Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 26-Ιαν-2023 18:16

  Medicon: Νέα αντιπρόεδρος ΔΣ η Σωτηρία Μητροπούλου

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

   

  Γνωστοποίηση Αλλαγής Σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου

  Αντικατάσταση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

  Συγκρότηση σε Σώμα

  Η Διοίκηση της Εταιρείας γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.3.1 και 4.1.3.6 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση αυτού της 26ης Ιανουαρίου 2023 και μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων εξέλεξε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018, 5 παρ. 2 του ν. 4706/2020, της Εταιρείας, την κα Σωτηρία Μητροπούλου του Χρύσανθου ως νέο μέλος σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους και Αντιπροέδρου κας Μαρίας - Ελένης Δημοτσάντου του Σπυρίδωνα. Η εκλογή αυτή θα ανακοινωθεί στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

  Σημειώνεται ότι, σύμφωνα και με την ως άνω εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, η  κα Σωτηρία Μητροπούλου του Χρύσανθου πληροί τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλόλητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και της εγκεκριμένης και ισχύουσας Πολιτικής Καταλληλόλητας της Εταιρείας, ενώ δεν συντρέχει στο πρόσωπο αυτής οιοδήποτε κώλυμα ή ασυμβίβαστο των διατάξεων του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί εταιρικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του εφαρμοζόμενου από την Εταιρεία Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας αυτής.

  Η  κα Σωτηρία Μητροπούλου του Χρύσανθου είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στον Τομέα Διοίκησης Επιχειρήσεων (ALBA Graduate Business School), ομιλεί άπταιστα την Αγγλική γλώσσα και κατέχει με επάρκεια τη Γερμανική γλώσσα.  Εργάζεται στην εταιρεία από το έτος 2005 και κατείχε θέση εκτελεστικού μέλους στο Δ.Σ της τα παρελθόντα έτη. Από το 2019 εργάζεται στη Διεύθυνση Κανονιστικών Υποθέσεων της εταιρείας. 

  Μετά την εκλογή της κας  Σωτηρίας Μητροπούλου του Χρύσανθου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανασυγκροτείται σε σώμα για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι μέχρι την 30η Ιουνίου 2026, ως ακολούθως:  

  1. Σπυρίδων Δημοτσάντος του Στυλιανού, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύνων Σύμβουλος  και εκτελεστικό μέλος αυτού.

  2. Σωτηρία Μητροπούλου του Χρύσανθου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, μη εκτελεστικό μέλος.

  3. Γεώργιος Δημοτσάντος του Σπυρίδωνος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

  4. Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

  5. Ευστράτιος Τσερκέζος του Δικαίου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

  6. Σπυριδούλα Κτίστη του Λαζάρου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

  7. Δημήτριος Καπετανάκης του Ιωάννη, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

   

   

   

  Γέρακας, 26 Ιανουαρίου 2023

  Ο Πρόεδρος της εταιρείας

  Σπυρίδων Δημοτσάντος

   

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ