Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 28-Νοε-2007 15:07

  Papperpack-Τσουκαρίδης: Δελτίο Τύπου - Split Μετοχής

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά Ευρώ 395.309,00 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά δέκα λεπτά του Ευρώ (0,10 ευρώ) με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, προκειμένου το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας να ανέλθει σε τρία εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες επτακόσια ογδόντα ένα (3.557.781,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες ενενήντα (3.953.090) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενενήντα λεπτά του Ευρώ (0,90 ) η κάθε μία.

  Επίσης αποφασίσθηκε η αύξηση του αριθμού των μετοχών της εταιρίας με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά εξήντα λεπτά (0,60) του Ευρώ, δηλαδή από ενενήντα λεπτά (0,90) του Ευρώ, σε τριάντα λεπτά (0,30) του Ευρώ και ταυτόχρονη έκδοση επτά εκατομμυρίων εννιακοσίων έξι χιλιάδων εκατόν ογδόντα (7.906.180) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών (split) και διανομή δωρεάν μετοχών στους μετόχους με αναλογία δύο (2) νέων μετοχών για κάθε μία παλαιά με αποτέλεσμα το σύνολο των μετοχών της εταιρείας να ανέλθει σε ένδεκα εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες διακόσιες εβδομήντα μετοχές (11.859.270) μετοχές.

  Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε 3.557.781,00 Ευρώ διαιρούμενο σε 11.859.270 μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτά (0,30) του Ευρώ η κάθε μία.

  Μεταφορά της μετοχής στην Κατηγορία "Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης"

  Η Διοίκηση της εταιρείας ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με την απόφαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 30ης Οκτωβρίου 2007, η μετοχή της εταιρείας με κωδικό ΟΑΣΗΣ "ΤΣΟΥΚ" από την Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2007 θα μεταφερθεί από την κατηγορία διαπραγμάτευσης των "Ειδικών Χρηματιστηριακών Χαρακτηριστικών" στην κατηγορία διαπραγμάτευσης της "Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης" λόγω αύξησης της εμπορευσιμότητας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην απόφαση 40/4.10.2006 του Δ.Σ. του Χ.Α.

  Ανακοίνωση Οικονομικών Καταστάσεων Εννιαμήνου 2007

  Τα οικονομικά στοιχεία του Εννιαμήνου 2007, τα οποία θα ανακοινωθούν αύριο Πέμπτη 29η Νοεμβρίου 2007, θα αποτυπώνουν την σημαντική ενίσχυση των οικονομικών μεγεθών και την συνέχιση των θετικών προοπτικών του Ομίλου για το σύνολο της εταιρικής χρήσης 2007.

  Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε:
  Κύριο Νικόλαο Χαλαβαζή, Οικονομικό Διευθυντή
  Κυρία ?ννα Ραφαηλίδη, Υπεύθυνη Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  τηλ. 210-2846800, e-mail: nchal@paperpack.gr 

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Διαβάστε το ΚΕΦΑΛΑΙΟ
  και ηλεκτρονικά στο

  ReadPoint
  Κυκλοφορεί Εκτάκτως
  Παρασκευή 14 Αυγ. 2020