Συνεχης ενημερωση

  Σάββατο, 16-Μαϊ-2020 08:36

  Kρίσιμη συνάντηση τη Δευτέρα για την MLS, τι αποκαλύπτουν τα ευρήματα της ΕΛΤΕ

  Kρίσιμη συνάντηση τη Δευτέρα για την MLS, τι αποκαλύπτουν τα ευρήματα της ΕΛΤΕ
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Του Νίκου Χρυσικόπουλου

  Την προσεχή Δευτέρα, 18 Μαΐου, αναμένεται να αποσαφηνιστεί σε μεγάλο βαθμό το πλαίσιο των ενεργειών που θα υλοποιήσει η διοίκηση της MLS για να αντιμετωπίσει το ζήτημα της ορθότητας των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018 που ανέκυψε έπειτα από τον έλεγχο και την κατάθεση πορίσματος της ΕΛΤΕ, τα ευρήματα του οποίου οδήγησαν στην αναστολή διαπραγμάτευσης της μετοχής και των ομολογιών της στο Χρηματιστήριο.

  Τότε είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί ευρεία σύσκεψη της διοίκησης της MLS με τους συμβούλους και τους ορκωτούς λογιστές της, από την οποία θα προκύψουν οι ενέργειες που προτίθεται να αναλάβει η εισηγμένη για την, όπως όλα δείχνουν, αναμόρφωση των εν λόγω οικονομικών καταστάσεων σε σχέση με το μείζον ζήτημα των άυλων περιουσιακών της στοιχείων. Πρόθεση είναι το πλαίσιο των ενεργειών που θα αποφασιστεί να κοινοποιηθεί στις Αρχές και το Χρηματιστήριο άμεσα, ενδεχομένως και την ίδια ημέρα.

  Το πλαίσιο όσων ανακοινώσει η MLS θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τις αποφάσεις και τις επακόλουθες ενέργειες όλων των stakeholders της υπόθεσης, με τους κατόχους των ομολογιών που εξέδωσε η εταιρεία να βρίσκονται στο επίκεντρο. 

  Αναμόρφωση

  Είναι πολύ σημαντικό να σημειωθεί πως ο έλεγχο που πραγματοποίησε η ΕΛΤΕ αφορούσε μόνο το κονδύλι των άυλων περιουσιακών στοιχείων. Εάν τεθεί ζήτημα πλήρους ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ή ακόμη και forensic evaluation τα δεδομένα αλλάζουν άρδην. Από την πλευρά της, η εισηγμένη φέρεται να εκτιμά πως το ζήτημα είναι τυπικό και όχι ουσιαστικό και απαιτείται αλλαγή στην αποτύπωση των οικονομικών καταστάσεων σε επίπεδο αποσβέσεων και άυλων περιουσιακών στοιχείων.

  Στην παρούσα φάση δεν είναι σαφές ποια τελικά θα είναι η επίπτωση στη συνολική χρηματοοικονομική εικόνα της MLS, καίτοι υπάρχει η πληροφορία περί ευρείας  αναδιατύπωσης κονδυλίων του ισολογισμού. Παράγοντες της αγοράς έχουν επιχειρηματολογήσει πως σε περίπτωση που η εταιρεία μετά την αναμόρφωση εμφανίζει αρνητικά ίδια κεφάλαια και ζημιές, εγείρεται ζήτημα technical default για τα ομόλογά της.

  Η MLS έχει εκδώσει τρία ομόλογα, συγκεντρώνοντας από την αγορά κεφάλαια 16,7 εκατ.ευρώ. Το πρώτο ύψους 4 εκατ. ευρώ είναι λήξεως Ιουλίου 2021, το δεύτερο ύψους 6 εκατ. ευρώ λήξεως Αυγούστου 2022 και το τρίτο ύψους 6,7 εκατ. ευρώ λήξεως Ιουλίου 2024. Για το κατά πόσον, όμως, δημιουργούνται συνθήκες καταγγελίας των τριών ομολόγων και εάν ναι, για ποια εξ αυτών, αυτό έχει να κάνει με τις ρήτρες (clauses) που έχουν συμπεριληφθεί στα "Γεγονότα Καταγγελίας", όπως περιλαμβάνονται στους όρους των εκδόσεων.

  Απειλή καταγγελίας

  Συγκεκριμένα, στο πιο πρόσφατο ομόλογο που εκδόθηκε τον Ιούλιο του 2019 (το πληροφοριακό έγγραφο βασίζεται, δηλαδή, στα αμφισβητούμενα οικονομικά στοιχεία της χρήσης 2018 ), με σύμβουλο έκδοσης και εκπρόσωπο των Ομολογιούχων τη Beta ΑΕΠΕΥ, ως "Γεγονότα Καταγγελίας" περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα εξής:

  * αν  οποιαδήποτε  εκ  των  εγγυοδοτικών δηλώσεων που παρέχει η Εκδότρια με το παρόν αποδειχθεί   αναληθής   ή/και   ουσιωδώς παραπλανητική.

  * εάν  υποβληθεί  αίτηση  για  υπαγωγή  της Εκδότριας  σε  διαδικασία  πτωχεύσεως  ή διαδικασία  που  εφαρμόζεται  σε  αναξιόχρεους οφειλέτες αντίστοιχη με εκείνη της πτωχεύσεως ή για  θέση  της  Εκδότριας  υπό  ειδική  ή  άλλη εκκαθάριση  ή  αναγκαστική  διαχείριση  ή επιτροπεία  ή  σε  συναφές  καθεστώς  ή  για υπαγωγή  σε  καθεστώς  συνδιαλλαγής  ή αναδιοργάνωσης  –  εξυγίανσης  ή  σε  συναφές καθεστώς, σύμφωνα με τον Πτωχευτικό Κώδικα.

  * εάν  η  Εκδότρια  δεν  διατηρεί  πιστοληπτική διαβάθμιση, καθ’ όλη τη διάρκεια του Δανείου, του  βαθμού  Ε.

  Σημειώνεται πως ήδη η ICAP γνωστοποίησε πως "ενδέχεται να επανεξετάσει την πιστοληπτική διαβάθμιση της τιτλούχου, σε μεταγενέστερο χρόνο, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη των σχετικών ελέγχων που πραγματοποιούνται από τις αρμόδιες αρχές και το τελικό πόρισμα επί των παραπάνω ελέγχων".

  Επιπλέον, υπάρχει ένας σημαντικός όρος. Αυτός, κατά πληροφορίες, απαγορεύει ο καθαρός δανεισμός να ξεπεράσει τις 4,5 φορές το EBITDA. Εάν λοιπόν, γίνει μια αναμόρφωση των οικονομικών στοιχείων και "χτυπήσει" αυτός ο δείκτης, που είναι πολύ πιθανόν να συμβεί όπως εικάζουν παράγοντες της αγοράς, τότε αυτό συνηγορεί σε αιτία καταγγελίας.

  Τα επίμαχα σημεία του πορίσματος της ΕΛΤΕ

  Τα ευρήματα του πορίσματος της ΕΛΤΕ καταδεικνύουν πως η αναμόρφωση του ισολογισμού θα επιφέρει σημαντικές διαφοροποιήσεις στα αποτελέσματα της χρήσης του 2018 σε σχέση με όσα έχουν ανακοινωθεί. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, άυλα περιουσιακά στοιχεία της τάξης των 10 εκατ.ευρώ δεν αποτυπώνονται ορθά, με αποτέλεσμα η εταιρεία να εμφανίζει μεταξύ άλλων υψηλότερο EBITDA από αυτό που στην πραγματικότητα είχε.

  Αναλυτικά, με βάση τα ευρήματα του πορίσματος που περιήλθαν εις γνώση του Capital.gr., ο ποιοτικός έλεγχος που διενεργήθηκε στην εταιρεία ήταν θεματικός, δηλαδή έλεγχος συγκεκριμένου θέματος, βάσει της προσέγγισης κινδύνου που ακολουθείται από την ΕΛΤΕ. Ο έλεγχος αυτός αφορούσε την τεκμηρίωση του ελεγκτή  για το σημαντικότερο κονδύλι του ισολογισμού της MLS, τα "άυλα περιουσιακά στοιχεία", συνολικής αναπόσβεστης αξίας την 31.12.2018 ύψους 25.484.122 ευρώ, ποσό που αντιπροσωπεύει το 50 % του ενεργητικού της εταιρείας την ίδια περίοδο. Αξίζει  να σημειωθεί ότι τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας την ίδια περίοδο (31.12.2018) ανέρχονταν σε 25.800.600 ευρώ.

  Τα επίμαχα ευρήματα του πορίσματος της ΕΛΤΕ που την περασμένη Δευτέρα γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία με τη σειρά της ζήτησε την αναστολή διαπραγμάτευσης της μετοχής και των ομολογιών της MLS, είναι ξεκάθαρα. Συγκεκριμένα:

  Α.  Αναφορικά με το  κόστος ανάπτυξης του hardware, το οποίο στη χρήση 2018 ανερχόταν σε 5 εκατ. ευρώ περίπου, από την εργασία που είχε διενεργήσει ο ελεγκτής τεκμαίρεται   ότι η εταιρεία  δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις κεφαλαιοποίησης των εν λόγω δαπανών και της εμφάνισης τους στον ισολογισμό ως περιουσιακό στοιχείο σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε  "αυθαίρετη, αόριστη και συνεχής κεφαλαιοποίηση των εν λόγω δαπανών γεγονός που δεν συνάδει με τις προβλέψεις του σχετικού λογιστικού προτύπου (Δ.Λ.Π 38 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία)".

  Β.  Αναφορικά με το κόστος ανάπτυξης των λογισμικών προγραμμάτων αξίας επίσης 5 εκατ. ευρώ περίπου για την τελευταία τριετία, με βάση το πόρισμα διαπιστώθηκαν τα εξής:

  •             δεν υπήρχε επαρκής τεκμηρίωση σχετικά με την επίρριψη του κόστους μισθοδοσίας και των αμοιβών συνεργατών σε συγκεκριμένα άυλα περιουσιακά στοιχεία,

  •             δεν υπήρχε τεκμηρίωση για το χρόνο ολοκλήρωσης των σχετικών άυλων στοιχείων,

  •             δεν υπήρχαν διακριτές καταχωρήσεις των άυλων στοιχείων στα λογιστικά αρχεία της εταιρείας (μητρώο παγίων),

  •             δεν υπήρχε τεκμηρίωση για το συσχετισμό των εσόδων που προέρχονται από τα εν λόγω στοιχεία με το κόστος ανάπτυξής τους, ώστε να είναι ευχερής η τεκμηρίωση της ανακτησιμότητας της αξίας τους,

  •             δεν υπήρχε επαρκής  τεκμηρίωση αναφορικά με τις αποσβέσεις των εν λόγω στοιχείων.

  "Τα ανωτέρω υποδεικνύουν ότι  τόσο η κεφαλαιοποίηση, όσο και οι διαδικασίες  ανακτησιμότητας των εν λόγω δαπανών που αναγνωρίσθηκαν ως περιουσιακά στοιχεία,  δεν συνάδουν με τις  προβλέψεις του σχετικού λογιστικού προτύπου (Δ.Λ.Π 38 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία)", καταλήγει το πόρισμα της ΕΛΤΕ.

  Nikos.Chrissikopoulos@capital.gr

  Διαβάστε ακόμη:

  - Διερευνητικές επαφές ομολογιούχων της MLS με δικηγορικά γραφεία

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ