Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 13-Ιουλ-2021 12:47

  ΒΙΟΤΕΡ: Αλλαγή σύνθεσης διοικητικού συμβουλίου

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η εταιρεία με την επωνυμία "ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΙΟΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και διακριτικό τίτλο "ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε." (Εταιρεία) ανακοινώνει τα ακόλουθα:

  Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 12ης Ιουλίου 2021, εξελέγησαν οι κ.κ. Γονιδάκης Φραγκίσκος του Κωνσταντίνου και Βαρσάμης Κωνσταντίνος του Μιχαήλ ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Τσαγκαρογιάννη Αριστοτέλη και Δέδε Γρηγορίου και μέχρι το τέλος της θητείας αυτού.

  Μετά την ως άνω εκλογή και στην ίδια συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

  1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ του Ιωάννη, ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ.
  2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΡΣΟΣ του Βασιλείου, ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΥΝΤΗΣ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
  3. ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΑΤΣΑΡΟΥ του Αντωνίου, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ , ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
  4. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΓΟΝΙΔΑΚΗΣ του Κωνσταντίνου, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
  5. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΣΑΜΗΣ του Μιχαήλ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

  Το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαίωσε την κατανομή εξουσιών εκπροσώπησης που είχε αποφασισθεί κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 11.01.2021, ήτοι την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν έναντι παντός τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, του Ελληνικού Δημόσιου, των Τραπεζών, καθώς και εν γένει έναντι παντός προσώπου και πάσης Αρχής, ημεδαπής ή αλλοδαπής, στο σύνολό της δραστηριότητάς της είτε: (α) ο κ. Ιωάννης Κωνσταντινόπουλος του Ιωάννη, Πρόεδρος του Δ.Σ από κοινού με την κα. Αντωνία Κατσαρού του Αντωνίου, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., είτε (β) είτε ο κ. Δημήτριος Μπέρσος του Βασιλείου, Διευθύνων Σύμβουλος & Γενικός Διευθυντής της εταιρείας από κοινού με την κα. Αντωνία Κατσαρού του Αντωνίου, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., ενώ τον Πρόεδρο της Εταιρείας, κ. Κωνσταντινόπουλο Ιωάννη του Ιωάννη, όταν απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληροί στην άσκηση των καθηκόντων του, η Αντιπρόεδρος κα. Κατσαρού Αντωνία του Αντωνίου.

  Κατόπιν το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού διαπίστωσε τη συνδρομή των νομίμων προϋποθέσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 άρθρου 44 του Ν.4449/2017, εξέλεξε ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Γονιδάκη Φραγκίσκο, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος αντίστοιχου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κ. Αριστοτέλη Τσαγκαρογιάννη και εν συνεχεία, επιβεβαίωσε ότι η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας αποτελείται πλέον από τα εξής μέλη:

  1. Ανδρέα Κουτούπη του Γεωργίου,

  2. Φραγκίσκο Γονιδάκη του Κωνσταντίνου,

  3. Δημήτριο Βέλλιο του Ηλία.

  Καθένα από τα τρία ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται εκ του Νόμου.

  Η Επιτροπή Ελέγχου θα συνέλθει σε συνεδρίαση, προκειμένου να ανασυγκροτηθεί σε σώμα και να εκλέξει τον Πρόεδρό της.

  Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου όπως και αυτή της Επιτροπής Ελέγχου, ορίζεται για το υπόλοιπο της θητείας τους και μέχρι την 11.01.2027, όπως αποφασίσθηκε από τις Γενικές Συνελεύσεις της 11.01.2021 και 26.02.2021 αντίστοιχα.

  Η ανακοίνωση εκδίδεται στο πλαίσιο της έγκαιρης και πλήρους ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ