Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 16-Ιουν-2020 08:42

  Big-4 ελεγκτική εταιρεία στην MLS για business plan, άυλα περιουσιακά στοιχεία

  Big-4 ελεγκτική εταιρεία στην MLS για business plan, άυλα περιουσιακά στοιχεία
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 15:38

  Του Νίκου Χρυσικόπουλου

  Διαρκείς παραμένουν οι διαβουλεύσεις μεταξύ της MLS και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την αντιμετώπιση του ζητήματος της ορθότητας των οικονομικών καταστάσεων της εισηγμένης για τη χρήση 2018 που ανέκυψε έπειτα από τον έλεγχο και την κατάθεση πορίσματος της ΕΛΤΕ, τα ευρήματα του οποίου οδήγησαν στην αναστολή διαπραγμάτευσης της μετοχής και των ομολογιών της εταιρείας στο Χρηματιστήριο.

  Τα ευρήματα του θεματικού ελέγχου, όπως έχει αναφέρει το Capital.gr., αφορούσε την τεκμηρίωση του ελεγκτή  για το σημαντικότερο κονδύλι του ισολογισμού της MLS, τα "άυλα περιουσιακά στοιχεία", συνολικής αναπόσβεστης αξίας (την 31.12.2018) ύψους 25.484.122 ευρώ, ποσό που αντιπροσωπεύει το 50 % του ενεργητικού της εταιρείας την ίδια περίοδο.

  Σύμφωνα με τα ευρήματα του ελέγχου, άυλα περιουσιακά στοιχεία της τάξης των 10 εκατ. ευρώ δεν αποτυπώνονται ορθά, υπάρχουν ασάφειες  στο μοντέλο επιμέτρησης που χρησιμοποιείται, ενώ η παγιοποίηση των δαπανών για hardware χαρακτηρίζεται ως αόριστη και συνεχής αφού εμφανίζεται να πραγματοποιείται ανεξάρτητα του χρόνου παραγγελίας. Ως εικός, εγείρεται ζήτημα ορθής αποτύπωσης των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

  Η διοίκηση αναγνωρίζει πως υπήρξε "overstatement των άυλων περιουσιακών στοιχείων" και κάνει λόγο για διαφορά λογιστικής αποτύπωσης των εν λόγω κονδυλίων, ενώ παράλληλα απορρίπτει οποιοδήποτε θέμα παραποίησης στοιχείων. Όπως έχει δηλώσει συνεργάζεται με τις εποπτικές αρχές "με σκοπό την άρση της αναστολής διαπραγμάτευσης της μετοχής και των ομολόγων", σημειώνοντας πως "ακολουθούμε τις οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως ορίζονται σε σχετικό εμπιστευτικό έγγραφο που μας απεστάλη". Επισημαίνει, δε, αναφορικά με τα ομόλογα που έχει εκδώσει πως κατά τη γνώμη της "δεν συντρέχει μέχρι σήμερα κάποιο γεγονός καταγγελίας".

  Αναμόρφωση

  Στο πλαίσιο αυτό, η MLS αναμένει να ανακοινώσει πως μια εκ των Big-4 ελεγκτική εταιρεία πρόκειται να αναλάβει τόσο το ζήτημα της αναμόρφωσης των επίμαχων κονδυλίων, συντάσσοντας έκθεση αποτίμησης του άυλου πάγιου ενεργητικού της εταιρείας, όσο και να συντάξει νέο business plan προκειμένου να πραγματοποιηθεί ένα ευρύ restart στις δραστηριότητες της εταιρείας και να επαναναδιαμορφωθεί η στρατηγική της. Είχαν προηγηθεί διαδοχικές συναντήσεις της διοίκησης της MLS με εκπροσώπους της ελεγκτικής εταιρείας και, κατά πληροφορίες, απομένει η επισημοποίηση της συνεργασίας με την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων ανάληψης έργου.

  Ωστόσο, θα πρέπει να ξεκαθαριστεί εάν σε αυτό το έργο περιλαμβάνεται και μια συνολική πρόταση αναδιάρθρωσης του δανεισμού της εταιρείας, όπως αναφέρουν πληροφορίες. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον συμβεί αυτό, οι ομολογιούχοι-πιστωτές της εταιρείας θα απαιτήσουν χρόνο προκειμένου να την εξετάσουν, κινούμενοι εφόσον χρειαστεί νομικά, με τη χρήση ασφαλιστικών μέτρων, ώστε να εξασφαλίσουν τον απαιτούμενο αυτό χρόνο.

  Σε κάθε περίπτωση, τα χρονικά περιθώρια είναι ήδη πιεστικά. Ένα και πλέον μήνα μετά την αναστολή διαπραγμάτευσης της μετοχής και τον ομολογιών, η αγορά αναμένει να διαπιστώσει ποιες ενέργειες θα υλοποιηθούν για το μείζον ζήτημα της αναμόρφωσης των οικονομικών καταστάσεων, το πιθανότερο με τη χρήση του ΔΛΠ8 (μεταβολές στις λογιστικές πολιτικές, εκτιμήσεις και τις διορθώσεις λαθών). Και αυτό διότι η εμφάνιση αρνητικού αποτελέσματος ως αποτέλεσμα της αναμόρφωσης δύναται να παραβιάσει συγκεκριμένες ρήτρες των ομολόγων (όπως για παράδειγμα τον όρο καθαρός δανεισμός προς EBITDA), που συνιστούν αιτίες καταγγελίας για τουλάχιστον δύο από τα τρία ομόλογα της εταιρείας. Πρόθεση της εταιρείας ήταν η δημοσιοποίηση να γινόταν στις 30/6, ει δυνατόν και νωρίτερα, ωστόσο εκτιμάται πως ο χρόνος δεν επαρκεί πλέον.

  Τούτων δοθέντων, η αναστολή διαπραγμάτευσης της μετοχής και των ομολογιών της εταιρείας αναμένεται να συνεχιστεί έως όρου οι εποπτικές αρχές κρίνουν πως έχουν εκλείψει οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτή.

  Επιβεβαιώνει η εταιρεία 

  Σε επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε η εισηγμένη αναφέρει πως θα προχωρήσει σε εξέταση επαναδιατύπωσης των συγκριτικών στοιχείων, ενώ παράλληλα σημειώνει ότιεπίκειται άμεσα η ανάθεση έργου Ειδικού Ελέγχου σε ανεξάρτητη διεθνή ελεγκτική εταιρία εγνωσμένου κύρους. 

  Ειδικότερα, στην ανακοίνωσή της η MLS αναφέρει: 

  Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του νόμου 3371/2005 και την παράγραφο 4 του άρθρου 67 του νόμου 4514/2018, η εταιρία,  στο πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019, θα προχωρήσει σε εξέταση επαναδιατύπωσης των συγκριτικών στοιχείων με εφαρμογή του ΔΛΠ 8, αφού αξιολογηθούν οι επισημάνσεις της Εποπτικής Αρχής.

  Επίσης η εταιρία, σε συνέχεια αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποιεί ότι επίκειται άμεσα η ανάθεση έργου Ειδικού Ελέγχου σε ανεξάρτητη διεθνή ελεγκτική εταιρία εγνωσμένου κύρους, ο οποίος έλεγχος μεταξύ άλλων θα αφορά τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία.

  Nikos.chrissikopoulos@capital.gr

  Διαβάστε ακόμη:

  Τα λάθη της MLS, ο πέλεκυς των αρχών και η δύσκολη συνέχεια

   

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ