Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 10-Ιουν-2021 18:32

  Ελλάκτωρ: Ανακοίνωση μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου με μείωση ονομαστικής αξίας

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Ανακοίνωση μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου,

   με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής

  Η εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το διακριτικό τίτλο "ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε." (η "Εταιρεία"), ανακοινώνει ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 22ης Απριλίου 2021 (μετ' αναβολή της από 02.04.2021) αποφάσισε, μεταξύ των άλλων, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των διακοσίων δώδεκα εκατομμυρίων εκατόν είκοσι εννέα χιλιάδων διακοσίων ογδόντα δύο Ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών  (€212.129.282,97), με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής, ονομαστικής, μετά ψήφου μετοχής της Εταιρείας από  ένα Ευρώ και τρία λεπτά (€1,03) σε 4 λεπτά του Ευρώ (€0,04), προς ισόποσο συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων.

  Την 07.06.2021 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2558733, η με αριθμό 63563/07/06/2021 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων (Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή - Γενική Διεύθυνση Αγοράς - Δ/νση Εταιρειών - Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Α.Ε.) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με τις από 22.04.2021 αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

  Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα ευρώ και δώδεκα λεπτά (€8.570.880,12), διαιρούμενο σε 214.272.003 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €0,04 η κάθε μια.

  Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του XA ενημερώθηκε για τη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή της στις 10.06.2021.

  Κατόπιν των ανωτέρω, από την Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021 οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία, ήτοι € 0,04 ανά μετοχή. 

   

  Κηφισιά, 10 Ιουνίου 2021

  Ανακοίνωση Μείωσης Μετοχικού Κεφαλαίου με μείωση Ονομαστικής αξίας

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ