Συνεχης ενημερωση

  30/10 2018

  Folli-Follie: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

  Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανωνύμου εταιρείας "FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "FF GROUP"

  30/10 2018

  Motor Oil: Ανακοίνωση άλλων σημαντικών γεγονότων

  Ρυθμιζόμενη Πληροφορία: Ανακοίνωση Επιχειρηματικών Εξελίξεων

  30/10 2018

  Πετρόπουλος: Αγορά 375 ιδίων μετοχών

  Με τιμή κτήσης 6,62 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία 2.482,5 ευρώ.

  30/10 2018

  ΕΥΔΑΠ: Ολοκλήρωση φορολογικού ελέγχου

  Και έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού

  30/10 2018

  Epsilon Net: Αγορά 500 μετοχών από κ. Β. Αναγνώστου

  Αγορά 500 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας EPSILON NET Α.Ε. συνολικής αξίας 1.000 ευρώ.

  30/10 2018

  Μυτιληναίος: Βασικά οικονομικά μεγέθη εννεαμήνου 2018

  Αύξηση καθαρών κερδών στο εννεάμηνο.

  30/10 2018

  Μυτιληναίος: Ανακοίνωση

  Βασικά οικονομικά μεγέθη εννεαμήνου.

  30/10 2018

  ΟΤΕ: Αγορά 95.525 ιδίων μετοχών

  Συνολικής αξίας €945.912,43.

  30/10 2018

  Ιατρικό Αθηνών: Αγορά 1.095 μετοχών από Γεώργιο Αποστολόπουλο

  Συνολικής καθαρής αξίας 1.155,83 ευρώ.

  30/10 2018

  ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Αγορά 27.415 ιδίων μετοχών

  Αγορά 27.415 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης  6,1478 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής  168.542,25 ευρώ.

  29/10 2018

  Folli Follie: Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης διοικητικού συμβουλίου

  Διευθύνων Σύμβουλος ο Γεώργιος Κουτσολιούτσος.

  29/10 2018

  Foodlink: Αγορά 6.780 ιδίων μετοχών

  Με μέση τιμή κτήσης 0,50 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 3.389,91 ευρώ.

  29/10 2018

  Grivalia Properties: Δελτίο Τύπου

  Υπογραφή προσυμφώνου για την απόκτηση μετοχών εταιρείας

  29/10 2018

  Νάκας: Στις 6/11 η ημερομηνία καταβολής μερίσματος

  Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου.

  29/10 2018

  Νάκας: Γνωστοποίηση αποκοπής δικαιώματος μερίσματος

  Το μέρισμα για την χρήση 01.07.2017 – 30.06.2018 ανέρχεται σε Ευρώ  0,05 ανά μετοχή.