Συνεχης ενημερωση

  02/07 2018

  Intercontinental international: Αγορά 300 ιδίων μετοχών

  Συνολικής αξίας 1.452,00 ευρώ.

  02/07 2018

  Flexopack: Ανακοίνωση

  Οι αποφάσεις της τακτικής γενικής συνέλευσης.

  02/07 2018

  Intercontinental international: Υλοποίηση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών

  Οι αποκτήσεις ιδίων μετοχών θα ανέλθουν σε ποσοστό έως και το 10% του σήμερα καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

  02/07 2018

  Μπήτρος: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο δ.σ.

  Πρόεδρος ο Παναγιώτης Μπήτρος του Ιωάννη.

  02/07 2018

  Μπήτρος: Ανακοίνωση

  Οι αποφάσεις της τακτικής γενικής συνέλευσης.

  02/07 2018

  Συστήματα Sunlight: Ανακοίνωση

  Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Επαναληπτικής Συνέλευσης των Ομολογιούχων Δανειστών του από 20/6/2017 Ομολογιακού δανείου της Εταιρείας.

  02/07 2018

  MIG: Ανακοίνωση

  Η συναλλαγή για την πώληση του συνόλου της συμμετοχής στο Υγεία δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα.

  02/07 2018

  Σωληνουργεία Τζιρακιάν: Ανακοίνωση

  Όλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

  02/07 2018

  Epsilon net: Ανακοίνωση

  Αποφάσισε την αγορά ιδίων μετοχών σε ποσοστό μέχρι 5% του συνόλου των υφιστάμενων μετοχών της εταιρείας.

  02/07 2018

  Μινωικές Γραμμές: Ανακοίνωση

  Προχώρησε σε προπληρωμή του συνολικού τραπεζικού δανεισμού της.