Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 04-Αυγ-2021 18:18

  Space Ηellas: Παρέλευση προθεσμίας για σύγκληση ΓΣ με θέμα την Παροχή Ειδικής Άδειας

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

   

  ΠΑΡΕΛΕΥΣΗ ΑΠΡΑΚΤΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 100 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Ν. 4548/2018

  Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας "SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ" (στο εξής: "SPACE HELLAS") ανακοινώνει, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 101 του Ν. 4548/2018, ότι στη συνεδρίαση της 09-07-2021 διαπιστώθηκε η παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών του άρθρου 100 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 που δίνεται στους μετόχους της εταιρείας οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του κεφαλαίου, για να ζητήσουν τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με θέμα την Παροχή Ειδικής Άδειας, σύμφωνα με τα άρθρα 99 επ. του Ν. 4548/2018, για:

  την παροχή εγγύησης προς την "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ" και υπέρ της "SINGULARLOGIC A.E.": α) για τη χορήγηση δανείου μέχρι του ποσού ευρώ οκτακοσίων χιλιάδων (€ 800.000,00),  με σκοπό την κάλυψη κεφαλαίου κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα για τις ανάγκες της εταιρείας μέσω του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (εφεξής "ΕΤΕπ") β) για τη χορήγηση δανείου μέχρι του ποσού ευρώ ενός εκατομμυρίου (€ 1.000.000,00) για τις ανάγκες της εταιρείας μέσω του προγράμματος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (εφεξής "ΕΑΤ") και γ) για τη σύναψη σύμβασης πίστωσης με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό της "SINGULARLOGIC A.E." με ανώτατο ύψος ποσού ευρώ τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (€ 3.500.000,00) και προς το σκοπό την ανάπτυξη της εμπορικής δραστηριότητας της εταιρείας και την καλύτερη επίτευξη του εταιρικού της σκοπού,

  σύμφωνα με το από 14.06.2021 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας το οποίο καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2569186 στις 24.06.2021 (ανακοίνωση με Αρ. Πρωτ.: 70465/24.06.2021).

  Aγ. Παρασκευή, 04 Αυγούστου 2021

   

   

   

   

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ