Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 30-Ιουν-2008 10:40

  ΕΚΤΕΡ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Σύμφωνα με το άρθρο 278 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών η εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε. ανακοινώνει ότι πραγματοποιήθηκε στις 27/06/2008 στην έδρα της εταιρείας στην Αθήνα η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρευρέθησαν 10 μέτοχοι δεσμεύοντας εμπρόθεσμα 4.449.410 μετοχές που αντιστοιχούν στο 39,55% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. H Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις ομόφωνα και παμψηφεί επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 

  -Eνέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 01/01/2007 - 31/12/2007 την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. 

  -Ενέκρινε τη διανομή μερίσματος 0,05 ευρώ ανά μετοχή της εταιρείας εκ των κερδών της χρήσεως 2007. Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετόχων της εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 29η Ιουλίου 2008. Από την 30η Ιουλίου 2008 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα μερίσματος για τη χρήση του 2007. 

  Η πληρωμή του μερίσματος της χρήσης 2007 θα ξεκινήσει την 7η Αυγούστου 2008 μέσω της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. 

  -Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2007. 

  -Ενέκρινε τις αμοιβές και πάσης φύσεως αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. κατά την παρελθούσα χρήση 2007, προεγκρίθηκαν οι αμοιβές και αποζημιώσεις στα μέλη του Δ.Σ. για την τρέχουσα χρήση 2008 και χορηγήθηκε εξουσιοδότηση προς το Δ.Σ. προκειμένου να προβεί στην αύξηση των αμοιβών αυτών μέχρι του διπλασίου. 

  -Ενέκρινε την εκλογή της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών ΒDO-ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε., για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2008. 

  -Ενέκρινε την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την προσεχή πενταετία. Μέλη εξελέγησαν οι παρακάτω : 

  1. Αθανάσιος Σίψας
  2. Ιωάννης Καβέτσος
  3. Θωμάς Ταραμπίκος
  4. Κωνσταντίνος Στούμπος
  5. Γρηγόριος Καβέτσος
  6. Παύλος Ψυλλάκης
  7. Ιωάννης Ιωαννίδης
  8. Ηλίας Νικολόπουλος
  9. Χαράλαμπος Κανελλόπουλος

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ