Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 29-Νοε-2007 10:32

  Paperpack: Αποτελέσματα 9μήνου

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Σημαντική Αύξηση Οικονομικών Μεγεθών Ομίλου και Μητρικής:

  Κέρδη έναντι ζημιών παρουσίασε η εταιρεία κατά το Εννιάμηνο του 2007 τόσο σε επίπεδο Ομίλου όσο και σε επίπεδο Μητρικής, γεγονός που διαφαίνονται τα πρώτα σημάδια της στρατηγικής αναδιάρθρωσης και ανάκαμψης που τέθηκαν σε εφαρμογή από τα μέσα του 2006.

  Ειδικότερα:

  Με δεδομένο, τον αυξημένο ανταγωνισμό στον κλάδο της χάρτινης συσκευασίας, τα αποτελέσματα μετά φόρων παρουσίασαν σημαντική βελτίωση καταγράφοντας κέρδη έναντι ζημιών, επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις της διοίκησης για την επιστροφή της εταιρείας σε κερδοφόρα αποτελέσματα.

  Έτσι σε επίπεδο ομίλου, τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν σε ευρώ 451,9 χιλ. έναντι ζημιών ευρώ 284,1 χιλ. της αντίστοιχης περιόδου του 2006.

  Τα αποτελέσματα μετά φόρων ενισχύθηκαν σημαντικά και ανήλθαν το Εννιάμηνο του 2007 σε κέρδη ευρώ 484,1 χιλ. έναντι ζημιών ευρώ 276,8 χιλ. το 2006.

  Σε επίπεδο μητρικής τα αποτελέσματα μετά φόρων ανήλθαν σε κέρδη ευρώ 371,5 χιλ. έναντι ζημιών ευρώ 307 χιλ. το 2006.

  Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 2,02 εκατ. Ευρώ έναντι 1,18 εκατ. Ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου παρουσιάζοντας εντυπωσιακή αύξηση κατά 71,25%.

  Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σε επίπεδο μητρικής ανήλθαν σε 1,9 εκατ. Ευρώ έναντι 1,1 εκατ. Ευρώ της αντίστοιχης περιόδου, εμφανίζοντας αύξηση κατά 74,71%.

  Ο κύκλος εργασιών, σε επίπεδο μητρικής ανήλθε σε 9,75 εκατ. ευρώ έναντι 10,4 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου διαστήματος του 2006, ενώ σε ενοποιημένη βάση ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 10,9 εκατ. ευρώ έναντι 12,1 εκατ. ευρώ.

  Παρά την μείωση του κύκλου εργασιών, η εταιρεία παρουσίασε βελτίωση του μικτού περιθωρίου κέρδους, το οποίο σε ενοποιημένη βάση ανήλθε σε 24,71% έναντι 20,96% του αντίστοιχου διαστήματος του 2006, ενώ σε επίπεδο μητρικής διαμορφώθηκε σε 23,33% έναντι 19,69%.

  Το περιθώριο των κερδών προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σε επίπεδο Ομίλου ανήλθε σε 18,44% σε σύγκριση με 9,77% το Εννιάμηνο του 2006, ενώ σε επίπεδο μητρικής ανήλθε σε 19,83% έναντι 10,60% του αντίστοιχου διαστήματος του 2006.

  Η σημαντική βελτίωση των περιθωρίων κέρδους σε επίπεδο Ομίλου και μητρικής, είναι αποτέλεσμα τόσο της ορθολογικότερης διαχείρισης της υφιστάμενης πελατειακής βάσης όσο και της αποδοτικότερης λειτουργίας της παραγωγικής μονάδας.

  Επιπλέον η βελτίωση αυτή, ενισχύεται και από την μείωση των εξόδων διοίκησης και διάθεσης της εταιρείας, η οποία σε επίπεδο Ομίλου ανήλθε σε 13% ενώ σε επίπεδο Μητρικής η μείωση ανήλθε σε 11,36%.

  Η επίτευξη της λειτουργικής απόδοσης, την οποία πέτυχε η εταιρεία κατά το Εννιάμηνο του 2007, συμβαδίζει με τους στόχους που έχει θέση και έχει ανακοινώσει η Διοίκηση καθ΄ όλη την διάρκεια του 2007, που αφορούν την ορθολογικοποίηση του κόστους παραγωγής και λειτουργίας με στόχο την επιστροφή σε κερδοφόρα χρήση.

  Επίσης, η Διοίκηση εκτιμά ότι η πορεία ανάκαμψης, τα αποτελέσματα της οποίας είναι εμφανή κατά το 2007, θα παγιωθεί το 2008 με την ενίσχυση των πωλήσεων και της κερδοφορίας. συμβάλλοντας στην βελτίωση των ελεύθερων ταμειακών ροών.

  Τέλος, η Διοίκηση της εταιρείας ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με την απόφαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 30ης Οκτωβρίου 2007, η μετοχή της εταιρείας με κωδικό ΟΑΣΗΣ "ΤΣΟΥΚ" από την Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2007 θα μεταφερθεί από την κατηγορία διαπραγμάτευσης των "Ειδικών Χρηματιστηριακών Χαρακτηριστικών" στην κατηγορία διαπραγμάτευσης της "Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης" λόγω αύξησης της εμπορευσιμότητας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην απόφαση 40/4.10.2006 του Δ.Σ. του Χ.Α.

  Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε:

  Κύριο Νικόλαο Χαλαβαζή, Οικονομικό Διευθυντή
  Κυρία Αννα Ραφαηλίδη, Υπεύθυνη Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  τηλ. 210-2846800, e-mail: nchal@paperpack.gr

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ