Συνεχης ενημερωση

  0,2020

  -0,0010 (-0,49%)

  • Άνοιγμα 0,2030
  • Υψηλό 0,2090
  • Χαμηλό 0,2020
  • Όγκος 6.416
  • Τζίρος 1.309 €
  • Πράξεις 13
  08:28 26/06

  AVE (Audiovisual): Πτώση 53% στο 5μηνο σε Ster, Odeon και Allοu Fun Park

  Η πανδημία επέδρασε καταλυτικά στους δύο βασικούς επιχειρησιακούς πυλώνες της εταιρείας.

  19:51 27/05

  Audiovisual: Την αλλαγή επωνυμίας και την επέκταση του σκοπού ενέκρινε η ΓΣ

  Επιπλέον, η ΓΣ ενέκρισε δύο συμβάσεις στερητικής αναδοχής χρέους.

  17:28 04/05

  Audiovisual: Έκτακτη ΓΣ στις 27 Μαΐου για αλλαγή επωνυμίας και επέκταση σκοπού

  Την αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας και την επέκταση του σκοπού της καλούνται να αποφασίσουν, μεταξύ άλλων, οι μέτοχοι κοινών και προνομιούχων μετοχών της Audiovisual.

  20:38 23/03

  Audiovisual: Από 26 Μαρτίου στο ταμπλό οι νέες μετοχές από την ΑΜΚ

  Οι νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των μετόχων στο Σύστημα Αυλων Τίτλων

  20:46 12/03

  Audiovisual: Πλήρης κάλυψη της ΑΜΚ

  Συνολικού ύψους 8 εκατ. ευρώ.

  17:45 24/02

  Επ. Κεφαλαιαγοράς: "Ok" στο ενημερωτικό της Entersoft, πρόστιμα σε εισηγμένες

  Την επιβολή προστίμων σε εισηγμένες και φυσικά πρόσωπα αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που έδωσε επίσης και το "πράσινο φως" στο περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου...

  17:56 18/02

  Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το ενημερωτικό δελτίο της Audiovisual

  Για τη δημόσια προσφορά έως 26.666.665 νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.

  18:30 11/02

  Audiovisual: Στα €0,30 ανά νέα μετοχή η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών

  Σε αναλογία για κάθε 27 υφιστάμενες μετοχές 7 Νέες Μετοχές.

  17:36 06/02

  Audiovisual: Αναθεώρηση οικονομικών καταστάσεων 2018 με απομείωση υπεραξίας της Ster Cinemas

  Προέκυψε ανάγκη απομείωσης ποσού περίπου 1 εκατ. ευρώ.

  05/12 2019

  Audiovisual: Απόφαση ΕΓΣ για συγχώνευση δι' απορρόφησης 100% θυγατρικών

  Εγκρίθηκε ομόφωνα στη σημερινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Audiovisual η συγχώνευση δι' απορρόφησης των 100% θυγατρικών "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" και "ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ...

  11/11 2019

  Audiovisual: Έκτακτη ΓΣ για την έγκριση απορρόφησης θυγατρικών

  Καθώς και για την εκλογή νέου Δ.Σ.

  07/11 2019

  Audiovisual: Ενέργειες ενίσχυσης του επιχειρησιακού πλάνου

  Και εμπλουτισμού των εμπορικών δραστηριοτήτων με νέα προϊόντα.

  05/11 2019

  Audiovisual: Υπεγράφη το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης με δύο θυγατρικές της

  Αμετάβλητο θα παραμείνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

  27/09 2019

  Audiovisual: Έναρξη διαδικασίας απορρόφησης δύο θυγατρικών

  Ως ημερομηνία του Ισολογισμού μετασχηματισμού για τους σκοπούς της συγχώνευσης ορίσθηκε η 30ή.06.2019.

  03/09 2019

  Audiovisual: Εισέρχεται στον κλάδο του Internet Of Things

  Μέσω της στρατηγικής συνεργασίας της θυγατρικής της Globalsat με την Vodafone Innovus.

  31/07 2019

  Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Kristelcom Investment από την AudioVisual

  Κατά ποσοστό 100%, έναντι ποσού 1,2 εκ. ευρώ.

  25/07 2019

  Το νέο ΔΣ της Audiovisual

  Εξελέγη για διετή θητεία και συγκροτήθηκε σε σώμα.

  18/07 2019

  Audiovisual: Εγκρίθηκε από τη ΓΣ η ΑΜΚ των 8 εκατ. ευρώ

  Αποφασίστηκε η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2018.

  26/06 2019

  Audiovisual: Στις 17 Ιουλίου η Γ.Σ. για ΑΜΚ έως €8 εκατ.

  Στις 17 Ιουλίου, ημέρα Τετάρτη, θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την αύξηση του μετοχικού ...

  20/06 2019

  Audiovisual: Ολοκληρώθηκε η απόκτηση του 50,01% της Kristelcom Limited

  Η χρηματοδότηση της παραπάνω απόκτησης πραγματοποιήθηκε με κεφάλαια προερχόμενα κυρίως από καταβολή της εταιρείας STONEMAN HOLDINGS LTD έναντι Α.Μ.Κ. που θα ολοκληρωθεί εντός του 2019.

  07/06 2019

  Audiovisual: Στις 17 Ιουλίου η τακτική Γενική Συνέλευση

  Αντί για την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019.

  17/04 2019

  Audiovisual: Εξαγορά κυπριακών εταιρειών αντί τιμήματος 7 εκατ. ευρώ

  Συμφωνία απόκτησης του 50,01% των μετοχών της κυπριακής εταιρείας Kristelcom και του 100% των μετοχών της κυπριακής εταιρείας Kristelcom Investment Limited (η οποία δραστηριοποιείται στη διαχείριση...

  13/12 2018

  Audiovisual: Πώς διαμορφώνονται τα ποσοστά των μετόχων στα δικαιώματα ψήφου

  Μετά την εισαγωγή για διαπραγμάτευση στο ΧΑ στις 07/12/2018 3.500.000 μετοχών οι οποίες προέκυψαν από την ισόποση μετατροπή προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών σε κοινές ονομαστικές.

  10/12 2018

  Audiovisual: Στα 39.788.183,40 ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο

  Στις 07.12.2018, ξεκίνησε η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των νέων 51.728.103 κοινών ονομαστικών μετόχων, ενώ το σύνολο των μετοχών της εταιρίας διαπραγματεύεται με τη νέα ονομαστική αξία 0,30 ευρώ ανά...

  05/12 2018

  Audiovisual: Από 7/12 στο ταμπλό οι νέες κοινές μετοχές από τη μετατροπή προνομιούχων

  Από τις 7 Δεκεμβρίου θα διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο οι 51.728.103 νέες, κοινές ονομαστικές μετοχές της Audiovisual που προέκυψαν από τη μετατροπή προνομιούχων μετοχών, ενώ από την ίδια...

  25/07 2018

  Audiovisual: Νέος Εσωτερικός Ελεγκτής

  Η κα Μαριάτα Φιφλή αναλαμβάνει νέος Εσωτερικός Ελεγκτής της εταιρείας "Επιχειρήσεις ‘Ήχου & Εικόνος ΑΕ" σε συνέχεια της από 17.07.2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου

  16/07 2018

  Audiovisual: Εμπορική συμφωνία με την ODEON

  Σε εμπορική συμφωνία με την ODEON προέβη η Audiovisual, με αντικείμενο την συνεκμετάλλευση, σε ποσοστό 50%, δικαιωμάτων κινηματογραφικών ταινιών σε όλα τα μέσα (κινηματογράφος, ελεύθερη και...

  08/06 2018

  Audiovisual: Στις 29/6 η Γ.Σ. για μείωση μ.κ. με συμψηφισμό σωρευτικών ζημιών

  Στις 29 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή, θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, τη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου ...

  27/04 2018

  Audiovisual: Στις 29/6 Γενική Συνέλευση

  Το Διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση  των Μετόχων την μη διανομή μερίσματος για την χρήση του 2017.