Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 28-Μαϊ-2009 14:46

  Χαλυβδοφύλλων: Προαναγγελία Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου
  Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 25ης Μαϊου 2009 καλούνται οι κύριοι μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30ή Ιουνίου 2009 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας οδός Δοϊράνης αριθ. 72, Καλλιθέα.

  Σε περίπτωση μη επίτευξης της εκ του νόμου απαιτούμενης απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων από την καλούμενη Γενική Συνέλευση επί όλων ή μερικών από τα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κύριοι μέτοχοι σε Α΄ επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 14 Ιουλίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στον ίδιο τόπο ως άνω για λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων, και πάλι μη επίτευξης, σε Β΄ επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 27 Ιουλίου 2009 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στον ίδιο τόπο ως άνω για λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων.

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
  1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) για τη χρήση 2008, συνοδευόμενες από τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
  2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την χρήση 2008.
  3. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού ελεγκτού για την χρήση 2009 και έγκριση αμοιβής των.
  4. Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών προκειμένου να μην έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 48 και 47 του Κ.Ν. 2190/20, και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.
  5. Λύση της εταιρείας και εκλογή εκκαθαριστών.
  6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

  Οι επιθυμούντες να μετέχουν, πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους ή μέρος αυτών, μέσω της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.) εάν οι μετοχές τους είναι στον ειδικό λογαριασμό, εάν όχι, μέσω του χειριστού τους και να καταθέσουν τη βεβαίωση στην εταιρεία πέντε (5) ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ