Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 19-Ιουλ-2021 12:09

  Μινέρβα: Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ       ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ ΑΕ -"MINEΡΒΑ”- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ, γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με  τις παραγράφους 4.1.3.1 και 4.1.3.6 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014,  τα ακόλουθα :

  Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε συνέχεια της σχετικής, μεταξύ άλλων, αποφάσεως της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυτής της 15ης Ιουλίου 2021 περί εκλογής νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, προέβη κατά τη συνεδρίαση αυτού της 16ης Ιουλίου 2021 στον ορισμό των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 περ. γ΄ του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.  Ειδικότερα, κατά την ως άνω συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εξελέγησαν ως Μέλη της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου τα ακόλουθα πρόσωπα, αφού προηγουμένως ελέγχθηκε και διαπιστώθηκε η εις το ακέραιο πλήρωση εκ μέρους αυτών των τασσομένων εκ του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου προϋποθέσεων, ήτοι:

  1)      Δαγδαλένης Παναγιώτης του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

  2)      Αποστολίδης Χρήστος του Θεοδώρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του

         Διοικητικού Συμβουλίου.

  3)      Ασλανίδης Θεόφιλος του Σάββα, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

  Τα 3 (τρία) ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου έχουν επαρκή γνώση του κλάδου που δραστηριοποιείται η Εταιρεία και ένα τουλάχιστον μέλος έχει γνώσεις λογιστικής ή ελεγκτικής.

  Η  θητεία της ως άνω  Επιτροπής Ελέγχου είναι τετραετής, συμπίπτουσα με τη θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που εξελέγη από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 15ης Ιουλίου 2021, ήτοι με λήξη την 14η Ιουλίου  2025.

  Β. Τα ως άνω Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου συνήλθαν σε συνεδρίαση την 16η Ιουλίου 2021, με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης την εκλογή Προέδρου και την συγκρότηση αυτής σε σώμα.

  Κατά την ως άνω συνεδρίαση τα μέλη της Επιτροπής εξέλεξαν ως Πρόεδρο αυτής τον κ. Δαγδαλένη Παναγίωτη του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

  Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται ως ακολούθως:

  1) Δαγδαλένης Παναγιώτης του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος της  Επιτροπής Ελέγχου.

  2) Αποστολίδης Χρήστος του Θεοδώρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του          Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος  της  Επιτροπής Ελέγχου.

  3) Ασλανίδης Θεόφιλος του Σάββα, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος  της Επιτροπής Ελέγχου.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ