Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 12-Μαρ-2010 18:16

  Κλωνατέξ: Πρόσκληση ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευση

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Mε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Nόμο και το Kαταστατικό, καλούνται οι Mέτοχοι της KΛΩNATEΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση στις 12 Απριλίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00’ π.μ., στο κτίριο όπου στεγάζονται τα γραφεία της Eταιρείας, Αμερικής 23, Αθήνα. 

  ΘEMATA HMEPHΣIAΣ ΔIATAΞHΣ: 

  1.Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2009 έως 31 Δεκεμβρίου 2009, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2009 έως 31 Δεκεμβρίου 2009 μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 

  2.Έγκριση αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Καταστατικού για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2009 έως 31 Δεκεμβρίου 2009 και έγκριση για σύναψη ειδικής σύμβασης εργασίας ή εντολής με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προσδιορισμός της αμοιβής αυτών. 

  3.Eκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Eλεγκτή για τη χρήση 2010. 

  4.Ενημέρωση και λήψη αποφάσεων σχετικών με τις προβλέψεις του άρθρου 47 του Κ.Ν.2190/20. 

  5.Διάφορες εγκρίσεις - ανακοινώσεις. 

  6.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου 2009 έως 31 Δεκεμβρίου 2009. 

  Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην παραπάνω ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν: 

  α) Να δεσμεύσουν τις μετοχές τους μέσω του Χειριστή τους και να παραλάβουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών. 

  β) Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να τις δεσμεύσουν με δήλωσή τους στα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) και να παραλάβουν από αυτά τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών. 

  Οι Βεβαιώσεις καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των Μετόχων, θα πρέπει να κατατεθούν 5 (πέντε) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης στα γραφεία της Εταιρείας Αμερικής 23, Αθήνα. 

  Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το Nόμο και το Kαταστατικό, όρισε ότι σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ως άνω Γενική Συνέλευση της 12ης Απριλίου 2010, θα επακολουθήσει επαναληπτική Γενική Συνέλευση την Παρασκευή, 23 Απριλίου 2010 και ώρα 11.00’ π.μ., η οποία θα λάβει χώρα στο κτίριο όπου στεγάζονται τα γραφεία της Eταιρείας, Αμερικής 23, Αθήνα. 

  Οι κ.κ.Μέτοχοι που θα δεσμεύσουν τις μετοχές τους για την συμμετοχή τους στη Συνέλευση, σε περίπτωση επαναληπτικής, πρέπει να τις διατηρήσουν δεσμευμένες ή σε περίπτωση άρσης της δέσμευσης να τις επαναδεσμεύσουν για να συμμετάσχουν στην επαναληπτική. 

  Οι Μέτοχοι, που δεν θα λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση της 12ης Απριλίου 2010, μπορούν στη συνέχεια να δεσμεύσουν τις μετοχές τους για να λάβουν μέρος στην τυχόν επαναληπτική.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ