Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 12-Αυγ-2021 16:49

  Μoda Βagno: Αλλαγή σύνθεσης ΔΣ

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

  "Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ – MODA BAGNO Α.Ε."

   

  Η Εταιρεία με την επωνυμία "Ν.ΒΑΡΒΕΡΗΣ – MODA BAGNO A.E. σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού για την Κατάχρηση της Αγοράς (ΕΕ) 596/2014 (MAR), τις διατάξεις του ν.3556/2007, τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την παράγραφο 4.1.3.3 παρ.3 του Κανονισμού του Χ.Α., ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα παρακάτω.

  Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου & Συγκρότηση σε Σώμα

  Σύμφωνα με το άρθρο 8 των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης  Εκλέχθηκε ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, το νέο πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο έχει τριετή θητεία ήτοι έως την 01.08.2024 και απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη: 1. Νικόλαο – Ελευθέριο Βαρβέρη του Ευαγγέλου και της Σουλτάνας, 2. Παναγιώτα Γώγου του Ηλία και της Αντωνίας, 3. Γεώργιο Βασιλειάδη του Κωνσταντίνου και της Πασχαλίας, 4. Δημήτριο Ρέππα του Χαραλάμπους και της Καλυψούς, και 5. Σαλώμη Δερμάτη του Πολυχρόνη και της Παρασκευής, εκ των οποίων ορίστηκαν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά ο Δημήτριος Ρέππας και η Σαλώμη Δερμάτη, για τους  οποίους επιβεβαιώθηκε εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στην Τακτική Γενική Συνέλευση ότι τα ανωτέρω δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη πληρούν, πέραν των κριτηρίων της Πολιτικής Καταλληλότητας που η εν λόγω Γενική Συνέλευση ενέκρινε, και τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020.

  Εν συνεχεία, δυνάμει της από 02/08/2021 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα ανωτέρω μέλη του ΔΣ συγκροτήθηκαν ομόφωνα σε σώμα ως εξής:

  Νικόλαος–Ελευθέριος Βαρβέρης του Ευαγγέλου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

  Παναγιώτα Γώγου του Ηλία, Αντιπρόεδρος

  Γεώργιος Βασιλειάδης του Κωνσταντίνου, μη εκτελεστικό μέλος

  Δημήτριος Ρέππας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

  Σαλώμη Δερμάτη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

   

  Δυνάμει της ίδιας ως άνω αποφάσεως του ΔΣ, αποφασίστηκε ομόφωνα από αυτό η ανάθεση της εκπροσώπησης της Εταιρείας στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής, κ. Νικόλαο – Ελευθέριο Βαρβέρη, ο οποίος δύναται να εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώπιον οιασδήποτε Αρχής, Οργανισμού και εν γένει  ενώπιον φυσικών και νομικών προσώπων ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, ως και ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου ή Δικαστικής Αρχής, ενεργώντας επ'ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας και δεσμεύοντάς την για κάθε πράξη εντός του εταιρικού σκοπού, με μόνη την υπογραφή του, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με ρητή διάταξη νόμου ή του καταστατικού ή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

  Επίσης ο τελευταίος δύναται να παρέχει εξουσιοδότηση σε τρίτα πρόσωπα για την εκπροσώπηση της εταιρείας για ειδικά οριζόμενες πράξεις, κατόπιν συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου ή έγγραφης εξουσιοδότησης, εάν δεν απαιτείται συμβολαιογραφική τοιαύτη, στην οποία θα ορίζονται ρητά οι πράξεις προς διενέργεια.

  Εκλογή Νέων μελών Επιτροπής Ελέγχου

  Εν συνεχεία σύμφωνα με το άρθρο 9 των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης Εκλέχθηκε ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, τετραμελής Επιτροπή Ελέγχου, με τριετή θητεία, ήτοι έως την 01.08.2024, ως εξής:

  - απαρτιζόμενη από δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ένα (1) μη εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ και ένα (1) μη μέλος του ΔΣ, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020

    

  -                      Ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου εκλέχθηκαν

  -          Δημήτριος Ρέππας του Χαραλάμπους και της Καλυψούς, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

  -          Αθανάσιος Πάφος του Χρήστου και της Ελένης, Ανεξάρτητο Μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

  -          Σαλώμη Δερμάτη του Πολυχρόνη και της Παρασκευής, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

  -          Γεώργιος Βασιλειάδης, του Κωνσταντίνου και της Πασχαλίας, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

  -                      Τα μέλη της επιτροπής εκλέχτηκαν μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού διαπιστώθηκε η πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

  Χαλάνδρι 12/8/2021

  Το Διοικητικό Συμβούλιο

  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ