Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 29-Ιουλ-2021 17:13

  Λαμψα: Επιτροπή ελέγχου - συγκρότηση σε σώμα

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε."  (εφεξής καλουμένη ως "Εταιρεία"), γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, ότι σε συνέχεια της εκλογής νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29ης Ιουλίου 2021, η οποία συνιστά Ανεξάρτητη Επιτροπή, αποτελούμενη από ένα (1) ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (κατά την έννοια του 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020)  και δύο (2) τρίτα πρόσωπα, μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητα κατά την έννοια του 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020) και του ορισμού των Μελών αυτής, με θητεία δύο (2) ετών, με δυνατότητα παράτασης το αργότερο μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και σε κάθε περίπτωση εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους, η ως άνω Επιτροπή συνήλθε την 29η Ιουλίου 2021 σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διατάξεως την εκλογή Προέδρου και τη συγκρότηση αυτής σε σώμα.

  Κατά την ως άνω συνεδρίαση ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου εξελέγη ομόφωνα, κατόπιν ψηφοφορίας, ο κ. Νικόλαος Νανόπουλος του Κωνσταντίνου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020 .

  Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

  1. Νικόλαος Νανόπουλος του Κωνσταντίνου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.

  2. Αθανάσιος Μπουρνάζος του Ματθαίου, τρίτο πρόσωπο (μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας) ανεξάρτητος κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

  3. Κωνσταντίνος Βασιλειάδης του Βασιλείου τρίτο πρόσωπο (μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας), ανεξάρτητος κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

  Επισημαίνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την συνεδρίασή του περί συγκροτήσεώς του σε σώμα την 29.07.2021, απέδωσε στο ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που εξελέγη μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας δυνάμει της από 29.07.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, ήτοι τον κ. Νανόπουλο, την ιδιότητα του μη εκτελεστικού μέλους Δ.Σ.

  Αθήνα, 29 Ιουλίου 2021

   

  Για την "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε."

  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ