Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 06-Μαϊ-2021 18:46

  Ιασώ: Ανακοίνωση περί συντονισμένης άσκησης δικαιωμάτων ψήφου

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η εταιρία με την επωνυμία "ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε." και το διακριτικό τίτλο "ΙΑΣΩ Α.Ε." (η "Εταιρία"), σύμφωνα με τον ν. 3556/2007 και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης που έλαβε την 06.05.2021 από την εταιρία "OCM Luxembourg Healthcare Greece S.a.r.l" και τον κ. Εμμανουήλ Δουλγεράκη, ανακοινώνει τα εξής:

  Τα φυσικά πρόσωπα που εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα (οι "Μέτοχοι Διοίκησης"), η εταιρία OCM Luxembourg Healthcare Greece S.a.r.l. ("OCM"), και η εταιρία OCM Luxembourg Healthcare Greece Parent S.a.r.l., η οποία κατέχει άμεσα το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της OCM,  υπέγραψαν την από 05.05.2021 συμφωνία μετόχων (η "Συμφωνία Μετόχων"), με την οποία συμφώνησαν να συντονιστούν μεταξύ τους, προκειμένου να επιδιώξουν κοινούς στρατηγικούς στόχους όσον αφορά στην Εταιρία και τη διοίκησή της.

  Ειδικότερα, συμφώνησαν ότι οι Μέτοχοι Διοίκησης θα ασκούν τα δικαιώματα ψήφου που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα στην Εταιρεία σύμφωνα με τις προτάσεις ή οδηγίες της OCM ή της OCM Luxembourg Healthcare Greece Parent S.a.r.l. (ανάλογα με την περίπτωση) καθΆ όλη τη διάρκεια τη Συμφωνίας Μετόχων. Επιπλέον, συμφώνησαν ότι η εταιρική διακυβέρνηση της Εταιρείας και η σύνθεση του διοικητικού της συμβουλίου θα καθορίζονται από την OCM ή την OCM Luxembourg Healthcare Greece Parent S.a.r.l. (ανάλογα με την περίπτωση).

  Συνεπεία της υπογραφής της Συμφωνίας Μετόχων, η OCM και οι Μέτοχοι Διοίκησης ασκούν από κοινού 106.542.622 δικαιώματα ψήφου που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 87,22% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρία, ως ακολούθως:

  Μέτοχος

  ¶μεσος Αριθμός Μετοχών  πριν τη Συμφωνία Μετόχων

  Ποσοστό (%) ¶μεσων  και Έμμεσων  Μετοχών & Δικ/των Ψήφου πριν τη Συμφωνία Μετόχων

  Αριθμός ¶μεσων και Έμμεσων Δικ/των Ψήφου μετά τη Συμφωνία Μετόχων

  Ποσοστό (%) ¶μεσων και Έμμεσων Δικ/των Ψήφου μετά τη Συμφωνία Μετόχων

    OCM Luxembourg Healthcare Greece S.a.r.l

   

  103.800.028

   

  84,97%

   

  106.542.622

  87,22%

    Γεώργιος Σταματίου

  655.889

  0,5%

  106.542.622

  87,22%

    Μαρία Σταματίου

   

  200.000

   

  0,2%

   

  106.542.622

   

  87,22%

    Ουρανία Σταματίου

  262.787

  0,2%

  106.542.622

  87,22%

    Εμμανουήλ Δουλγεράκης

  583.644

  0,5%

  106.542.622

  87,22%

    Τριάδα Δουλγεράκη

  250.000

  0,2%

  106.542.622

  87,22%

    Φώτιος Δουλγεράκης

  399.772

  0,3%

  106.542.622

  87,22%

    Παρθενόπη Ξενιτίδου

  390.502

  0,3 %

  106.542.622

  87,22%

    Σύνολο

  106.542.622

   

  106.542.622

  87,22

  Επιπλέον, σημειώνεται ότι η OCM ελέγχεται έμμεσα από την Oaktree Capital Group Holdings GP, LLC, η οποία αποτελεί τον απώτατο ελέγχοντα. Η αλυσίδα των ελεγχόμενων από την Oaktree Capital Group Holdings GP, LLC οντοτήτων έχει ως εξής:

  • Η OCM Luxembourg Healthcare Greece S.a.r.l. ελέγχεται  από την OCM Luxembourg Healthcare Greece Parent S.a.r.l.
  • Η OCM Luxembourg Healthcare Greece Parent S.a.r.l ελέγχεται από την OCM Luxembourg EPF IV S.a.r.l.
  • Η OCM Luxembourg EPF IV S.a.r.l ελέγχεται από την Oaktree European Principal Fund IV, Ltd.
  • Η Oaktree European Principal Fund IV, Ltd. ελέγχεται από τις  Oaktree European Principal Fund IV, L.P. και Oaktree European Principal Fund IV, S.C.S.
  • Η Oaktree European Principal Fund IV, L.P. έχει ως general partner (ομόρρυθμο εταίρο) την Oaktree European Principal Fund IV GP, L.P. και ως μοναδικό διευθυντή και επενδυτικό διαχειριστή την Oaktree Capital Management, L.P. (βλ. λεπτομέρειες παρακάτω).
  • Η Oaktree European Principal Fund IV, S.C.S. έχει ως general partner (ομόρρυθμο εταίρο) την Oaktree European Principal Fund IV GP, S.a.r.l.
  • Η Oaktree European Principal Fund IV GP, S.a.r.l. ελέγχεται από την Oaktree European Principal Fund IV GP, L.P. 
  • Η Oaktree European Principal Fund IV GP, L.P.  έχει ως general partner (ομόρρυθμο εταίρο) την Oaktree European Principal Fund IV GP, Ltd.
  • Η Oaktree European Principal Fund IV GP, Ltd. ελέγχεται από την Oaktree Fund GP I, L.P.
  • Η Oaktree Fund GP I, L.P. έχει ως general partner (ομόρρυθμο εταίρο) την Oaktree Capital Management, L.P.
  • Η Oaktree Capital Management, L.P. έχει ως general partner (ομόρρυθμο εταίρο) την Oaktree Capital Management GP, LLC.
  • Η Oaktree Capital Management GP, LLC  έχει ως μοναδικό διευθυντή την Atlas OCM Holdings, LLC.
  • Η Atlas OCM Holdings, LLC ελέγχεται από την Oaktree Capital Group Holdings, LP.
  • Ο general partner (ομόρρυθμος εταίρος) της Oaktree Capital Group Holdings, L.P. είναι η Oaktree Capital Group Holdings GP, LLC.
  • Η συμφωνία διαχείρισης της Oaktree Capital Group, LLC (η "Oaktree") προβλέπει ότι για όση διάρκεια τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη της Oaktree ή οι αντικαταστάτες αυτών ή συνδεδεμένες εταιρείες/οντότητες (πλην των θυγατρικών της Oaktree), συμπεριλαμβανομένης της Oaktree Capital Group Holdings, L.P., συλλογικά κατέχουν άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον 10% των συνολικών μετοχικών μονάδων της Oaktree, η Oaktree Capital Group Holdings GP, LLC έχει το δικαίωμα να διορίζει όλα τα μέλη του  διοικητικού συμβουλίου της Oaktree Capital Group Holdings, L.P. Η Oaktree Capital Group Holdings GP, LLC διευθύνεται από μια εκτελεστική επιτροπή η οποία αποτελείται από ανώτατα στελέχη της Oaktree Capital Group, LLC και κανένα φυσικό πρόσωπο ατομικά δεν έχει έλεγχο επί αυτής. 

  Η γνωστοποίηση υποβλήθηκε: α) από την εταιρία  OCM Luxembourg Healthcare Greece S.a.r.l. για λογαριασμό της εταιρίας "Oaktree Capital Group Holdings GP, LLC", που αποτελεί τον απώτατο ελέγχοντα, και για λογαριασμό όλων των ελεγχόμενων από αυτή οντοτήτων και β) από τον κ. Εμμανουήλ Δουλγεράκη για λογαριασμό του και για λογαριασμό των υπόλοιπων Μετόχων Διοίκησης.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ