Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 05-Ιουν-2009 11:30

  Κλωνατέξ: Ανακοίνωση άλλων σημαντικών γεγονότων

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 19 του Ν.3556/2007 και εν όψει της Πρόσκλησης Γενικής Συνέλευσης προνομιούχων Μετόχων, με θέματα μεταξύ άλλων τροποποίηση των άρθρων 4 και 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο γνωστοποιεί στους κ.κ.Μετόχους ότι θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2009 και στις τυχόν επαναληπτικές της (17 και 28 Ιουλίου 2009) σε περίπτωση μη απαρτίας, την τροποποίηση των εν λόγω άρθρων του Καταστατικού. 

  Σημειώνεται ότι, οι εν λόγω προτάσεις δεν διαφοροποιούνται με τις προτάσεις προς την Γενική Συνέλευση των προνομιούχων Μετόχων της 8/5/2008, της επαναληπτικής της 23/5/2008 και της Β΄ επαναληπτικής της 10/6/2008 που σας είχαν υποβληθεί με την από 17/4/2008 επιστολή μας (α.π. ΧΑ 13695/17.4.08), εκτός από την μεταβολή των ημερομηνιών και τα σχετικά με τις πληροφορίες για την διαπραγμάτευση των μετοχών της Εταιρείας στην κατηγορία "Επιτήρησης΄. Η Β΄ επαναληπτική Γενική Συνέλευση των προνομιούχων Μετόχων της 10/6/2008 λόγω έλλειψης απαρτίας δεν έλαβε τις σχετικές αποφάσεις και κατόπιν αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο προσκάλεσε νέα Γενική Συνέλευση προνομιούχων Μετόχων στις 30/6/2009 και σε περίπτωση μη απαρτίας επαναληπτικές στις 17 και 28 Ιουλίου 2009, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης. 

  Ειδικότερα, οι τροποποιήσεις των εν λόγω άρθρων προτείνεται να έχουν ως εξής: 

  Το άρθρο 4 του Καταστατικού, που αφορά την διάρκεια της Εταιρείας, προτείνεται να τροποποιηθεί με πεντηκονταετή παράταση από την ημερομηνία λήξης σύμφωνα με το μέχρι σήμερα ισχύον Καταστατικό. Συνεπώς, σύμφωνα τουλάχιστον με τη σχετική εισήγηση προς την Γενική Συνέλευση των προνομιούχων Μετόχων της 30/6/2009 και των τυχόν επαναληπτικών της επί του σχετικού θέματος και εφόσον αυτή γίνει δεκτή από το σώμα των Μετόχων, τροποποιηθέν το άρθρο 4 του Καταστατικού θα έχει ως εξής: 

  Η διάρκεια της Εταιρείας είναι μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2063. 

  Η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας προτείνεται, προκειμένου το εν λόγω άρθρο να ενσωματώσει τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των προνομιούχων Μετόχων της 30/6/2009 και των τυχόν επαναληπτικών της επί των θεμάτων υπ΄ αριθμ. 1, 2 και 3 της ημερήσιας διάταξης για, αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών με αντίστοιχη μείωση του αριθμού (reverse split), μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών, μετατροπή των προνομιούχων μετοχών σε κοινές και αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου υπέρ των παλαιών Μετόχων με καταβολή μετρητών. Συνεπώς, σύμφωνα τουλάχιστον με τη σχετική εισήγηση προς την Γενική Συνέλευση των προνομιούχων Μετόχων της 30/6/2009 και των τυχόν επαναληπτικών της επί των ανωτέρω θεμάτων και εφόσον αυτή γίνει δεκτή από το σώμα των Μετόχων, θα προστεθούν στο άρθρο 5 του Καταστατικού οι εξής υποπαράγραφοι: 

  1.17.1. Ήδη με την απόφαση της 27/2/2008 Β΄ επαναληπτικής έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των κοινών Μετόχων και την απόφαση της 30/6/2009 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των προνομιούχων Μετόχων : 

  α) αυξήθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών από 1,20 ευρώ σε 2,40 ευρώ, με την μείωση του αριθμού των κοινών ονομαστικών μετοχών από 20.663.047 σε 10.331.524 και των προνομιούχων ονομαστικών μετοχών από 7.840.373 σε 3.920.186. 

  β) μειώθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών από 2,40 ευρώ σε 0,30 ευρώ ανά μετοχή, με την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 29.928.591,00 ευρώ με απόσβεση ισόποσων ζημιών. 

  γ) μετατράπηκε το σύνολο των προνομιούχων ονομαστικών μετοχών σε ίσο αριθμό κοινών ονομαστικών μετοχών και 

  δ) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 4.275.513,00 ευρώ, με την έκδοση 14.251.710 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ ανά μετοχή. 

  1.17.2. ΄Ετσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 8.551.026,00 ΕΥΡΩ και διαιρείται σε 28.503.420 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ΕΥΡΩ εκάστη.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ