Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 11-Μαρ-2008 11:27

  ΣΑΟΣ: Ανακοίνωση

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η εταιρία ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, κατ επιταγή της διάταξης του άρθρου 53 παρ. 1 του Ν. 3371/2005 (ΦΕΚ Α 178/14-07-2005), σε συνδυασμό με την υπ αριθμ. 13/375/17-03-2006 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β 568/08-05-2006), που ισχύει από την λήψη της, τα κλασματικά υπόλοιπα, που προέκυψαν από τη σχέση ανταλλαγής των παλαιών μετοχών με ονομαστική αξία (0,59 ευρώ) με τις νέες μετοχές ονομαστικής αξίας (1,00 ευρώ), μετά από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου εταιρίας της οποίας οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, εκποιούνται υποχρεωτικά από την εταιρία μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών μετά την εκπνοή εξάμηνης προθεσμίας για το σχηματισμό ακέραιων μονάδων μετοχών δηλαδή μετά την 18/06/2008, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στην υπ αριθμ. 13/375/17-3-2006 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β 568/08-05-2006), ως εξής : 

  Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που θα εκδοθεί κατόπιν σχετικού υποχρεωτικού αιτήματος της εταιρίας μας, θα χορηγηθεί η άδεια εκποίησης, θα διοριστεί το μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών που θα διενεργήσει την εκποίηση, θα καθορισθούν τα προς εκποίηση κλασματικά υπόλοιπα και η ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας εκποίησης. Για όλα τα ανωτέρω η εταιρία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, το Μέλος του Χρηματιστηρίου που θα διενεργήσει την εκποίηση, το Χρηματιστήριο Αθηνών, προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη του και να οργανώσει την εκποίηση και το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών. 

  Το καθαρό προϊόν της εκποίησης, η οποία θα γίνει σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 99 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, θα κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπέρ των δικαιούχων μετόχων. 

  Η εταιρία, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκποίησης, θα ενημερώσει, με σχετική επιστολή της, τους δικαιούχους μετόχους για το αποτέλεσμα της εκποίησης των μετοχών, για το χρηματικό ποσό που θα είναι κατατεθειμένο στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για λογαριασμό καθενός από αυτούς καθώς και για την διαδικασία και τα δικαιολογητικά που θα απαιτηθούν για την ανάληψή του. Κατά συνέπεια οι μέτοχοι που κατέχουν κλασματικά υπόλοιπα από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και επιθυμούν να αποφύγουν την κατά τα ανωτέρω υποχρεωτική εκποίηση με επιμέλεια της Εταιρίας, θα πρέπει είτε να τα διαθέσουν είτε να αποκτήσουν τα υπολειπόμενα κλασματικά υπόλοιπα για το σχηματισμό ακέραιων μονάδων μετοχών το αργότερο μέχρι την 17η Ιουνίου 2008. 

  Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. μέτοχοι παρακαλούνται να απευθύνονται στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (κα Καρατζά:τηλ. 2310 943 000).

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων