Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 14-Μαϊ-2021 18:22

  Space Hellas: Διευκρινιστική ανακοίνωση για την αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους της Επιτροπής Ελέγχου

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Σε συνέχεια της από 13.05.2021 ανακοίνωσης της εταιρείας και σχετικά με την εκλογή του κ. Θεόδωρου Χατζησταματίου του Νικολάου, μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, ως νέου μέλους της επιτροπής ελέγχου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος την 13.05.2021 ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας και μέλους της επιτροπής ελέγχου, κ. Αθανασίου Πατσούρα του Νικολάου, και μετά την από 13.05.2021 συνεδρίαση της επιτροπής ελέγχου και τη ανασυγκρότησή της σε σώμα, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

  Τα μέλη της επιτροπής ελέγχου κατά τη συνεδρίαση της 13.05.2021 εξέλεξαν εκ νέου Πρόεδρο τον κ. Θεόδωρο Γάκη του Θεμιστοκλέους, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, ο οποίος πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας και τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 44 του Ν. 4706/2020 και των άρθρων 10 και 74 παρ. 4 του Ν. 4449/2017, και διαθέτει επαρκή γνώση και κατάλληλη εμπειρία στον τομέα που δραστηριοποιείται η εταιρεία, καθώς και στην ελεγκτική και λογιστική καθότι είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής σε αναστολή και η επιτροπή ελέγχου ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

  - Θεόδωρος Γάκης, Πρόεδρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, ο οποίος διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική καθότι είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής σε αναστολή.

  - Εμμανουήλ Χατήρας, Μέλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

  - Θεόδωρος Χατζησταματίου, Μέλος, μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

  Επισημαίνεται ότι η τακτική γενική συνέλευση της 18.06.2020 ομόφωνα είχε αποφασίσει την εκλογή τριμελούς επιτροπής ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4449/2017, η οποία θα είναι επιτροπή του διοικητικού συμβουλίου, ενώ η διάρκεια θητείας είχε αποφασιστεί να συμπίπτει με τη θητεία του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, η οποία είναι εξαετής και παρατείνεται κατ' εξαίρεση μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, δηλαδή το αργότερο έως την 10η Σεπτεμβρίου 2026, υπό την επιφύλαξη τυχόν επαναληπτικής ή μετ' αναβολή συνεδρίασης. 

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ