Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 05-Μαϊ-2021 18:24

  Space Hellas: Παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας αιτήματος για σύγκλιση ΓΣ

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

   

  ΠΑΡΕΛΕΥΣΗ ΑΠΡΑΚΤΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 100 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Ν. 4548/2018

  Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας "SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ" (στο εξής: "SPACE HELLAS") ανακοινώνει, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 101 του Ν. 4548/2018, ότι στη συνεδρίαση της 05-05-2021 διαπιστώθηκε η παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών του άρθρου 100 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 που δίνεται στους μετόχους της εταιρείας οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του κεφαλαίου, για να ζητήσουν τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με θέμα την Παροχή Ειδικής Άδειας, σύμφωνα με τα άρθρα 99 επ. του Ν. 4548/2018, για:

  (1) την παροχή εγγύησης προς την Τράπεζα Αττικής και υπέρ της "SINGULARLOGIC A.E.": α) για τη χορήγηση μακροπρόθεσμου δανείου μέχρι του ποσού ευρώ επτακοσίων χιλιάδων (€ 700.000,00),  με σκοπό την αναχρηματοδότηση δανείου της "SINGULARLOGIC A.E." καθώς και εξόφληση δανείου θυγατρικής της, και β) για τη σύναψη σύμβασης πίστωσης με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό της "SINGULARLOGIC A.E." μετά από έγκριση πιστοδοτικής γραμμής έκδοσης εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και καλής εκτέλεσης, ύψους τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 300.000,00), και

  (2) τη χορήγηση έντοκου δανείου της "SPACE HELLAS" προς τη "SINGULARLOGIC A.E." με τη μορφή προληπτικής γραμμής χρηματοδότησης για ποσό κεφαλαίου έως 1.000.000,00€,

  σύμφωνα με το από 13.04.2021 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας το οποίο καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2532043 στις 20.04.2021 (ανακοίνωση με Αρ. Πρωτ.: 46576/20.04.2021)

  Aγ. Παρασκευή, 05 Μαΐου 2021

   

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ