Συνεχης ενημερωση

  04/04 2018

  Κορρές: Ανακοίνωση

  Αιτιολογημένη γνώμη του δ.σ. για την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της Nissos Holdings.

  04/04 2018

  ΕΛΠΕ: Ανακοίνωση σχετική με επιχειρηματικές εξελίξεις

  Ενημέρωση επενδυτικού κοινού – Συμφωνία βασικών μετόχων

  04/04 2018

  MLS Πληροφορική: Ανακοίνωση για την καταβολή τόκων ομολόγου

  7η Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου

  04/04 2018

  Yalco: Δεν θα προταθεί στη ΓΣ η διανομή μερίσματος

  Οι ετήσιες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις και Στοιχεία χρήσης 2017 θα δημοσιευθούν στις 27/4.

  04/04 2018

  Profile: Αγορά 9.000 ιδίων μετοχών

  Συνολικής αξίας 11.475,00 ευρώ.

  04/04 2018

  Eurobank: Ανακοίνωση

  Η Eurobank ανακοινώνει την ολοκλήρωση της πώλησης των Bancpost S.A., ERB Retail Services IFN S.A. και ERB Leasing IFN S.A. από τον Όμιλο Eurobank στην Banca Transilvania ("BT")

  04/04 2018

  Alpha Trust Ανδρομέδα: Αγορά 15 μετοχών από Alpha Trust

  Συνολικής καθαρής αξίας 321,00 ευρώ.

  04/04 2018

  Τιτάν: Αγορά ιδίων κοινών και προνομιούχων μετοχών

  Σε εκτέλεση της από 17.6.2016 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

  04/04 2018

  ΔΕΗ: Ανακοίνωση

  Η ΔΕΗ Α.Ε. εισέρχεται στην αγορά Φυσικού Αερίου.

  04/04 2018

  ΕΛΠΕ: Αγορά 8.938 κοινών ιδίων μετοχών

  Με μέση τιμή κτήσης ανά μετοχή ευρώ 7,680934.

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων