Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 17-Σεπ-2021 18:31

  Newsphone: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

    

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007:

   

  Η εταιρία "ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ" (η "Εταιρία”), σύμφωνα με τον ν. 3556/2007 και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης που έλαβε την 17.09.2021 από τους Βασικούς Μετόχους (όπως ορίζονται κατωτέρω) και την εταιρία ANCOSTAR HOLDINGS LIMITED, ανακοινώνει τα εξής:

  Τα φυσικά πρόσωπα που εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα (οι "Βασικοί Μέτοχοι") υπέγραψαν την από 19.06.2020 συμφωνία μετόχων (η "Συμφωνία Μετόχων"), με την οποία συμφώνησαν να συντονιστούν μεταξύ τους, ώστε να επιδιώξουν τον από κοινού έλεγχο της Εταιρίας και της ΑΝΚΟΣΤΑΡ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ (η "ΑΝΚΟΣΤΑΡ ΕΛΛΑΣ").

  Ειδικότερα, η Συμφωνία Μετόχων προβλέπει ότι για τη λήψη απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας και της ΑΝΚΟΣΤΑΡ ΕΛΛΑΣ θα πρέπει να συναινεί το σύνολο των μελών που προτείνεται/υποδεικνύεται από όλους τους Βασικούς Μετόχους ενώ για τη λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας και της ΑΝΚΟΣΤΑΡ ΕΛΛΑΣ δε θα πρέπει να αντιλέγει κανείς εκ των Βασικών Μετόχων.

  Επιπλέον, σύμφωνα με τη Συμφωνία Μετόχων, οι Βασικοί Μέτοχοι αναλαμβάνουν να ψηφίζουν με το σύνολο των μετοχών που εκάστοτε κατέχουν (ή ελέγχουν με έμμεσο τρόπο) κατά τρόπο ώστε να υλοποιούνται οι δεσμεύσεις της Συμφωνίας Μετόχων.

  Επομένως, σύμφωνα με το άρθρο 10 περ. (α) του ν.3556/2007, οι Βασικοί Μέτοχοι, συνεπεία της σύναψης της Συμφωνίας Μετόχων, υποχρεούνται να υιοθετούν κοινή πολιτική ως προς τη διοίκηση της Εταιρίας μέσω της συντονισμένης άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχουν.

  Η γνωστοποίηση έλαβε χώρα δεδομένου ότι η ΑΝΚΟΣΤΑΡ ΕΛΛΑΣ απέκτησε από την 27.05.2021 έως την 16.09.2021 (ημερομηνία ολοκλήρωσης άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς) 1.986.169 μετοχές της Εταιρίας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 7,16% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου αυτής.

  Κατά συνέπεια, οι Βασικοί Μέτοχοι, κατέχουν από κοινού 27.750.099 μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρίας, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 100% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρία, ως ακολούθως:

  Μέτοχος

   

  Αριθμός Άμεσων Δικ/των Ψήφου πριν τη γνωστοποίηση

   

  Αριθμός Άμεσων και Έμμεσων Δικ/των Ψήφου πριν τη γνωστοποίηση

   

  Ποσοστό (%) Άμεσων και Έμμεσων Δικ/των Ψήφου πριν τη γνωστοποίηση

   

  Αριθμός Άμεσων Δικ/των Ψήφου μετά τη γνωστοποίηση

   

  Αριθμός Άμεσων και Έμμεσων Δικ/των Ψήφου μετά τη γνωστοποίηση

   

  Ποσοστό (%) Άμεσων και Έμμεσων Δικ/των Ψήφου μετά τη γνωστοποίηση

  Γεώργιος Θεοδόσης – Μαλιούρης του Αναστασίου

  7.002.284

  25.763.930

   

   

   

  92,84%

  7.002.284

   

   

   

  27.750.099

   

   

   

  100%

  Τερέζα Θεοδόση του Γεωργίου

  3.475.475

  25.763.930

   

   

  92,84%

  3.475.475

   

  27.750.099

   

  100%

  Ευστράτιος Απέργης του Νικολάου-Φιλίππου

  2.441.343

  25.763.930

   

   

   

  92,84%

  2.441.343

   

   

   

  27.750.099

   

   

   

  100%

  PULCLAIR COMPANY LTD*

  2.095.000

  2.095.000

  7,55%

  2.095.000

   

  2.095.000

   

  7,55%

  PANFORCE LIMITED**

  323.000

  323.000

  1,16%

  323.000

   

  323.000

   

  1,16%

  ΑΝΚΟΣΤΑΡ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ****

  10.426.828

  10.426.828

  37,57%

  12.412.997

   

   

   

   

   

   

  12.412.997

   

   

   

   

   

   

  44,73%

  Σύνολο

  25.763.930

  25.763.930

  92,84%

  27.750.099

  27.750.099

  100%

  * Η PULCLAIR COMPANY LTD ανήκει κατά 100% στον κ. Γεώργιο Θεοδόση – Μαλιούρη.

  ** Η PANFORCE LIMITED ανήκει κατά 100% στον κ. Ευστράτιο Απέργη.

  *** Ο αριθμός δικαιωμάτων ψήφου και μετοχών και το αντίστοιχο ποσοστό ως προς τους Βασικούς Μετόχους προκύπτει αφού προστεθούν τα δικαιώματα ψήφου και μετοχές των PULCLAIR COMPANY LTD, PANFORCE LIMITED και ΑΝΚΟΣΤΑΡ ΕΛΛΑΣ.

  ****Η ΑΝΚΟΣΤΑΡ ΕΛΛΑΣ ανήκει κατά 100% στην κυπριακή εταιρία ANCOSTAR HOLDINGS LIMITED, η οποία ελέγχεται από κοινού και ανήκει στους Βασικούς Μετόχους (κατά 52,75% στον Γεώργιο Θεοδόση – Μαλιούρη, 20,15% στην Τερέζα Θεοδόση του Γεωργίου και 27,10% στον Ευστράτιο Απέργη). Άρα και η ANCOSTAR HOLDINGS LIMITED κατέχει μέσω της ΑΝΚΟΣΤΑΡ ΕΛΛΑΣ τις μετοχές και δικαιώματα ψήφου που εμφανίζονται στον παραπάνω πίνακα.

  Τέλος, σημειώνεται ότι η γνωστοποίηση υποβλήθηκε από τους Βασικούς Μετόχους καθώς και από την ANCOSTAR HOLDINGS LIMITED για λογαριασμό της και για λογαριασμό της ΑΝΚΟΣΤΑΡ ΕΛΛΑΣ.

  Καλλιθέα, 17.09.2021

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ