Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 09-Δεκ-2022 11:18

  Intertech: Bασικά οικονομικά μεγέθη εννεάμηνου 2022

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε.

  ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2022(01.01-30.09.2022)

  ΑΡ.ΓΕΜΗ 121826860000

  Η ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ανταποκρινόμενη στην επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμό
  πρωτοκόλλου 2707/09.11.2022, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό αναφορικά με τις εξελίξεις στη δραστηριότητα της και τη διαμόρφωση των βασικών οικονομικών μεγεθών κατά το γ'τρίμηνο και το εννεάμηνο του τρέχοντος έτους (01.01-30.09.2022), όπως αυτά διαμορφώθηκαν σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγουμένου έτους.

   

  01.01.2022       30.09.2022

  01.07.2022       30.09.2022

  01.01.2021        30.09.2021

  01.07.2021       30.09.2021

  (ποσά σε χιλ. €)

   

   

   

   

  Κύκλος εργασιών

  12.667

  4.652

  16.045

  5.198

  Μικτό κέρδος

  2.854

  1.180

  3.264

  1.087

  Κέρδη προ φόρων

  226

  174

  100

  27

   

   

   

   

   

  Κέρδη προ φόρων,

   

   

   

   

  χρηματοδοτικών και

   

   

   

   

  επενδυτικών αποτελεσμάτων

   

   

   

   

  EBIT

  564

  295

  483

  196

   

   

   

   

   

  Κέρδη προ φόρων,

   

   

   

   

  χρηματοδοτικών, επενδυτικών

   

   

   

   

  αποτελεσμάτων και

   

   

   

   

  αποσβέσεων EBITDA

  715

  345

  588

  201

   

   

  Ο Κύκλος Εργασιών στο 9μηνο 2022 ανήλθε σε €12.667 χιλ. έναντι των €16.045 χιλ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου, σημειώνοντας μείωση 21%.

  Tο Μικτό Περιθώριο Κέρδους αυξήθηκε στο 22% έναντι του 20% της περσινής περιόδου. Η αύξηση της κερδοφορίας αποδίδεται στην εμπορική πολιτική που εφαρμόζεται εντός του 2022 και στην έναρξη υλοποίησης του έργου με την Πολεμική Αεροπορία.

  Όσον αφορά το Καθαρό Αποτέλεσμα της εταιρείας, σε συνέχεια των ανωτέρω και επιπρόσθετα της συμπίεσης των εξόδων λειτουργίας, διάθεσης και χρηματοοικονομικών,  διαμορφώνεται σε Κέρδος προ Φόρων € 226 χιλ. έναντι € 100 χιλ, την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

  Οι παράγοντες που συνέβαλαν στη μείωση του κύκλου εργασιών, σχετίζονται με την περιορισμένη διαθεσιμότητα εμπορευμάτων από τα εργοστάσια των προμηθευτών, με τις αυξήσεις τιμών αγοράς των εμπορευμάτων, τις  χρονικές καθυστερήσεις παραλαβής καθώς και με το αυξημένο κόστος μεταφοράς. Η Εταιρεία αντιμετωπίζει τις ελλείψεις και τις αυξήσεις των τιμών με άμεσες κινήσεις προσαρμογής, όπως η  μετακύλιση του αυξημένου κόστους στις τιμές πώλησης των εμπορευμάτων, σταδιακά και ανάλογα της ζήτησης και της κατηγορίας των ειδών. Προκειμένου να εξασφαλιστεί ομαλή ροή εμπορευμάτων στην αγορά, η Εταιρεία ακολουθεί προσεκτικό προγραμματισμό στη διαχείριση του στοκ  ασφαλείας.

  Καθώς η Εταιρεία διευρύνει το χαρτοφυλάκιο των προφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, επεκτείνει διαρκώς την προϊοντική της γκάμα σε όλες τις κατηγορίες που εμπορεύεται, με βελτιωμένη κερδοφορία και με νέες εμπορικές συμφωνίες.

  Η δανειακή και κεφαλαιακή διάρθρωση της εταιρείας, δεν παρουσίασε σημαντικές μεταβολές κατά το γ' τρίμηνο 2022, ούτε σημειώθηκαν ασυνήθιστες μεταβολές στο ύψος των μεγεθών της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης.

  Οι προοπτικές για το τελευταίο τρίμηνο του 2022, δείχνουν ανοδική τάση των πωλήσεων δεδομένου ότι καταγράφεται εξομάλυνση της διαθεσιμότητας των προϊόντων από τους κύριους προμηθευτές της Εταιρείας και αυξημένη ζήτηση λόγω των προσφορών της Βlack Friday και της εορταστικής περιόδου του Δεκεμβρίου. Αναφορικά με το ενεργειακό κόστος καθώς και την αύξηση των επιτοκίων δανεισμού, η Εταιρεία καταφέρνει να εξομαλύνει την επίπτωση τους στην καθημερινή της λειτουργία και δεν αναμένει σοβαρές επιπτώσεις στα αποτελέσματα τέλους χρήσης 2022.

  Η Διοίκηση της Εταιρείας - λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω - εκτιμά ότι στο κλείσιμο της χρονιάς θα διατηρηθεί η κερδοφορία και θα περιοριστεί η μείωση τζίρου η οποία αναμένεται να διαμορφωθεί περίπου στο  -18% σε σχέση με το 2021.

  Παρότι η εταιρεία μας δεν έχει άμεση έκθεση από πλευράς δραστηριότητας ή εξάρτησης από προμηθευτές στην Ουκρανία και τη Ρωσία, δεν αγνοούμε τα πιθανά ρίσκα που μπορεί να επέλθουν από τη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών και την πιθανή αύξηση των λειτουργικών εξόδων λόγω των πληθωριστικών πιέσεων και της ενεργειακής κρίσης.

  H Διοίκηση της Εταιρείας με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους μετόχους, τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες, τους πελάτες και τους προμηθευτές παρακολουθεί τις εξελίξεις που σχετίζονται με τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία, της ενεργειακής κρίσης, της ανόδου του πληθωρισμού και της επακόλουθης αύξησης των επιτοκίων δανεισμού. Επιπλέον, μελετά τα τους πιθανούς παράγοντες κινδύνου που μπορεί να επέλθουν και αξιολογεί τις τρέχουσες συνθήκες ώστε να λαμβάνει εγκαίρως  τα απαραίτητα μέτρα αναπροσαρμογής των επιχειρηματικών σχεδίων αν αυτό απαιτηθεί.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ