Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 22-Ιουν-2020 08:38

  Τι ψάχνει η Deloitte στην MLS Πληροφορική

  Τι ψάχνει η Deloitte στην MLS Πληροφορική
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Του Νίκου Χρυσικόπουλου

  Στον δεύτερο μήνα αναστολής διαπραγμάτευσης της μετοχής και των ομολογιών της εισέρχεται η MLS Πληροφορική, χωρίς ορατό ορίζοντα για τον χρόνο επιστροφής της εισηγμένης σε καθεστώς χρηματιστηριακής κανονικότητας.

  Από τις 13 Μαΐου, όταν οι εποπτικές Αρχές αποφάσισαν την αναστολή των κινητών αξιών της MLS στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ως αποτέλεσμα της κατάθεσης στην Επ. Κεφαλαιαγοράς των ευρημάτων του θεματικού ελέγχου που πραγματοποίησε η ΕΛΤΕ (Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων), η εισηγμένη μόλις στις 19 Ιουνίου ανακοίνωσε πως υπεγράφη με τη "Deloitte Business Solutions Ανώνυμη Εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων" η διενέργεια έργου Ειδικού Ελέγχου στις λογιστικές της καταστάσεις.

  Στο μεσοδιάστημα η εταιρεία είχε γνωστοποιήσει πως βρισκόταν σε επικοινωνία και συνεργασία με την Επ. Κεφαλαιαγοράς προκειμένου να διευκρινιστεί το πλαίσιο απαιτούμενων ενεργειών, ενώ όπως είχε αναφέρει το Capital.gr, οι συναντήσεις της διοίκησης με τα στελέχη της Deloitte και τους ορκωτούς ελεγκτές της εταιρείας ήταν συνεχείς.

  Η ανακοίνωση της MLS για πρώτη φορά κάνει λόγο για "επαναδιατύπωση των συγκριτικών στοιχείων με εφαρμογή του ΔΛΠ 8" (σ.σ. μεταβολές στις λογιστικές πολιτικές, εκτιμήσεις και τις διορθώσεις λαθών).

  Η εταιρεία αναθέτει στη Deloitte να ελέγξει τις επίμαχες λογιστικές καταστάσεις της χρήσης του 2018 για τις οποίες η ΕΛΤΕ έθεσε επισήμως ζήτημα ορθής αποτύπωσης των λογιστικών στοιχείων σύμφωνα με τα ΔΛΠ. Τα ευρήματα του θεματικού ελέγχου, όπως έχει αναφέρει το Capital.gr, αφορούσαν την τεκμηρίωση του ελεγκτή  για το σημαντικότερο κονδύλι του ισολογισμού της MLS, τα "άυλα περιουσιακά στοιχεία", συνολικής αναπόσβεστης αξίας (την 31.12.2018) ύψους 25.484.122 ευρώ, ποσό που αντιπροσωπεύει το 50% του ενεργητικού της εταιρείας την ίδια περίοδο.

  Σύμφωνα με τα ευρήματα του ελέγχου, άυλα περιουσιακά στοιχεία της τάξης των 10 εκατ. ευρώ δεν αποτυπώνονται ορθά, υπάρχουν ασάφειες στο μοντέλο επιμέτρησης που χρησιμοποιείται, ενώ η παγιοποίηση των δαπανών για hardware χαρακτηρίζεται ως αόριστη και συνεχής αφού εμφανίζεται να πραγματοποιείται ανεξάρτητα του χρόνου παραγγελίας.

  "Τόσο η κεφαλαιοποίηση, όσο και οι διαδικασίες  ανακτησιμότητας των εν λόγω δαπανών που αναγνωρίσθηκαν ως περιουσιακά στοιχεία,  δεν συνάδουν με τις  προβλέψεις του σχετικού λογιστικού προτύπου (Δ.Λ.Π 38 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία)", καταλήγει το πόρισμα της ΕΛΤΕ.

  Η διάρκεια του ελέγχου, σύμφωνα με την MLS, εκτιμάται σε τέσσερις εβδομάδες. Με τη Deloitte να παραδίδει το σχετικό πόρισμα, ακολούθως η ελεγκτική εταιρεία που έχει διοριστεί με απόφαση της ΓΣ, εν προκειμένω η PKF Ευρωελεγκτική, θα κληθεί να ελέγχει και υπογράψει τις καταστάσεις της χρήσης 2019 της εισηγμένης. Σημειώνεται πως την MLS από τη χρήση 2019 ελέγχει η PKF Ευρωελεγκτική – Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές (ο ορκωτός ελεγκτής της PKF υπέγραψε τα αποτελέσματα εξαμήνου 2019), η οποία αντικατέστησε τη ΣΟΛ Α.Ε. που επί σειρά ετών πραγματοποιούσε τον έλεγχο της εταιρείας.

  Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη έχουν δρομολογηθεί διοικητικά μέτρα από την ΕΛΤΕ εναντίον του ελεγκτή που υπέγραψε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2018.

  Με βάση τις ίδιες πηγές, υφίσταται ζήτημα και για την PKF Ευρωελεγκτική αφού στο εξάμηνο 2019 ο ορκωτός ελεγκτής θα έπρεπε να είχε παρατηρήσει στην έκθεση επισκόπησης το ζήτημα των άυλων περιουσιακών στοιχείων, σε σχέση με τη χρήση του 2018. Επίσης θα όφειλε να είχε πιστοποιήσει τα open balance sheet του προηγούμενο ορκωτού και να αποκτήσει ελεγκτικά τεκμήρια για να τεκμηριώσει το 6μηνο, κάτι που σύμφωνα με την ΕΛΤΕ δεν έπραξε.

  Συνεπώς, σε κάθε περίπτωση, μένει να διαπιστωθούν ποια τα αποτελέσματα του ειδικού ελέγχου της Deloitte, πώς θα αποτυπωθούν στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις από τον ορκωτό ελεγκτή που θα τις υπογράψει και, κατά συνέπεια, ποιο θα είναι το εύρος της αναμόρφωσης που θα πραγματοποιηθεί.

  Όλα αυτά θα απαιτήσουν σημαντικό ακόμη χρόνο, κατά συνέπεια η αναστολή διαπραγμάτευσης της μετοχής και των ομολογιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα παραταθεί μέχρι νεοτέρας, με τους επενδυτές που τοποθετήθηκαν στην εταιρεία να παραμένουν εγκλωβισμένοι.

  Σημειώνεται πάντως, ότι όπως καταγράφηκε και σε άλλες περιπτώσεις, ο ορθολογικός δρόμος που ακολουθείται διεθνώς σε περιπτώσεις τέτοιων αναμορφώσεων, περιλαμβάνει μια συντεταγμένη συνεργασία μεταξύ της εταιρείας και της εκλεκτικής της εταιρείας, του εξωτερικού ελεγκτή αλλά και ενός σχήματος συμβούλων ως εξωτερικούς παρατηρητές των διεργασιών.  

  Σε κάθε περίπτωση, όπως έχει αναφέρει το Capital.gr, ευρεία αναδιατύπωση του ισολογισμού της εταιρείας δύναται να παραβιάσει συγκεκριμένες ρήτρες (όπως για παράδειγμα στην περίπτωση εμφάνισης αρνητικού EBITDA ή εάν ο καθαρός δανεισμός ξεπεράσει τις 4,5 φορές τα EBITDA) που συνιστούν αιτίες καταγγελίας για τουλάχιστον δύο από τα τρία ομόλογα που έχει εκδώσει η εταιρεία. Τότε οι ομολογιούχοι θα μπορούν να κινηθούν προς εξασφάλιση των συμφερόντων τους.

  Για αυτό και έμπειροι νομικοί είχαν χαρακτηρίσει ως πρόωρη κίνηση την κατάθεση αίτησης προσωρινής διαταγής από πέντε ομολογιούχους της εταιρείας,  κάτι που αποδείχθηκε από το γεγονός της προ ημερών απόρριψής της αίτησης από το δικαστήριο.

  Nikos.chrissikopoulos@capital.gr

  Διαβάστε ακόμη:

  - Big-4 ελεγκτική εταιρεία στην MLS για business plan, άυλα περιουσιακά στοιχεία

   

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ