Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 25-Ιουλ-2008 13:12

  ΕΒΖ: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. γνωστοποιεί τα ακόλουθα : 

  Την Παρασκευή 25/07/2008 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. πραγματοποίησε την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, στο Ξενοδοχείο ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΛΑΣ, Πλατεία Αριστοτέλους στην Θεσσαλονίκη, με συμμετοχή (27) μετόχων που εκπροσωπούσαν 30.261.183 μετοχές επί συνόλου 36.748.909 μετοχών εχόντων δικαίωμα ψήφου (ποσοστό 82,35%). 

  Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση ελήφθησαν με νόμιμη ψηφοφορία αποφάσεις επί του μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

  Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα την από 02/07/2008 απόφαση (Θέμα 2ο) του Δ.Σ. της Ε.Β.Ζ. ως εξής : 

  Α) Να κηρυχθεί άγονος ο διαγωνισμός 

  Β) Για τους λόγους που παρατίθενται στην άνω απόφαση του Δ.Σ. και την εισήγηση των Συμβούλων, να διεξαχθούν άμεσα και παράλληλα διαπραγματεύσεις και με τους δύο υποψήφιους επενδυτές που υπέβαλαν προσφορά (Κοινοπραξία Renew Energy & Calwest Ethanol και Motor Oil), οι οποίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό. 

  Γ) Εγκρίνει τις από 14/03/2008 και από 17/04/2008, αποφάσεις του Δ.Σ. της εταιρείας για την μεταβίβαση με απόσχιση από την Ε.Β.Ζ. Α.Ε. της εκμετάλλευσης των Εργοστασίων Ξάνθης και Λάρισας, τα οποία έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης του κλάδου της ζάχαρης σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ αριθμ. 320/2006 του Συμβουλίου της 20ης Φεβρουαρίου 2006, σε νεοϊδρυόμενες θυγατρικές της ανώνυμες εταιρείες με αντικείμενο εργασιών την παραγωγή βιοαιθανόλης, σύμφωνα με την διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 7 του ν. 3660/2008. 

  Δ) Εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. της εταιρείας : 

  α. Να προχωρήσει ή μη στην ενεργοποίηση της ανωτέρω απόφασης με την προϋπόθεση της επίτευξης συμφωνίας με στρατηγικό επενδυτή για την υλοποίηση της επένδυσης 

  β. Να προβεί, υπό την ανωτέρω προϋπόθεση, σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την πραγματοποίηση της απόσχισης των κλάδων που θα μεταβιβαστούν στις παραπάνω νεοϊδρυόμενες θυγατρικές εταιρείες, ορίζοντας την ημερομηνία σύνταξης της απογραφής των αποσχιζόμενων κλάδων και σύνταξης των λογιστικών τους καταστάσεων, τον ορκωτό ελεγκτή που θα ελέγξει τις λογιστικές καταστάσεις των αποσχιζόμενων κλάδων, για την διαπίστωση της λογιστικής αξίας της καθαρής θέσης κάθε κλάδου και της εισφερόμενης λογιστικής καθαρής θέσης αυτών, καθώς και να υπογράψει κάθε σχετικό έγγραφο που θα απαιτηθεί κατά την διάρκεια της ως άνω διαδικασίας.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ