Συνεχης ενημερωση

  29/10 2018

  Νάκας: Γνωστοποίηση αποκοπής δικαιώματος μερίσματος

  Το μέρισμα για την χρήση 01.07.2017 – 30.06.2018 ανέρχεται σε Ευρώ  0,05 ανά μετοχή.

  29/10 2018

  Μινωικές Γραμμές: Αγορά 12.220 μετοχών από Grimaldi Euromed SpA

  Συνολικής αξίας ευρώ 29.283,15.

  29/10 2018

  Πετρόπουλος: Αγορά 377 ιδίων μετοχών

  Με τιμή κτήσης 6,60 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία 2.488,2 ευρώ.

  29/10 2018

  Epsilon net: Αγορά μετοχών από Βασιλική Αναγνώστου

  Συνολικής αξίας 3.073,64 ευρώ.

  29/10 2018

  Δρομέας: Δελτίο Τύπου

  "Βράβευση του ΔΡΟΜΕΑ στην 7η Τελετή Απονομής των Ευρωπαϊκών Βραβείων Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον"

  29/10 2018

  OTE: Αγορά 111.714 ιδίων μετοχών

  Η Εταιρεία κατέχει 9.275.470 ίδιες μετοχές, ποσοστό 1,892% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

  29/10 2018

  Τέρνα Ενεργειακή: Αγορά 20.000 ιδίων μετοχών

  Συνολική αξία συναλλαγής  123.600,00 ευρώ.

  29/10 2018

  ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αγορά 8.000 ιδίων μετοχών

  Με μέση τιμή κτήσης 4,37 ευρώ ανά μετοχή.

  29/10 2018

  Foodlink: Αγορά 1.450 ιδίων μετοχών

  Με μέση τιμή κτήσης 0,5122 ευρώ ανά μετοχή.

  29/10 2018

  Profile: Αγορά 1.200 ιδίων μετοχών

  Συνολικής αξίας 1.440,00 ευρώ.

  29/10 2018

  ΚΡΕΚΑ: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

  Ο συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της LJAMKOVIC MIRJANA του EKO έχει ανέλθει σε 406.273.

  26/10 2018

  Intracom: Αγορά ιδίων μετοχών

  Mε μέση τιμή κτήσης € 0,7997,

  26/10 2018

  Folli-Follie: Ανακοίνωση

  H χρηματοοικονομική οφειλή της θυγατρικής της, FF Group Finance Luxembourg II SA, ποσού κεφαλαίου 150 εκ. CHF, η οποία τελεί υπό την εγγύηση της Εταιρείας, έχει καταστεί αμέσως ληξιπρόθεσμη και...

  26/10 2018

  Attica Bank: Ανακοίνωση

  Ολοκληρώθηκε η Συναλλαγή για την πώληση του ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης τιτλοποιημένου χαρτοφυλακίου NPE ‘s στον Επενδυτή (ήτοι TOCU Europe II, S.a.r.l.)