Συνεχης ενημερωση

  26/10 2018

  Πετρόπουλος: Αγορά ιδίων μετοχών

  Με τιμή κτήσης 6,60 ευρώ ανά μετοχή.

  26/10 2018

  Σελόντα: Ανακοίνωση

  "Πράσινο" Γ.Σ. για ΑΜΚ 2,08 εκατ. ευρώ.

  26/10 2018

  Νάκας: Ανακοίνωση

  Την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους και την καταβολή μερίσματος ενέκρινε η Γενική Συνέλευση.

  26/10 2018

  Δάιος Πλαστικά: Ανακοίνωση για αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου

  Εξεδόθησαν φορολογικά πιστοποιητικά με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.

  26/10 2018

  Ακρίτας: Έκτακτη ΓΣ στις 16 Νοεμβρίου

  Με μόνο θέμα την τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού περί παράτασης της διάρκειας της εταιρίας.

  26/10 2018

  Alpha Trust Aνδρομέδα: Επενδυτική ενημέρωση γ΄ τριμήνου 2018

  Για την ενημέρωση των μετόχων της και του επενδυτικού κοινού.

  26/10 2018

  ΟΠΑΠ: Αγορά 90.000 ιδίων μετοχών

  Συνολικής αξίας 759.929,66 ευρώ.

  26/10 2018

  Profile: Γνωστοποίηση αγοράς 191 ιδίων μετοχών

  Συνολικής αξίας 234,90 ευρώ.

  26/10 2018

  Τέρνα Ενεργειακή: Αγορά 26.200 ιδίων μετοχών

  Με μέση τιμή κτήσης  6,1672 ευρώ ανά μετοχή.

  26/10 2018

  MLS Πληροφορική: Αγορά 1.200 ιδίων μετοχών

  Οι ως άνω 1.200 μετοχές αγοράστηκαν μέσω της ΑLPHA FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.

  26/10 2018

  ΟΤΕ: Στο 1,870% οι ίδιες μετοχές

  Η Εταιρεία κατέχει 9.163.756 ίδιες μετοχές, ποσοστό 1,870% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

  26/10 2018

  ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αγορά 10.000 ιδίων μετοχών

  Αγορά 10.000  ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης  4,42 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής  44.200,00 ευρώ.

  25/10 2018

  Paperpack: Έληξε το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

  Δεν κατέχει ίδιες μετοχές η Paperpack.

  25/10 2018

  ΕΧΑΕ: Συναλλαγές της Eurobank Equities

  Λόγω της ειδικής διαπραγμάτευσης που έχει αναλάβει στην αγορά παραγώγων σε Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης.