Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 26-Φεβ-2010 09:38

  ΕΒΖ: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας ΄΄ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.΄΄, σύμφωνα με το K.Ν. 2190/20 ΄΄περί Ανωνύμων Εταιρειών΄΄, το Καταστατικό της Εταιρείας, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και την από 24.02.2010 (Θέμα 2ο ) απόφασή του, κ α λ ε ί τους κ.κ. Μετόχους της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στις 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00, στο Ξενοδοχείο ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΛΑΣ, Πλατεία Αριστοτέλους, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, με

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

  1) Λήψη απόφασης για παράταση της διάρκειας της Εταιρείας
  2) Επικύρωση της εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος
  3) Τροποποίηση των άρθρων 6 και 8 του Καταστατικού της Εταιρίας περί Διοικητικού Συμβουλίου
  4) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
  5) Διάφορα Θέματα - Ανακοινώσεις

  Όλοι οι μέτοχοι της Εταιρίας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο.

  Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 ΄΄περί Ανωνύμων Εταιρειών΄΄ και το Καταστατικό της Εταιρείας, πρέπει μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα ʼϋλων Τίτλων (ΣΑΤ) να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών.

  Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, πρέπει να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στα «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ? το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από εκεί τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών.

  Τις ανωτέρω βεβαιώσεις και τα τυχόν πληρεξούσιά τους πρέπει να καταθέσουν πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, στα Γραφεία της Εταιρείας, Μητροπόλεως 34, 54110 Θεσσαλονίκη, 5ος όροφος (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, κα Σοφία Σταυρίδου) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τραπεζική Ανώνυμη Εταιρεία που έχει έδρα στην Ελλάδα.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ