Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 30-Ιουν-2009 10:16

  Μαξίμ-Περτσινίδης: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΜΑΞΙΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ. ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ Α.Ε. (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16160/06/Β/87/13) με έδρα τη Θεσσαλονίκη, π ρ ο σ κ α λ ε ί τους Μετόχους της, σύμφωνα με το ν.2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως ισχύει σήμερα και το Καταστατικό της Εταιρείας, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 22 Ιουλίου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 π.μ., στην έδρα της εταιρίας επί του 18ου χλμ. Θεσ/νίκης-Σερρών, με θέμα Ημερήσιας Διάταξης: 

  Λήψη απόφασης για την απρόσκοπτη λειτουργία του εργοστασίου και τη συνέχιση και εύρυθμη λειτουργία των εργασιών της εταιρίας. 

  Στη συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας. 

  Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου. 

  Για να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, πρέπει: 

  Να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ. μέσω της εταιρίας "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ", να καταθέσουν στην Εταιρεία (Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Σχέσεων με τους Επενδυτές, Εταιρικών Ανακοινώσεων και Εξυπηρέτησης Μετόχων, 18ο χλμ. Θεσ/νίκης-Σερρών, Τηλ. 2394071424 και 2394071895) τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία και τα έγγραφα αντιπροσωπείας.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ