Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 13-Ιουλ-2021 14:34

  Ακρίτας: Πρακτικό διοικητικού συμβουλίου συγκρότησης σε σώμα και παροχή εξουσιοδοτήσεων

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα, 2 Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ, συνήλθαν δια τηλεδιάσκεψης τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

  Κατά τη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι:
  1) Ελένη Παπανικολάου
  2) Γεώργιος Βαλαβάνης
  3) Παναγιώτης Γκουλιαμτζής

  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία προχώρησαν στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
  ΘΕΜΑ 1ο: Συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Ελέγχου
  ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου

  ΘΕΜΑ 1ο: Συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Ελέγχου

  Προκειμένου να συμμορφωθεί η εταιρία με τις διατάξεις του ν. 4706/2020, έπρεπε να προστεθεί νέο ανεξάρτητο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ως εκ τούτου προέκυψε ανάγκη εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου και συνεπώς και Επιτροπής Ελέγχου. Η Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2021, εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο και νέα Επιτροπή Ελέγχου που αποτελείται από ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ και 2 ανεξάρτητα μη μέλη του ΔΣ. Κατόπιν αυτού η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται σε σώμα ως εξής:

  1) Ελένη Παπανικολάου: Μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ, κάτοικος Λευκωσίας Κύπρου, οδός Αγίας Λαύρας 1, Εγκωμή, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1963, Ελληνίδα, με Α.Δ.Τ. ΑΕ024059 που εκδόθηκε στις 18/12/2006, Τ.Α. Φιλοθέης Αττικής, ΑΦΜ 028242860, Δ.Ο.Υ ΨΥΧΙΚΟΥ,

  2) Γεώργιος Βαλαβάνης: Μη μέλος ΔΣ, κάτοικος Αλεξ/πολης, οδός Μομφεράτου 7, γεννηθείς το 1947 στην Αλεξανδρούπολη, με Α.Δ.Τ. ΑΙ906370 που εκδόθηκε στις 09/06/2015, Υ.Α. Αλεξανδρούπολης, Α.Φ.Μ. 034734335, Δ.Ο.Υ. Αλεξανδρούπολης και

  3) Παναγιώτης Γκουλιαμτζής: μη μέλος ΔΣ, κάτοικος Αλεξανδρούπολης, οδός Ίωνος Δραγούμη 18, γεννηθείς το 1966 στο Πρωτοκλήσι Εύβρου με Α.Δ.Τ ΑΙ 401280 που εκδόθηκε στις 13/8/2014, Υ.Α. Αλεξανδρούπολης, ΑΦΜ 037143577, ΔΟΥ Αλεξανδρούπολης.

  Και τα 3 μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

  Η θητεία της Επιτροπής ορίζεται πενταετής, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της διετίας, ήτοι το αργότερο μέχρι την 10/9/2026.

  ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου

  Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου μετά από συζήτηση για το ποιος θα ήταν καταλληλότερος βάσει εμπειρίας και επαγγελματικής κατάρτισης για τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής, κατέληξαν στο συμπέρασμα πως ο Πρόεδρος θα πρέπει να έχει ανάλογη επαγγελματική κατάρτιση και γνώσεις οικονομικών.

  Με βάση αυτές τις διαπιστώσεις τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ομόφωνα όρισαν ως Πρόεδρο αυτής την κα. Ελένη Παπανικολάου, η οποία είναι οικονομολόγος με πολυετή εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική, έχοντας εργαστεί επί μακρόν ως στέλεχος σε λογιστήρια και τμήματα Προμηθειών μεγάλων εταιριών και όντας υπεύθυνη, ως Οικονομική αλλά και Γενική Διευθύντρια για τις διαδικασίες ελέγχου της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης καθώς και των συστημάτων ελέγχου των οικονομικών δεδομένων σε στενή συνεργασία κάθε φορά με τους ορκωτούς ελεγκτές.

  Η κα. Παπανικολάου αποδέχτηκε τον ορισμό της ως Προέδρου της Επιτροπής και η συνεδρίαση έληξε μην υπάρχοντος ετέρου θέματος προς συζήτηση.

  Πρακτικός ΔΣ Συγκρότησης σε σώμα και παροχή εξουσιοδοτήσεων

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ