Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 08-Νοε-2007 17:17

  Δελτίο Τύπου διοικητικού συμβουλίου Χ.Α.

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση:

  * των 109.333.400 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας "ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.", αφού διαπίστωσε την επάρκεια της διασποράς των μετοχών της. Από το συνολικό αριθμό μετοχών προς εισαγωγή: α) οι 29.537.218 διατέθηκαν στην πρόσφατη Δημόσια Εγγραφή 31/10/2007 – 02/11/2007, προς €11 η μία και β) οι 529.482 διατέθηκαν με Ιδιωτική Τοποθέτηση έως τις 25/10/2007, σε εργαζομένους της εταιρίας με τιμή διάθεσης € 9,9 ανά μετοχή και σε συνεργάτες της εταιρίας με τιμή διάθεσης €11 ανά μετοχή. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας στην κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης της αγοράς Αξιών του ΧΑ, ορίστηκε η 14η Νοεμβρίου 2007.

  * των 78.793.961 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας "ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.", που προέκυψαν από τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από €0,60 σε €0,30 (split μετοχών) με διανομή δωρεάν μετοχών στους μετόχους της εταιρίας, σε αναλογία 1 νέα κοινή ονομαστική μετοχή για κάθε  παλαιά κοινή ονομαστική μετοχή.
   
  Δικαιούχοι των νέων δωρεάν μετοχών θα είναι οι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της εταιρίας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 13ης Νοεμβρίου 2007.

   Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 21η Νοεμβρίου 2007. Το Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενημερώθηκε επίσης για τη μεταβολή της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας, από €0,37 σε €0,60, η οποία προηγήθηκε του split. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών με την τελική νέα ονομαστική αξία, €0,30 ανά μετοχή, ορίστηκε η 14η Νοεμβρίου 2007.

  * των 121.033.958 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών της εταιρίας "COCA-COLA Ε.Ε.Ε. Α.Ε.", που προέκυψαν από αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, με διανομή δωρεάν μετοχών στους μετόχους της εταιρίας, σε αναλογία 1 νέα κοινή ανώνυμη μετοχή για κάθε 2 παλαιές κοινές ανώνυμες μετοχές. Δικαιούχοι των νέων δωρεάν μετοχών θα είναι οι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της εταιρίας κατά Δελτίο Τύπουτη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 13ης Νοεμβρίου 2007. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων δωρεάν μετοχών ορίστηκε η 20η Νοεμβρίου 2007.

  * των 24.060.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας "ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε. ", που προέκυψαν από τη μετατροπή ισάριθμων κοινών ανωνύμων μετοχών. Ως ημερομηνία παύσης διαπραγμάτευσης του συνόλου των 24.060.000 υφισταμένων κοινών ανωνύμων μετοχών της εταιρίας - προκειμένου να μετατραπούν σε ισάριθμες κοινές ονομαστικές μετοχές - ορίστηκε η 14η Νοεμβρίου 2007, ενώ ως ημερομηνία επαναδιαπραγμάτευσης των 24.060.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ορίστηκε η 21η Νοεμβρίου 2007.

  * των 10.430.000 δικαιωμάτων προτίμησης επί των μετοχών της εταιρίας "ΕΙΚΟΝΑ ΗΧΟΣ Α.Ε.Ε.", που θα προκύψουν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων της εταιρείας, σε αναλογία 1 νέα κοινή ονομαστική μετοχή για κάθε 1 παλαιά, σε τιμή διάθεσης €0,50 ανά μετοχή. Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην εν λόγω αύξηση ορίζεται η 13η Νοεμβρίου 2007.  Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την 19η Νοεμβρίου 2007 έως και την 3η Δεκεμβρίου 2007, ενώ η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. ορίζεται από την 19η Νοεμβρίου 2007 έως και την 27η Νοεμβρίου 2007.

  * των 12.540.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας "Ν.ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO Α.Ε.", που προέκυψαν από τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από €1,20 σε €0,40 (split μετοχών) με διανομή δωρεάν μετοχών στους μετόχους της εταιρίας. Η αναλογία ήταν 2 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε 1 παλαιά κοινή ονομαστική μετοχή. Δικαιούχοι των νέων δωρεάν μετοχών θα είναι οι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της εταιρίας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 13ης Νοεμβρίου 2007. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, ορίστηκε η 21η Νοεμβρίου 2007. Επίσης, το Χρηματιστήριο Αθηνών ενημερώθηκε για τη μεταβολή της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας από €0,73 σε €1,20, η οποία προηγήθηκε του split.

  * των 64.200.000 δικαιωμάτων προτίμησης επί των μετοχών της εταιρίας "ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ A.E.", που προκύπτουν από την έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου ύψους €300.015.000, διαπραγματεύσιμου στο Χ.Α., 5-ετούς διάρκειας, με έκδοση 66.670.000 ομολογιών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της εταιρίας, σε αναλογία 1,0384735202 ομολογίες ανά 1 παλαιά κοινή ονομαστική μετοχή, σε τιμή διάθεσης και ονομαστική αξία ομολογίας €4,50 και τιμή μετατροπής €4,50. Ως ημερομηνία αποκοπής του Δελτίο Τύπου δικαιώματος προτίμησης στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και έκδοσης ομολογιακού δανείου, ορίζεται η 12η Νοεμβρίου 2007. Η περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης ορίζεται από την 16η Νοεμβρίου 2007 έως και την 14η Δεκεμβρίου 2007, ενώ η περίοδος διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. ορίζεται από την 16η Νοεμβρίου 2007 έως και την 10η Δεκεμβρίου 2007.

  * των 7.125.216 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας "ΚΡΕ.ΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ", που προέκυψαν από τη μετατροπή ισάριθμων κοινών ανωνύμων μετοχών. Ως ημερομηνία παύσης διαπραγμάτευσης του συνόλου των 7.125.216 υφισταμένων κοινών ανωνύμων μετοχών της εταιρίας - προκειμένου να μετατραπούν σε ισάριθμες κοινές ονομαστικές μετοχές - ορίστηκε η 14η Νοεμβρίου 2007, ενώ ως ημερομηνία επαναδιαπραγμάτευσης των νέων 7.125.216 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ορίστηκε η 21η Νοεμβρίου 2007.

  Επίσης ενέκρινε:

  * την ανανέωση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της εισηγμένης εταιρίας “BETANET Α.B.Ε.Ε.” από την εταιρία – Μέλος του ΧΑ “BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.” και την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της εισηγμένης εταιρίας “ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.E.” από την εταιρία – Μέλος του ΧΑ “ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.” και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί της εν λόγω κινητής αξίας την Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2007. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, ενημερώθηκε για:

  * την αλλαγή επωνυμίας της εταιρίας "ΚΡΕ.ΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ"από "ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε." σε "ΚΡΕ.ΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ", η οποία θα ισχύει από την 13η Νοεμβρίου 2007.

  * την ισόποση αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας "PAPERPACK – ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε." και την αναλογική επιστροφή του ποσού €0,11 ανά μετοχή με καταβολή μετρητών στους μετόχους της. Η ονομαστική αξία της μετοχής παραμένει €0,80. Ως ημερομηνία Δελτίο Τύπου έναρξης διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων μετοχών με την ίδια ονομαστική αξία (€0,80 ανά μετοχή) και ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος απόληψης της επιστροφής κεφαλαίου ορίστηκε η 14η Νοεμβρίου 2007 και

  * τη λύση της σύμβασης (παύση) Ειδικής Διαπραγμάτευσης επί των μετοχών της εισηγμένης εταιρίας “ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ Λ.Β. ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ” από την εταιρία – Μέλος του ΧΑ “PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ A.E.”

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ