσα κρίση, αλλά και τους εργαζομένους στην κατεύθυνση τόσο της διεύρυνσης των δικαιούχων  των μέτρων αυτών, όσο και της χρονικής επέκτασής τους προς το Μάιο.

  Πληροφορίες του Capital.gr αναφέρουν πως την αποζημίωση των 800 ευρώ θα λάβουν και οι ελεύθεροι επαγγελματίες με προσωπικό έως 5 άτομα αλλά και οι αυταπασχολούμενοι των οποίων ανεστάλησαν οι δραστηριότητες με κυβερνητική απόφαση.

  Κατά τα άλλα, η τελευταία Υπουργική Απόφαση  Βρούτση ξεκαθαρίζει πως την αποζημίωση των 800 ευρώ δικαιούνται, κατά πρώτον, όλοι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που έκλεισαν με απόφαση της κυβέρνησης.

  Το ποσό των 800 ευρώ δικαιούνται, κατά δεύτερον, και οι εργαζόμενοι, οι συμβάσεις των οποίων τεθούν σε αναστολή σε επιχειρήσεις οι οποίες πλήττονται από την τρέχουσα κρίση, αλλά συνεχίζουν τη λειτουργία τους.  

  Ωστόσο, αν ένας εργαζόμενος απασχολείται σε περισσότερες από μία επιχείρηση που έκλεισε ή πλήττεται και τεθούν οι συμβάσεις του σε αναστολή θα λάβει μόνο μία αποζημίωση. 

  Επίσης, προβλέπεται δυνατότητα για "πρόσκαιρους λόγους" τηλεργασίας ακόμα και σε εκείνους τους εργαζομένους οι οποίοι βρίσκονται σε αναστολή και έτσι δικαιούνται την αποζημίωση των 800 ευρώ με τον όρο ότι ο εργοδότης τους (ιδιοκτήτης πληττόμενης επιχείρησης) θα καταβάλλει το υπολειπόμενο ποσό μέχρι του ποσού των αποδοχών τους. 

  Εξάλλου, προβλέπεται η δυνατότητα σε μία πληττόμενη επιχείρηση να θέσει ένα μέρος του προσωπικού σε αναστολή σύμβαση εργασίας και ένα άλλο (τουλάχιστον 50% για εργασία τουλάχιστον δύο εβδομάδων/εβδομάδα) σε "καθεστώς" λειτουργίας της επιχείρησης με προσωπικό ασφαλείας.  Είναι δυνατή, επίσης, παράλληλα με την αναστολή στις συμβάσεις εργασίας σε ένα μέρος του προσωπικού,  η μεταφορά από μία σε άλλη επιχείρηση του ίδιου ομίλου.

  Σημειώνεται πως όσοι εργαζόμενοι τεθούν σε "καθεστώς" αναστολής της σύμβασης εργασίας,  θα παραμείνουν υποχρεωτικά στις θέσεις εργασίας για τις επόμενες 45 μέρες μετά τη λήξη της σχετικής αναστολής.  

  Όσον αφορά όσους απολύθηκαν ή παραιτήθηκαν μεταξύ 1-20/4/2020 από επιχειρήσεις που έκλεισαν ή επλήγησαν, δικαιούνται και αυτοί ειδική  αποζημίωση ύψους 800 ευρώ, ανεξάρτητα από το αν είναι δικαιούχοι του επιδόματος  τακτικής ανεργίας.

  Αναλυτικά, ανά κατηγορία επιχειρήσεων και εργαζομένων, ισχύουν, βάσει της Υπουργικής Απόφασης Βρούτση, τα ακόλουθα : 

  1. Tι ισχύει για εργαζομένους που τέθηκαν σε "καθεστώς" αναστολής σύμβασης από επιχειρήσεις που έκλεισαν με κυβερνητική απόφαση

  · Οι συμβάσεις εργασίας των απασχολούμενων σε επιχειρήσεις που έκλεισαν με κυβερνητική απόφαση τελούν  υπό αναστολή.

  · Οι απασχολούμενοι δεν οφείλουν να παρέχουν εργασία.

  · Οι  εργοδότες δεν οφείλουν να καταβάλλουν τις αποδοχές των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις ετέθησαν σε αναστολή

  · Ειδικά οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου που λήγουν μετά την απαγόρευση της δραστηριότητας των επιχειρήσεων τίθεται σε αναστολή και μετά το πέρας του διαστήματος της αναστολής, η σύμβαση εργασίας συνεχίζεται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται.

  · Άδειες άνευ αποδοχών που έχουν συμφωνηθεί, μεταξύ εργαζομένων και επιχειρήσεων-εργοδοτών, των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητά τους έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, αίρονται αυτοδικαίως από την 28/3/2020.

  Οι συμβάσεις αυτών των εργαζομένων τελούν σε αναστολή και είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

  · Οι εργαζόμενοι, λαμβάνουν  αποζημίωση ειδικού σκοπού 800€, η οποία καλύπτει χρονικό διάστημα 45 ημερολογιακών ημερών, εφόσον δεν έχουν άλλη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε άλλον εργοδότη. Στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι απασχολούνταν σε περισσότερους του ενός εργοδότες, των οποίων ανεστάλη η επιχειρηματική τους δραστηριότητα με εντολή δημόσιας αρχής και κατ΄ επέκταση οι συμβάσεις εργασίας τους τελούν σε αναστολή, οι εργαζόμενοι επιλέγουν αποκλειστικά έναν εργοδότη προκειμένου να γίνουν δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

  · Η αποζημίωση (800€) είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.

  · Στους εργαζόμενους παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη υπολογιζόμενη επί των ονομαστικών μισθών τους για χρονικό διάστημα 45 ημερών, η οποία καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

  · Για τους εργαζόμενους των οποίων πάσης φύσεως οφειλές δόσεων ή ρυθμίσεων ή  διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής προς στα ασφαλιστικά ταμεία λήγουν την 31/3/2020, η προθεσμία καταβολής τους παρατείνεται για 3 μήνες, χωρίς τόκους και προσαυξήσεις.

  · Οι επιχειρήσεις της προηγούμενης περίπτωσης, υποχρεούνται να υποβάλλουν τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) για τους εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή.

  · Οι επιχειρήσεις, για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας. Σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες.

  ·Οι καταγγελίες των συμβάσεων εργασίας που πραγματοποιήθηκαν από 18/3/2020 (ημερομηνία δημοσιοποίησης του μέτρου) και εφεξής είναι άκυρες.

  Διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού

  Οι εργαζόμενοι υποβάλλουν υποχρεωτικά υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.yeka.gr) στο διάστημα μεταξύ 1 και 10/4/2020 ανάλογα με το ψηφιό στο οποίο τελειώνει το ΑΦΜ τους (πχ την 1/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 1, την ην 2/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 2 κλπ). Έτσι μπορούν να λάβουν τη εδική αποζημίωση των 800 ευρώ, αλλά και να τύχουν μείωσης 40% του ενοικίου που πληρώνουν για την κύρια κατοικία τος.

  Οι επιχειρήσεις – εργοδότες,  υποχρεούνται να υποβάλλουν από 24/3/2020 έως και 31/3/2020 υπεύθυνη δήλωση  στην οποία αποτυπώνουν :

  - τα στοιχεία του εκμισθωτή και του μίσθιου ακινήτου, εφόσον έχουν επαγγελματική μίσθωση ακινήτου προς εξυπηρέτηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας που έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής (προκειμένου να τύχουν της μείωσης του 40% του σχετικού ενοικίου),

  - τους εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους τελούν σε αναστολή

  - τους τυχόν εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας τους έχει λυθεί από 1/3/2020 έως και 20/3/2020, είτε με καταγγελία, είτε με οικειοθελή αποχώρηση.

  Οι επιχειρήσεις-εργοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, από 24/3/2020 έως και 31/3/2020 στους εργαζόμενούς τους, δηλώνοντάς τους και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης τους στο ΠΣ "ΕΡΓΑΝΗ".

  Προσοχή: Σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις-εργοδότες δεν υποβάλλουν την υπεύθυνη δήλωση, κηρύσσονται έκπτωτοι  από την υπαγωγή τους στα μέτρα αναστολής οφειλών δόσεων ή ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής και κάθε είδους βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο.

  2. Τι ισχύει για εργαζομένους που τίθενται σε "καθεστώς" αναστολής σύμβασης από επιχειρήσεις που πλήττονται αλλά δεν έκλεισαν με κυβερνητική απόφαση

  ·Επιχειρήσεις-εργοδότες, που πλήττονται σημαντικά μπορούν σταδιακά και για διαφορετικό αριθμό εργαζομένων,  μπορούν να αναστέλλουν από 21/3 έως 20/4 τις συμβάσεις εργασίας, μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους,  που  εργάζονται σε αυτούς  κατά την 21/3/2020 και για συνεχόμενο ανέκκλητο χρονικό διάστημα 45  ημερολογιακών ημερών.   

  · Συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, που δεν έχουν λήξει μέχρι την 21/3/2020 μπορούν να τίθενται σε αναστολή. Μετά το πέρας του διαστήματος της αναστολής, oι συμβάσεις για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται μετά την ολοκλήρωση του χρόνου της αναστολής τους . 

  · Οι εργαζόμενοι με εξαρτημένη εργασία σε:

  - ατομικές επιχειρήσεις

  - σε επιστήμονες-ελεύθερους επαγγελματίες (γιατρούς, δικηγόρους, μηχανικούς, οικονομολόγους/λογιστές, ερευνητές, εκπαιδευτικούς)

  - σε ελεύθερους επαγγελματίες/επιτηδευματίες (όπως υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους) 

  είναι δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού, εφόσον τεθούν σε αναστολή οι συμβάσεις εργασίας από τους παραπάνω εργοδότες τους και εφόσον των συγκεκριμένων εργοδοτών ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) συμπεριλαμβάνεται στους πληττόμενους κλάδους.

  · Οι επιχειρήσεις που αναστέλλουν τις συμβάσεις μέρους των εργαζομένων τους, μπορούν για τους υπόλοιπους εργαζόμενους να κάνουν χρήση των διατάξεων που αφορούν τον ορισμό προσωπικού ασφαλούς λειτουργίας (σ.σ. απασχόληση τουλάχιστον του 50% για τουλάχιστον δύο εβδομάδες/εβδομάδα) ή και μεταφορά προσωπικού σε επιχειρήσεις εντός του ιδίου ομίλου.

  · Οι επιχειρήσεις που προχωρούν σε αναστολή συμβάσεων, απαγορεύεται να προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας (σ.σ. απολύσεις) για το σύνολο του προσωπικού τους και, σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη.

  · Οι επιχειρήσεις  που προχωρούν σε αναστολή συμβάσεων, υποχρεούνται, μετά τη λήξη του χρόνου της αναστολής των συμβάσεων του προσωπικού τους, να διατηρήσουν, για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της αναστολής (δηλαδή για 45 ημέρες), τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, που σημαίνει τους ίδιους εργαζόμενους (με εξαίρεση όσους συνταξιοδοτούνται ή αποχωρούνται οικειωθελώς ή λήγει η σύμβαση τους μετά τη λήξη της αναστολής) και με τους ίδιους όρους εργασίας κατά την 21/3/2020, οπότε και μπορεί να κάνει χρήση του εν λόγω μέτρου.

  · Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή λαμβάνουν ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση, αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 800€, η οποία καλύπτει χρονικό διάστημα 45 ημερολογιακών ημερών, εφόσον δεν έχουν άλλη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε άλλον εργοδότη. Στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι απασχολούνται σε περισσότερες της μιας επιχειρήσεις – εργοδότες, που πλήττονται σημαντικά, και τίθενται από περισσότερους εργοδότες σε αναστολή οι συμβάσεις εργασίας τους, οι εργαζόμενοι επιλέγουν αποκλειστικά έναν εργοδότη, προκειμένου να γίνουν δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

  · Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.

  · Για τους εργαζόμενους  επιχειρήσεων, που κάνουν χρήση της παραπάνω ρύθμισης, παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη, υπολογιζόμενη επί των ονομαστικών μισθών τους, για χρονικό διάστημα 45 ημερολογιακών ημερών, η οποία καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

  · Για τους εργαζόμενους των οποίων πάσης φύσεως οφειλές δόσεων ή ρυθμίσεων ή  διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής προς στα ασφαλιστικά ταμεία λήγουν την 31/3/2020, η προθεσμία καταβολής τους παρατείνεται για 3 μήνες, χωρίς τόκους και προσαυξήσεις.

  ·Οι επιχειρήσεις-εργοδότες της προηγούμενης περίπτωσης, υποχρεούνται να υποβάλλουν τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις για τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή.

  Διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού

  ·Οι εργαζόμενοι υποβάλλουν υποχρεωτικά υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού" στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.yeka.gr). Η υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης, μπορεί να γίνει από την 1/4/2020 μέχρι και την 30/4/2020 και σε κάθε περίπτωση, μετά τη γνωστοποίηση σε αυτόν, της αναστολής της σύμβασης εργασίας του.

  ·Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν, από 24/3/2020 έως και 20/4/2020, υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δηλώνουν:

  - ότι πλήττονται σημαντικά

  - τους  εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή,

  - τους τυχόν εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας τους έχει λυθεί από 1/3/2020 έως και 20/3/2020, είτε με καταγγελία, είτε με οικειοθελή αποχώρηση.

  Οι εργοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αυθημερόν στους εργαζόμενούς τους, δηλώνοντάς τους και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης τους στο ΠΣ "ΕΡΓΑΝΗ".

  Προσοχή : Σε περίπτωση που οι -εργοδότες δεν υποβάλλουν την υπεύθυνη δήλωση κηρύσσονται έκπτωτοι από την υπαγωγή τους στα μέτρα αναστολής οφειλών δόσεων ή ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής και κάθε είδους βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο, μαζί και προς τα ταμεία.

  Σε κάθε περίπτωση, οι επιχειρήσεις που πλήττονται σημαντικά και δεν κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, υπάγονται στα μέτρα αναστολής οφειλών δόσεων ή ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής και κάθε είδους βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο.

  Τηλεργασία – Τρεις εναλλακτικές

  Τρία "καθεστώτα" μπορούν να ισχύουν για τους απασχολούμενους πληττόμενων επιχειρήσεων με τηλεργασία:

  · Εργαζόμενοι με τηλεργασία σε επιχειρήσεις που πλήττονται σημαντικά δεν είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού (800 ευρώ).

  · Επιχειρήσεις μπορούν να καταβάλλουν στους δικαιούχους της αποζημίωσης των 800 ευρώ ( σ.σ. αφού έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας), επιπλέον ποσό, και σε κάθε περίπτωση μέχρι του ποσού των μεικτών (σ.σ. δηλαδή επί των αποδοχών στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι εργατικές εισφορές) καταβαλλόμενων αποδοχών τους,  εξ ελευθεριότητας (σ.σ. εφόσον οι ίδιοι θέλουν). Για το επιπλέον ποσό αυτό, υποβάλλεται ΑΠΔ και καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο επιπλέον ποσό αυτό, οι οποίες αφαιρούνται από την υποχρέωση κάλυψής τους από τον κρατικό προϋπολογισμό.

  · Κατ’ εξαίρεση οι επιχειρήσεις, οι οποίες πλήττονται σημαντικά, μπορούν να συμφωνήσουν με τους εργαζόμενούς τους, των οποίων οι συμβάσεις τους τελούν σε αναστολή και είναι δικαιούχοι αποζημίωσης (800 ευρώ), την παροχή εργασίας με τηλεργασία, μόνο για πρόσκαιρες ανάγκες της επιχείρησης. Το ποσό των καταβαλλόμενων αποδοχών για την εργασία αυτή, μπορεί να φθάνει έως το ύψος των αποδοχών  για την νομίμως παρεχόμενη εργασία τους, αφαιρουμένου του ποσού της δικαιούμενης αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Για τις αποδοχές που αντιστοιχούν στην παροχή της παραπάνω εργασίας, υποβάλλεται Αναλυτική Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) και οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο επιπλέον ποσό καλύπτονται από τον εργοδότη και αφαιρούνται από την υποχρέωση κάλυψής τους από τον κρατικό προϋπολογισμό.

  3. Τι ισχύει για όσους απολύθηκαν από 1 έως 20/3 από επιχειρήσεις που έκλεισαν με κυβερνητική απόφαση ή πλήττονται

  · Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που ανεστάλη η επιχειρηματική τους δραστηριότητα με εντολή δημόσιας αρχής ή που πλήττονται σημαντικά και των οποίων η σύμβαση εργασίας τους έχει λυθεί, εντός του χρονικού διαστήματος από 1/3/2020 έως και 20/3/2020, είτε με οικειοθελή αποχώρηση, είτε με καταγγελία, λαμβάνουν ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση, αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους οκτακοσίων ευρώ (800 ευρώ).

  · Οι εργαζόμενοι αυτοί είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ανεξάρτητα από το αν είναι δικαιούχοι του επιδόματος  τακτικής ανεργίας.

  · Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.

  Διαδικασία λήψης αποζημίωσης 

  Η διαδικασία την οποία οφείλουν να ακολουθήσουν οι εν λόγω απολυθέντες ή παραιτηθέντες  εργαζόμενοι και οι τέως εργοδότες τους είναι η ίδια με εκείνη που οφείλουν να ακολουθήσουν οι εργαζόμενοι που θα τεθούν σε "αναστολή" σε επιχειρήσεις που είτε έκλεισαν με κυβερνητική απόφαση ή πλήττονται.

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ