Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 27-Μαρ-2008 12:06

  Paperpack: Αποτελέσματα 2007

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Αύξηση EBITDA (161%) σε ενοποιημένη βάση 
  Αύξηση EBITDA (155%) σε επίπεδο μητρικής
  Κέρδη ευρώ 490,5 χιλ. έναντι ζημίες ευρώ 916,9 χιλ. 

  Κέρδη έναντι ζημιών παρουσίασε η εταιρεία κατά το δωδεκάμηνο του 2007 τόσο σε επίπεδο Ομίλου όσο και σε επίπεδο Μητρικής, γεγονός που διαφαίνονται τα πρώτα σημάδια της στρατηγικής αναδιάρθρωσης και ανάκαμψης που τέθηκαν σε εφαρμογή από τα μέσα του 2006. Ειδικότερα: 

  Με δεδομένο, τον αυξημένο ανταγωνισμό στον κλάδο της χάρτινης συσκευασίας, τα αποτελέσματα μετά φόρων παρουσίασαν σημαντική βελτίωση καταγράφοντας κέρδη έναντι ζημιών, επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις της διοίκησης για την επιστροφή της εταιρείας σε κερδοφόρα αποτελέσματα.
  Έτσι σε επίπεδο ομίλου, τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν σε ευρώ 474,9 χιλ. έναντι ζημιών ευρώ 890,9 χιλ. της αντίστοιχης περιόδου του 2006. 

  Τα αποτελέσματα μετά φόρων ενισχύθηκαν σημαντικά και ανήλθαν την χρήση του 2007 σε κέρδη ευρώ 490,5 χιλ. έναντι ζημιών ευρώ 916,9 χιλ. το 2006. 

  Σε επίπεδο μητρικής τα αποτελέσματα μετά φόρων ανήλθαν σε κέρδη ευρώ 400,9 χιλ. έναντι ζημιών ευρώ 953,5 χιλ. το 2006. 

  Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 2,54 εκατ. ευρώ έναντι 973,4 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου παρουσιάζοντας εντυπωσιακή αύξηση κατά 161%. 

  Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σε επίπεδο μητρικής ανήλθαν σε 2,475 εκατ. ευρώ έναντι 970,7 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου, εμφανίζοντας αύξηση κατά 155%. 

  Ο κύκλος εργασιών, σε επίπεδο μητρικής ανήλθε σε 13,2 εκατ. ευρώ έναντι 13,6 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου διαστήματος του 2006, ενώ σε ενοποιημένη βάση ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 14,6 εκατ. ευρώ έναντι 15,6 εκατ. ευρώ. Η οριακή μείωση του κύκλου εργασιών οφείλεται σε πώληση θυγατρικής εταιρείας στα πλαίσια στρατηγικής αναδιάρθρωσης. 

  Παρά την μείωση του κύκλου εργασιών, η εταιρεία παρουσίασε βελτίωση του μικτού περιθωρίου κέρδους, το οποίο σε ενοποιημένη βάση ανήλθε σε 24,3% έναντι 16,9% του αντίστοιχου διαστήματος του 2006, ενώ σε επίπεδο μητρικής διαμορφώθηκε σε 23,05% έναντι 15,03%. 

  Το περιθώριο των κερδών προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σε επίπεδο Ομίλου ανήλθε σε 17,4% σε σύγκριση με 6,2% το 2006, ενώ σε επίπεδο μητρικής ανήλθε σε 18,8% έναντι 7,1% του αντίστοιχου διαστήματος του 2006. 

  Η σημαντική βελτίωση των περιθωρίων κέρδους σε επίπεδο Ομίλου και μητρικής, είναι αποτέλεσμα τόσο της ορθολογικότερης διαχείρισης της υφιστάμενης πελατειακής βάσης όσο και της αποδοτικότερης λειτουργίας της παραγωγικής μονάδας. 

  Επιπλέον η βελτίωση αυτή, ενισχύεται και από την μείωση των εξόδων διοίκησης και διάθεσης της εταιρείας, η οποία σε επίπεδο Ομίλου ανήλθε σε 13,73% ενώ σε επίπεδο Μητρικής η μείωση ανήλθε σε 10,55%. 

  Η επίτευξη της λειτουργικής απόδοσης, την οποία πέτυχε η εταιρεία κατά το οικονομικό έτος του 2007, συμβαδίζει με τους στόχους που έχουν τεθεί και έχει ανακοινώσει η Διοίκηση καθ? όλη την διάρκεια του 2007, που αφορούν την ορθολογικοποίηση του κόστους παραγωγής και λειτουργίας.
  Επίσης, η Διοίκηση εκτιμά ότι η πορεία ανάκαμψης, τα αποτελέσματα της οποίας ήταν εμφανή κατά το 2007, θα παγιωθεί το 2008 με την περαιτέρω ενίσχυση των πωλήσεων και της κερδοφορίας. συμβάλλοντας στην βελτίωση των ελεύθερων ταμειακών ροών. 

  Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε:
  Κύριο Νικόλαο Χαλαβαζή, Οικονομικό Διευθυντή
  τηλ. 210-2846800, e-mail: nchal@paperpack.gr

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Διαβάστε το ΚΕΦΑΛΑΙΟ
  και ηλεκτρονικά στο

  ReadPoint
  Κυκλοφορεί Εκτάκτως
  Παρασκευή 14 Αυγ. 2020