Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 27-Ιουλ-2009 17:48

  Χαλυβδοφύλλων: Αποφάσεις Γ.Σ.

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Σήμερα, την 27η Ιουλίου 2009 και ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας επί της οδού Δοϊράνης αριθ. 72 στην Καλλιθέα συνήλθε η Β΄Επαναληπτική Γενική Συνέλευση η οποία και αποφάσισε επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής: 

  H B΄Επαναληπτική Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, άρθρο 16 §3, αφού παρίστανται τρεις μέτοχοι με 8.810.321 μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ποσοστό 33,36% έναντι του 1/3 του Μετοχικού Κεφαλαίου (26.408.040μετ.Χ1/3=8.802.680) που έχει δικαίωμα να λαμβάνει αποφάσεις για θέματα με εξαιρετική απαρτία. 

  Επί του θέματος περί μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας λόγω διαγραφής συσσωρευμέων ζημιών με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού, αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά επτά εκ. εκατόν τριάντα χιλ. εκατόν εβδομήντα κόμμα ογδόντα ευρώ (7.130.170,80 ευρώ) με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών αυτής. Η μείωση θα γίνει δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των είκοσι έξι εκ. τετρακοσίων οκτώ χιλ. σαράντα (26.408.040) μετοχών της εταιρείας κατά κόμμα είκοσι επτά λεπτά του ευρώ (0,27ευρώ) ανά μετοχή, δηλαδή από κόμμα τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30ευρώ) εκάστη σε κόμμα μηδέν τρία λεπτά του ευρώ (0,03ευρώ) εκάστη. 

  Επίσης αποφασίσθηκε η μείωση του αριθμού των μετοχών στο 1/10 με ισόποση αύξηση της ονομαστικής αξίας.
  Δηλαδή, κάθε δέκα παλαιές μετοχές αντιστοιχούν σε μία πλέον μετοχή. Επομένως το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αποτελείται από 2.640.804 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 λεπτά του ευρώ εκάστη. 

  Ήτοι, σύνολο Μετοχικού Κεφαλαίου 792.241,20 ευρώ 

  Κατόπιν των ανωτέρω, το θέμα της λύσης της εταιρείας δεν χρίζει συζητήσεως.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ