Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 07-Φεβ-2023 10:40

  Τράπεζα Πειραιώς: Κατέχει το 36,22% της MIG - Υποβάλλει δημόσια πρόταση

  Τράπεζα Πειραιώς: Αίτηση ένταξης στο «Ηρακλής ΙΙ» του Sunrise III, ύψους 506 εκατ. ευρώ
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Στο 36,22% ανέρχεται η συμμετοχή της Τράπεζας Πειραιώς στην MIG μετά την απόκτηση 47.242.062 μετοχών. 

  Ως εκ τούτου, σε εφαρμογή των οριζόμενων από τον Ν.3461/2006, και υπό την αίρεση επισκόπησης και έγκρισης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η Τράπεζα Πειραιώς θα υποβάλει υποχρεωτική δημόσια πρόταση για τις κοινές μετοχές της MIG, οι οποίες δεν είναι στην κατοχή της.

  Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, η εν λόγω υποχρεωτική δημόσια πρόταση και η απόκτηση πρόσθετων μετοχών της MIG είναι σύμφωνες με τη μακροπρόθεσμη στρατηγική μας για την επίτευξη συνεργειών από το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών μας και τη μεγιστοποίηση των αποδόσεων προς όφελος των μετόχων μας.

  Από την πλευρά της η MIG ανακοίνωσε ότι σήμερα η εταιρία "Πειραιώς Financial Holdings A.E." υπέβαλε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Εκδότρια την από 7.2.2023 γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα
  ψήφου, από την οποία προκύπτουν τα ακόλουθα:

  Λόγος υποβολής γνωστοποίησης: Απόκτηση δικαιωμάτων ψήφου

  Στοιχεία υπόχρεου: "Πειραιώς Financial Holdings A.E." (δ.τ.: "Πειραιώς Financial
  Holdings", εδρεύουσα στην Αθήνα) Επωνυμία μετόχου: "Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε." (δ.τ. "Τράπεζα Πειραιώς") Ημερομηνία δημιουργίας της υποχρέωσης γνωστοποίησης: 6.2.2023

  Συνολικές θέσεις:

  - Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου προερχόμενων από μετοχές πριν από την κρίσιμη
  μεταβολή: 32,3561%.

  - Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου προερχόμενων από μετοχές μετά από την κρίσιμη μεταβολή: 36,2219% έμμεσης κατοχής.

   -Σύνολο δικαιωμάτων ψήφου μετά από την κρίσιμη μεταβολή: 340.308.728
  δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές αποκλειστικά έμμεσης κατοχής (επί συνόλου 939.510.748 δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας).

  Αλυσίδα ελεγχομένων επιχειρήσεων μέσω των οποίων ουσιαστικά κατέχονται τα δικαιώματα ψήφου:

  Η "Πειραιώς Financial Holdings A.E." κατέχει ποσοστό 36,2219% επί των
  δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας αποκλειστικά εμμέσως, μέσω της ελεγχόμενης από αυτήν "Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.".

  Υπενθυμίζεται ότι χτες πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της MIG χωρίς ωστόσο να συγκεντρώνεται απαιτούμενη αυξημένη απαρτία για τα ζητήματα μεταξύ άλλων του μετοχικού κεφαλαίου. 

  Ορίστηκε  Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση για την Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023, ώρα 11:00

  Συγκεκριμένα δεν συζητήθηκαν τα κάτωθι θέματα:

  Θέμα 4ο: Α) Σύμπτυξη (μείωση) του αριθμού των μετοχών χωρίς μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής. Β) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής για κάλυψη ισόποσων ζημιών παρελθουσών χρήσεων. Γ) Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας. - Η συζήτηση και λήψη αποφάσεων ματαιώθηκε λόγω μη συγκεντρώσεως της κατά το νόμο και το Καταστατικό απαιτούμενης αυξημένης απαρτίας, ως ανωτέρω.

  Θέμα 5ο: Θέσπιση προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρίας. Καθορισμός όρων και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. - Η συζήτηση και λήψη αποφάσεων ματαιώθηκε λόγω μη συγκεντρώσεως της κατά το νόμο και το Καταστατικό απαιτούμενης αυξημένης απαρτίας, ως ανωτέρω.

  Θέμα 1ο: Έγκριση διάθεσης της συνολικής (άμεσης και έμμεσης) συμμετοχής της Εταιρίας στην θυγατρική ATTICA GROUP προς την "STRIX Holdings L.P." με αντάλλαγμα τη μεταβίβαση προς την Εταιρία του συνόλου των ομολογιακών δανείων εκδόσεώς της σημερινού ανεξόφλητου υπολοίπου €443,8 εκ., σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 4706/2020. - Η συζήτηση και λήψη αποφάσεων ματαιώθηκε λόγω μη συγκεντρώσεως της κατά το νόμο και το Καταστατικό απαιτούμενης αυξημένης απαρτίας, ως ανωτέρω.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ