Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 29-Απρ-2021 13:25

  Profile: Οικονομικό ημερολόγιο έτους 2021

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 (παρ. 1 περίπτωση β΄) και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει σήμερα (εφεξής "Κανονισμός"), η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ" και το διακριτικό τίτλο "PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE Α.Ε." (εφεξής "Εταιρεία") ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2021:

  • Ημερομηνία ανακοίνωσης και δημοσίευσης των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της χρήσεως 2020 (01.01.2020-31.12.2020), που συνετάγησαν βάσει των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ: Πέμπτη, 29 Απριλίου 2021 (μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών)

  Οι ως άνω  Ετήσιες  Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) θα είναι διαθέσιμες από εκείνη την ώρα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.profilesw.com, καθώς και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. www. athexgroup.gr.

  • Χρονικό Διάστημα Ετήσιας Ενημέρωσης Αναλυτών, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.15.2 του Κανονισμού, σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσεως 2020: Από Τετάρτη 5 Μαΐου 2021 έως Δευτέρα 31 Μαΐου  2021. Σημειώνεται ότι η Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών  ένεκα της τρέχουσας συγκυρίας των υγειονομικών περιορισμών και απαγορεύσεων θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης χωριστά δι' έκαστο των Αναλυτών. Κάθε  αναλυτής που επιθυμεί σχετική Ενημέρωση μπορεί να  αποστέλλει σχετικό e-mail στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου vafsaroglou@profilesw.com, προκειμένου σε συνεννόηση με την Εταιρεία να καθορισθεί , εντός του προαναφερόμενού χρονικού διαστήματος  η ακριβής ημερομηνία και ώρα της τηλεδιάσκεψης καθώς και οι ειδικότερες λεπτομέρειες αυτής.        
  • Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων: Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2021
  • Ημερομηνία αποκοπής Δικαιώματος Μερίσματος χρήσεως 2020: Τρίτη, 13 Ιουλίου 2021
  • Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων Μερίσματος χρήσεως 2020: Τετάρτη, 14 Ιουλίου 2021 (record date)
  • Ημερομηνία Έναρξης Καταβολής Μερίσματος χρήσεως 2020 μέσω πιστωτικού ιδρύματος ή  μέσω της Ε.Χ.Α.Ε.: Τρίτη, 20 Ιουλίου 2021

  Ειδικότερες λεπτομέρειες και τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τα ανωτέρω θα δοθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

  Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες ή/και το περιεχόμενο του παρόντος Ημερολογίου , εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό, με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα ειδικότερον οριζόμενα στον Κανονισμό.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ