Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 30-Ιουν-2009 14:55

  Χαλυβδοφύλλων: Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Σήμερα την 30ή Ιουνίου 2009 και ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας επί της οδού Δοϊράνης αριθ. 72 στην Καλλιθέα, συνήλθε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία και αποφάσισε επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Προσκλήσεως ως εξής: 

  Η Τακτική Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό άρθρο 15 §1 αφού σ΄ αυτήν εκπροσωπούνται τρεις μέτοχοι με 8.810.321 μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ποσοστό 33,36% έναντι του 1/5 του Μετοχικού Κεφαλαίου (26.408.040Χ1/5=5.281.608 μετοχές) που έχει δικαίωμα να λαμβάνει αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. 

  Θέμα 1ον: Ενεκρίθησαν παμψηφεί οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) για τη χρήση 2008 μαζί με την σχετική Έκθεση Διαχειρίσεως Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή. 

  Θέμα 2ον: Ενεκρίθη παμψηφεί η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2008. 

  Θέμα 3ον: Εξελέγη παμψηφεί ως Τακτικός Ελεγκτής ο κ. Χαράλαμπος Κωφόπουλος του Δημητρίου και Αναπληρωματικός ο κ. Αναστάσιος Καβελλάρης του Θεοδώρου της PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗς Α.Ε., οδός Κηφισίας 124, για την τρέχουσα χρήση 2009 καθώς και η αμοιβή αυτών. 

  Θέμα 4ον: Επί του τέταρτου θέματος, Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου, δεν επετεύχθη η εκ του νόμου απαιτούμενη απαρτία για την λήψη απόφασης του συγκεκριμένου θέματος, πρέπει να παρίστανται ή να αντιπροσωπεύονται μέτοχοι εκπροσωπούντες τα 2/3 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. 

  Θέμα 5ον: Επί του πέμπτου θέματος, λύση της εταιρείας, επίσης δεν επετεύχθη η εκ του νόμου απαιτούμενη απαρτία. 

  Για τα δύο ανωτέρω θέματα, έχει συγκληθεί Επαναληπτική Γενική Συνέλευση για τις 14 Ιουλίου 2009.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ