Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 07-Ιουλ-2021 12:41

  ΒΙΣ: Πρακτικό συγκρότησης Επιτροπής Ελέγχου

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

   

  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

  ΤΗΣ 05.07.2021

   

                         

  Σήμερα την 05η Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα ώρα 12:00 συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας στην Δημοτική Κοινότητα Μαγούλας της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής στην λεωφόρο Γεωργίου Γεννηματά (Τ.Κ. 19018, εργοστάσιο ΚΑΝΑΚΙ), η νέο εκλεγείσα Επιτροπή Ελέγχου με πενταετή θητεία, λήγουσα την 30.06.2026, όπως αποφασίσθηκε κατά την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 30.06.2021, με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

  1. ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  Εκλογή Προέδρου και συγκρότηση της νεοεκλεγείσας Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα

  2. ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΙ

  Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι κατωτέρω:

  1. Ο Χαράλαμπος Ξανθόπουλος του Μιχαήλ, τρίτος, μη μελος Δ.Σ.
  2. Ο Φωκίων Τσίντος του Αναστασίου, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
  3. Ο Νικόλαος Κούτρας του Χρήστου, τρίτος, μη μέλος Δ.Σ.

  Υφιστάμενης απαρτίας σύμφωνα με τον κανονισμό της Επιτροπής Ελέγχου, η Επιτροπή Ελέγχου κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της και εισέρχεται στη συζήτηση του μοναδικού θέματος της Ημερήσιας Διάταξης

   

  3. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  .Ο κ. Φωκίων Τσίντος, λαβών το λόγο ανέφερε στα μέλη της Επιτροπής ότι η τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης.06.2021 αποφάσισε, ότι η Επιτροπή Ελέγχου θα είναι ανεξάρτητη μεικτή επιτροπή, αποτελούμενη από τρία (3) μέλη και ειδικότερα από ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) τρίτα πρόσωπα, τα οποία θα πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθ. 44 Ν 4449/2017, όπως ισχύει με τον Ν 4706/2020. Η διάρκεια της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου ορίσθηκε πενταετής,                                  λήγουσα στις 30.06.2026, με αρμοδιότητα τον έλεγχο της εταιρίας, όπως ορίζεται στον κανονισμό της και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 44 Ν 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 Ν 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης.

  Κατόπιν των ανωτέρω, η τακτική Γενική Συνέλευση εξέλεξε ως τρίτα πρόσωπα – μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, (i) τον οικονομολόγο κ. Χαράλαμπο Ξανθόπουλο του Μιχαήλ, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις του άρθ. 44 Ν 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 Ν 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης, διότι αυτός  είναι πτυχιούχος του ΤΕΙ Μεσολογγίου το έτος 1989, Τμήμα Λογιστικής, μέλος του Ο.Ε.Ε. , εν ενεργεία Λογιστής – Φοροτεχνικός με άδεια ασκήσεως Λογιστή – Φοροτεχνικού Α' τάξης υπ' αριθ. 0000113, ο οποίος διαθέτει αποδεδειγμένη και επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής που αφορούν την εταιρία και στο παρελθόν έχει εργασθεί για τον όμιλο επιχειρήσεων ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕΕ (ως Οικονομικός Διευθυντής), και από το έτος 2016 ασκεί το ελεύθερο επάγγελμα του λογιστή – φοροτεχνικού και (ii) τον κ. Νικόλαο Κούτρα, ο οποίος ομοίως πληροί τις ως άνω προϋποθέσεις, διότι είναι πτυχιούχος της ΑΒΣΠ το έτος 1985, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, μέλος του Ο.Ε.Ε. με αριθμό μητρώου μέλους 22475 εν ενεργεία Λογιστής – Φοροτεχνικός με άδεια ασκήσεως Λογιστή – Φοροτεχνικού Α' τάξης υπ' αριθ. 0001572, διαθέτει αποδεδειγμένη και επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής που αφορούν την εταιρία και στο παρελθόν έχει εργασθεί για τις εταιρίες ΔΙΕΘΝΙΚΗ Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ  ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, ΑΦΟΙ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ Α.Β.Ε.Ε. (ως Οικονομικός Διευθυντής), Ε & Ε ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕ και από το έτος 2012 διατηρεί γραφείο παροχής λογιστικών & φοροτεχνικών υπηρεσιών.

   

  Μετά ταύτα η τακτική Γενική Συνέλευση παρείχε εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, να ορίσει το υπολειπόμενο ένα (1) πρόσωπο – μέλος της  Επιτροπής Ελέγχου εκ των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον διαπιστωθεί ότι πληροί τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις του ανωτέρου νόμου, κατά την συγκρότησή του σε σώμα, η οποία έλαβε χώρα την 02.07.2021.

  Εν συνεχεία, δυνάμει της από 05.07.2021 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ορίσθηκε ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου το μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Φωκίων Τσίντος, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις του άρθ. 44 Ν 4449/2017, όπως ισχύει με τον Ν 4706/2020 διότι είναι δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω και επί 20ετία νομικός σύμβουλος της εταιρίας, διαθέτοντας αποδεδειγμένη και επαρκή γνώση στα νομικά θέματα και τις νομικές υποθέσεις της.

   

  Κατόπιν των ανωτέρω, θα πρέπει η νεοεκλεγείσα Επιτροπή Ελέγχου να προβεί στην εκλογή Προέδρου με ψηφοφορία μεταξύ των μελών της.

  4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  Μετά από ψηφοφορία, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου εξέλεξαν ομόφωνα και σύμφωνα με το άρθρ. 44 Ν. 4449/2017 ως ισχύει με το άρθρο 74 Ν.4706/2020, ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου τον κ. Χαράλαμπο Ξανθόπουλο, τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε συνέχεια των ανωτέρω η Επιτροπή συγκροτείται σε σώμα, ως εξής:

  1. Χαράλαμπος Ξανθόπουλος του Μιχαήλ και της Ελένης , Οικονομολόγος – Λογιστής, γεννημένος στην Καβάλα το έτος 1963, κάτοικος Ιλίου Αττικής στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου 51, με α.δ.τ. Χ-720881/31-08-2004 του Τμήματος Ασφαλείας Πετρούπολης και Α.Φ.Μ. 045120275 της Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων, Ελληνικής υπηκοότητας, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.

  2.Φωκίων Τσίντος του Αναστασίου και της Ηλέκτρας, δικηγόρος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1960, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής στην οδό Στεφάνου Στρέϊτ 37-39, με α.δ.τ. ΑΒ 340580-23/10/2006 του Τμήματος Ασφαλείας Φιλοθέης και Α.Φ.Μ. 040313293 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Ελληνικής υπηκοότητας, μέλος – Γραμματέας της Επιτροπής Ελέγχου

  3. Νικόλαος Κούτρας  του Χρήστου και της Ελπίδας , Οικονομολόγος – Λογιστής, γεννημένος στην Λειβαδιά Βοιωτίας το έτος 1957, κάτοικος Αγίου Στεφάνου Αττικής στην οδό Κωστή Παλαμά 22, με α.δ.τ. ΑΖ-042961/19-12-2007 του Τμήματος Ασφαλείας Αγίου Στεφάνου και Α.Φ.Μ. 022262300 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Ελληνικής υπηκοότητας, μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

   

   

  5. ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

  Ύστερα από τα ανωτέρω και μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση αφού συνετάγη το παρόν που υπογράφεται ως κατωτέρω:

       Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ

  Χαράλαμπος Ξανθόπουλος                               Φωκίων Τσίντος            Νικόλαος Κούτρας

    

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ