Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 12-Ιαν-2023 16:34

  Intracom: Ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Μαρούσι, 12 Iανουαρίου 2023 - Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" και διακριτικό τίτλο "INTRACOM HOLDINGS" (εφεξής η "εταιρεία"), ανακοινώνει τα ακόλουθα :

  Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σε συνέχεια σχετικής απόφασης της από 20/12/2022 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της για τον ορισμό του είδους, της σύνθεσης, της θητείας και την εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα συνιστά Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από τρία (3) συνολικά Μη Εκτελεστικά Μέλη εκ των οποίων δύο (2) Ανεξάρτητα, προέβη κατά τη συνεδρίασή του της 3ης Ιανουαρίου 2023 στον ορισμό των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου, τηρουμένων των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει.

  Ειδικότερα, κατά την ως άνω συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ως Μέλη της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, μετά από προηγούμενο έλεγχο και διαπίστωση πλήρωσης των προβλεπομένων στο άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, προϋποθέσεων, ορίστηκαν τα ακόλουθα πρόσωπα :

  1. Κωνσταντίνος Σ. Κόκκαλης,       Αντιπρόεδρος Δ.Σ.- Μη Εκτελεστικό Μέλος  Δ.Σ.
  2. Ιωάννης Κ. Τσούμας,               Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
  3. Αδαμαντίνη Κ. Λάζαρη,            Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

  Η θητεία των ως άνω Μελών της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή τετραετής, λήγουσα την 20.12.2026, δυνάμενη να παραταθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

  Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή της την 9η Ιανουαρίου 2023, όρισε ως Πρόεδρό της τον κ. Ιωάννη Κ. Τσούμα και συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

  1. Ιωάννης Κ. Τσούμας,               Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου
  2. Κωνσταντίνος Σ. Κόκκαλης,      Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου
  3. Αδαμαντίνη Κ. Λάζαρη,            Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

  Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του της 3ης Ιανουαρίου 2023, προέβη επίσης στον ορισμό των Μελών της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, η οποία αποτελείται από τρία (3) Μη Εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ., στο σύνολό τους Ανεξάρτητα κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020,  ως ακολούθως:

  1. Ιωάννης Κ. Τσούμας,       Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

  2. Αδαμαντίνη Κ. Λάζαρη,    Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

  3. Διονυσία Δ. Ξηρόκωστα,  Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

  Η Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή της την 11η Ιανουαρίου 2023, συγκροτήθηκε σε σώμα και όρισε ως Πρόεδρό της την κα Αδαμαντίνη Λάζαρη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

  Η θητεία των ως άνω Μελών της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων θα είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου δηλαδή τετραετής, λήγουσα την 20.12.2026, δυνάμενη να παραταθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ