Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 22-Ιουλ-2021 12:50

  Κυριακούλης: Ανακοίνωση παραίτησης μέλους του Δ.Σ. και ανασυγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα (ορθή επανάληψη)

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η Εταιρεία ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό ότι, κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της 16-07-2021 ανακοινώθηκε ότι το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. κ. Άγγελος Κόπιτσας του Αθανασίου υπέβαλε την από 05.07.2021 έγγραφη παραίτησή του από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και το Δ.Σ. αποφάσισε να συνεχίσει τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 5 του Καταστατικού.

  Στην ως άνω συνεδρίαση, το Δ.Σ. διαπίστωσε επίσης ότι το ανεξάρτητο μέλος Νικήτας Σωτηρόπουλος δεν πληρεί πλέον τις απαιτούμενες στο νόμο προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, δεδομένου ότι έχει διατελέσει μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας για διάστημα μεγαλύτερο από εννέα έτη. Το Δ.Σ. επίσης διαπίστωσε ότι τα ανεξάρτητα μέλη Καλλιόπη Μαγούλα και Ζωή Βασιλείου δεν έχουν καμία σχέση εξάρτησης με την εταιρεία και πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παράγραφοι 1,2 του Ν. 4706/2020 και συνεπώς μπορούν να παραμείνουν ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. Παρά το γεγονός ότι τα υφιστάμενα δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. δεν επαρκούν για την συμπλήρωση του οριζόμενου από την ΤΓΣ της 19.07.2019 αριθμού των τεσσάρων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, ο αριθμός αυτός (2) επαρκεί για την συμπλήρωση του ελάχιστου νόμιμου αριθμού σύμφωνα με το άρθρο 5§2 του Ν. 4706/2020. Εν προκειμένω, το Δ.Σ. αποτελείται από έξι μέλη, το 1/3 του οποίου ισούται με τον αριθμό δύο, που αποτελεί και τον ελάχιστο αριθμό ανεξάρτητων μελών Δ.Σ. Σημειώνεται ότι, δεδομένου ότι τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. υπολείπονται του αριθμού που ορίστηκε από την Τ.Γ.Σ. 19.07.2019, στην επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων θα αποφασισθεί εκ νέου ο αριθμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ.

  Κατόπιν των ανωτέρω το Δ.Σ. ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

  1. Σπυρίδων Κυριακούλης του Σταύρου, εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος του Δ.Σ.,

  2. Θεοφάνης Κυριακούλης του Σταύρου, εκτελεστικό μέλος, Διευθύνων Σύμβουλος και Αναπληρωτής του Προέδρου ως προς τα εκτελεστικά του καθήκοντα,

  3. Νικήτας Σωτηρόπουλος του Κων/νου, μη εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.,

  4. Χαρίκλεια Θεοδώρου του Δημητρίου, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,

  5. Καλλιόπη Μαγούλα του Στεφάνου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και

  6. Ζωή Βασιλείου του Δημητρίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

  Άλιμος, 16/07/2021

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ