Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 10-Μαρ-2022 14:07

  Cpi: Αποτελεσματα ψηφοφοριας τακτικής συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου
                 

                                             ‘'CPI AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ''                                                                                                                       
                                                                  ΓΕΜΗ: 001788301000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 32624/06/Β/95/1)                                                                                                                    

   
   
   
   
   
                 

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 10ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

   
                 

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  ΜΕΤΟΧΕΣ   ΜΕ ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΥΣ

  ΨΗΦΟΙ

   

  ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

  ΥΠΕΡ

  ΚΑΤΆ

  ΑΠΟΧΗ

   
   
   
   

  1

  Υποβολή  και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (σε ενοποιημένη και μη βάση) της εταιρικής χρήσης από 1.7.2020 – 30.06.2021, καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών

  7.096.439

  71,62%

  7.096.439

  0

  0

   

  2

  Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας, που άσκησε το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 1/7/2019-30/06/2020, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018 όπως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1/7/2020-30/06/2021, σύμφωνα με το άρθρο 117, παρ. 1 περίπτ. γ' του Ν. 4548/2018.

  7.096.439

  71,62%

  7.096.439

  0

  0

   

  3

  Υποβολή προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 1/7/2020-30/06/2021, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

  7.096.439

  71,62%

  7.096.439

  0

  0

   

  4

  Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 110 του Νόμου 4548/2018.

  7.096.439

  71,62%

  7.096.439

  0

  0

   

  5

  Τροποποίηση των άρθρων 7, 23 και 26 του Καταστατικού της Εταιρείας.

  7.096.439

  71,62%

  7.096.439

  0

  0

   

  6

  Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αυξάνει το κεφάλαιο της Εταιρείας με δυνατότητα περιορισμού ή κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με τα άρθρα 24 παρ.1(β) και 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

  7.096.439

  71,62%

  7.096.439

  0

  0

   

  7

  Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.7.2019-30.06.2020 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 1.7.2020-30.06.2021.

  7.096.439

  71,62%

  7.096.439

  0

  0

   

  8

  Ενημέρωση για την παραίτηση και Έγκριση της Γενικής Συνέλευσης της αντικατάστασης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Ενημέρωση και Έγκριση της Συγκρότησης των Επιτροπών και του Διοικητικού Συμβουλίου.

  7.096.439

  71,62%

  7.096.439

  0

  0

   

  9

  Έκθεση πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου.

  7.096.439

  71,62%

  7.096.439

  0

  0

   

  10

  Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών, δηλαδή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού για τη χρήση 1.7.2021-30.06.2022 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

  7.096.439

  71,62%

  7.096.439

  0

  0

   

  11

  Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.7.2020-30.06.2021 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 1.7.2021-30.06.2022.

  7.096.439

  71,62%

  7.096.439

  0

  0

   

  12

  Έγκριση προκαταβολής αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. για το διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018.

  7.096.439

  71,62%

  7.096.439

  0

  0

   

  13

  Παροχή αδείας, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετοχής στα διοικητικά συμβούλια άλλων εταιρειών.

  7.096.439

  71,62%

  7.096.439

  0

  0

   
                 
       
     
                 
   

  Ταύρος 10 Μαρτίου 2022

             
                 
   

  Το Διοικητικό Συμβούλιο

             
                 

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΣ 10 03 2022

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ